Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 2

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.2

2012.gada 12.janvārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

G.kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Eglājs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurora pienākumu izpildītājs

A.Ostapko

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

M.Lāce

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs M.Krieviņš

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

I.Gailīte

 Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


L.Milenberga

 Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta rīkojumā Nr.571 "Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2007.–2016.gadam""

VSS-37
____________________________________

(M.Krieviņš, E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumu Nr. 851 "Noteikumi par de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-48
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Finanšu ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 23.janvārim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu""

VSS-50
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Pārresoru koordinācijas centru, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Valsts prezidenta kancelejas, Saeimas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Tiesībsarga biroja, Nacionālās radio un televīzijas padomes, Centrālās vēlēšanu komisijas, Centrālās zemes komisijas un Sabiedrības integrācijas fonda viedokli par noteikumu projektu.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā"

VSS-51
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Centrālā vēlēšanu komisijas viedokli par likumprojektu.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"

VSS-52
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Centrālās vēlēšanu komisijas viedokli par likumprojektu.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā"

VSS-53
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kontroli un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Centrālās vēlēšanu komisijas viedokli par likumprojektu.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā"

VSS-54
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kontroli un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Centrālās vēlēšanu komisijas viedokli par likumprojektu.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""

VSS-55
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem""

VSS-56
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.928 "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem""

VSS-57
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas vienotā ārkārtējo notikumu numura 112 zvanu apstrādes sistēmas darbības nodrošināšanas problēmām un nepieciešamā finansējuma piešķiršanu"

VSS-49
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Stipendijas un Latvijas – Norvēģijas Pētniecības atbalsta fonda un stipendiju programma" iesnieguma projektu"

VSS-34
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijuun Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai"

VSS-35
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikumam"

VSS-36
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Ogres Valsts tehnikumam"

VSS-45
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu piešķirt profesionālās izglītības kompetences centra statusu biedrībai "Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centrs""

VSS-46
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Mācību prakses organizēšanas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība"

VSS-47
____________________________________

(U.Lielpēters, E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.852 "Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus""

VSS-58
____________________________________

(U.Lielpēters, E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par ERAF darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projekta "Latvijas audiovizuālo materiālu pieejamības nodrošināšana e-vidē" sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"

VSS-24
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Koncepcijā par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā"

VSS-38
____________________________________

(M.Krieviņš, E.Dreimane)

Labklājības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.novembra rīkojumā Nr.674 "Par Koncepciju par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā""

VSS-39
____________________________________

(M.Krieviņš, E.Dreimane)

Labklājības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa likumā"

VSS-18
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""

VSS-25
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ģenerālprokuratūru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"

VSS-26
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ģenerālprokuratūru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

VSS-27
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ģenerālprokuratūru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.81 "Noteikumi par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-40
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālā trīspusējā sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.71 "Noteikumi par higiēnas prasībām frizētavām""

VSS-41
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1153 "Noteikumi par Veselības inspekcijas sniegto publisko pakalpojumu cenrādi""

VSS-42
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""

VSS-43
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Hematoloģijas centrs" kapitāla daļām"

VSS-44
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par dabas resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem un par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem"

VSS-19
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi 2010.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.562 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu, iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līgumu""

VSS-20
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka maksu par bīstamo atkritumu apglabāšanu"

VSS-21
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtība un prasības šo apsaimniekošanas sistēmu auditoram"

VSS-22
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ārstniecības iestādēs radīto atkritumu apsaimniekošanu"

VSS-23
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījums Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā"

VSS-28
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"

VSS-29
____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane)

Zemkopības ministrijas sagatavoto likumprojektu neizsludināt.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā"

VSS-30
____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
39.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts augu aizsardzības dienests veic references laboratorijas funkcijas augu karantīnas organismu un augiem sevišķi bīstamu organismu laboratoriskajā diagnostikā"

VSS-31
____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai""

VSS-32
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka A.Borovkova juridiskais birojs "AB Grupa" un Latvijas Kinoloģiskā federācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
41.§
Noteikumu projekts "Prasības to dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam"

VSS-33
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

42.§

Likumprojekts "Azartspēļu un izložu likums"

VSS-726
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2012.gada 5.janvāra vēstulē Nr.4-2-01/88 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 7.jūlija sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.26 8.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 1.aprīlim.
 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-727
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2012.gada 5.janvāra vēstulē Nr.4-2-01/88 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 7.jūlija sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.26 9.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 1.aprīlim.
 
44.§
Likumprojekts "Azartspēļu un izložu nodokļa un nodevas likums"

VSS-728
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2012.gada 5.janvāra vēstulē Nr.4-2-01/88 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 7.jūlija sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.26 10.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 1.aprīlim.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par valodu intelekta tehnoloģiju centra "Valodu krasts" projekta virzību"

VSS-441
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 5.maija sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.18 6.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 3.februārim.
 
46.§
Likumprojekts "Zemes pārvaldības likums"

VSS-855
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 5.janvāra vēstulē Nr.15.18-1e136 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 4.augusta sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.30 28.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 4.maijam.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

47.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus"

VSS-855
TA-3228 ____________________________________

(A.Dūdiņš, L.Medina, R.Beinarovičs, M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Labklājības ministrijai noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Ministrijām, turpmāk, izstrādājot normatīvo aktu projektus, kas izdodami uz vienu likuma normu, kā principu ņemt vērā Tieslietu ministrijas ieteikumu, ka normatīvais regulējums par savstarpēji saistītiem jautājumiem ir iekļaujams vienā normatīvajā aktā, nesadrumstalojot to pa vairākiem normatīvajiem aktiem.
3. Ņemot vērā, ka tiek plānota portāla "Likumi.lv" funkcionalitātes pilnveidošana, ministrijām, kā portāla ikdienas lietotājām, ja nepieciešams, divu līdz trīs nedēļu laikā nosūtīt Tieslietu ministrijai uz e-pasta adresi kristine.kuprijanova@tm.gov.lv savus ieteikumus portāla funkcionalitātes pilnveidošanai (piemēram, meklēšanas funkcionalitāte) un konstatētos problēmjautājumus tā lietošanā.
 
48.§
Noteikumu projekts "Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi"

VSS-855
TA-3256 ____________________________________

(G.Kurme, A.Eglājs, E.Dreimane)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

49.§

Prezentācija par interaktīvo jauno tehnoloģiju rīku sabiedrības iesaistei Ideju Akadēmija

VSS-855
TA-3256 ____________________________________

(A.Čeksters, L.Sīka, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai Ideju Akadēmijas pārstāvja sniegto informāciju.
 
50.§
Valsts aģentūru darbības izvērtēšana līdz 2013.gada 1.janvārim

VSS-855
TA-3256 ____________________________________

(E.Upīte, M.Lazdovskis, Dž.Innusa, G.Kauliņš, L.Sīka, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju.
2. Finanšu ministrijai kādā no nākamajām Valsts sekretāru sanāksmēm sniegt informāciju par to, kā tiek plānota valsts aģentūru budžeta apstiprināšana tai skaitā informācijā norādot arī valsts budžeta un valsts aģentūru budžetu apstiprināšanas secību.

 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:45

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane