Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 20

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.20

2012.gada 17.maijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nodaļas vadītāja

I.Jurča

Ģenerālprokuratūras virsprokurors

A.Ostapko

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

V.Reitere

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nodaļas vadītājs

J.Stepiņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Pārresoru koordinācijas centra nodaļas vadītājs V.Vesperis

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mežmaliņas" Audriņu pagastā Rēzeknes novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

VSS-499
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" (24.saraksts)

VSS-501
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.301 "Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem""

VSS-489
____________________________________

(D.Lucaua, E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

VSS-490
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes vai valsts kapitālsabiedrības, kurām attiecīgais nekustamais īpašums nepieciešams funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā pēc rīkojuma projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē var pieteikties Finanšu ministrijā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību"

VSS-491
____________________________________

(D.Lucaua, E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību""

VSS-492
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1135 "Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas kārtība""

VSS-493
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.691 "Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai""

VSS-494
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību"

VSS-495
____________________________________

(L.Sīka, E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
10.§
Noteikumu projekts "Padziļinātās sadarbības programmas komisijas nolikums"

VSS-496
____________________________________

(L.Sīka, E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
11.§
Informatīvais ziņojums "Par finanšu stabilitātes nodevas ietekmi, tai skaitā nodevas apmēru"

VSS-497
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Komercbanku asociācijas un Latvijas Bankas viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""

VSS-498
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Personu kriminālistiskā raksturojuma un fotoattēlu reģistra noteikumi"

VSS-483
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ģenerālprokuratūru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1436 "Noteikumi par Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-507
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1435 "Noteikumi par Rīgas 1.medicīnas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-508
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādņu 2009. – 2013.gadam ieviešanas rīcības plānu 2012.-2013.gadam"

VSS-509
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai plāna projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""

VSS-481
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-505
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-506
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju""

VSS-500
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm""

VSS-484
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Konkurences padome sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
22.§
Noteikumu projekts "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi"

VSS-485
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Dabas fonds un Latvijas Ornitoloģijas biedrība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.februāra noteikumos Nr.153 "Noteikumi par Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu""

VSS-486
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu""

VSS-487
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Dabas fonds sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība" elektroniskās iepirkumu sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"

VSS-488
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība""

VSS-502
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 28.maijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.163 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-503
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-504
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""

VSS-482
____________________________________

(E.Dreimane)

Valsts kancelejai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Rucavas novada Rucavas pagasta "Alksnīšos", "Bumbuļos""

VSS-1234
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 3.novembra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.43 2.§).
 
31.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Maķedonijas Republikas valdības protokolu par Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi, īstenošanu"

VSS-1231
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 3.novembra sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.43 4.§).
 
32.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kosovas Republikas valdības līgumu par sadarbību drošības jomā"

VSS-1232
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 3.novembra sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.43 5.§).
 
33.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.novembra rīkojumā Nr.808 "Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem""

VSS-1233
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 3.novembra sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.43 6.§).
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumos Nr.1075 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm""

VSS-1220
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 3.novembra sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.43 15.§).
 
35.§
Likumprojekts "Zemes pārvaldības likums"

VSS-855
____________________________________

(A.Antonovs, E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 9.maija vēstulē Nr.15.18-1e7702 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 4.augusta sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.30 28.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 30.jūnijam.
 
36.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā"

VSS-1274
____________________________________

(A.Antonovs, E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 10.maija vēstulē Nr.18-1e/7715 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 17.novembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.45 20.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 17.augustam.
 
37.§
Likumprojekts "Latvijas Republikas valdības un Gērnsi Valstu līgums par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem"

VSS-1274
TA-920 ____________________________________

(A.Birums, A.Teikmanis, G.Kauliņš, L.Medina, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta un līguma projekta redakciju, paredzot, ka līgums tiek slēgts tikai angļu valodā un izskatīšanai Ministru kabineta sēdē līguma projektam tiek pievienots tā tulkojums latviešu valodā;
2.2. saskaņot līguma projekta 2.panta 2.punkta redakciju ar Tieslietu ministriju;
2.3. precizēto likumprojektu, saskaņoto līguma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Ārlietu ministrijai nosūtīt Finanšu ministrijai OECD norādījumus starptautisko līgumu slēgšanai.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

VSS-1274
TA-840 ____________________________________

(G.Zadraks, E.Upīte, J.Pūce, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai (Valsts pārvaldes attīstības departamentam) sagatavot konkrētu redakciju likumprojekta papildinājumam, kas paredz noteikt vienotu regulējumu visām valsts pārvaldes iestādēm, kuru amatpersonām (darbiniekiem) varēs maksāt atlīdzību no līdzekļiem, kas iegūti no sadarbības līgumiem ar ES vai tās dalībvalsts institūcijām, kuras ir tieši iesaistītas sadarbības līgumu izpildē, un nosūtīt to Ekonomikas ministrijai.
3. Ekonomikas ministrijai:
3.1. papildināt likumprojektu ar Valsts kancelejas atsūtīto papildinājuma redakciju;
3.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
39.§
Koncepcijas projekts "Koncepcijas projekts par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā"

VSS-1274
TA-1052 ____________________________________

(D.Kalsone, M.Lazdovskis, G.Kauliņš, J.Pūce, L.Medina, D.Lucaua, I.Jaunzeme, A.Teikmanis, A.Antonovs, E.Dreimane)

1. Neatbalstīt iesniegto koncepcijas projektu, ņemot vērā, ka Tieslietu ministrija un Labklājības ministrija uztur spēkā savus iebildumus.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. organizēt augsta līmeņa vadošo Tieslietu ministrijas, Labklājības ministrijas un Valsts kancelejas ekspertu tikšanos, lai atkārtoti izdiskutētu šādus būtiskus jautājumus par:
2.1.1. pamatā atbalstīto priekšlikumu attiecībā uz Ministru kabineta noteikumos un Ministru kabineta rīkojumos noteiktā normatīvā regulējuma sakārtošanu piemērot koncepcijas projektā piedāvāto A.variantu, savukārt likumu grozīšanai - B.variantu un ar tā īstenošanu saistītos procedūras jautājumus;
2.1.2. tehnisko procedūru noteikumu projektu un rīkojumu projektu saskaņošanai, tai skaitā, nepieciešamību paredzēt, ka, veicot grozījumus par maksas pakalpojumu cenrāžiem un valsts nodevām, netiek pārskatītas pēc būtības pašas summas, bet gan veikts tikai to tehnisks pārrēķins;
2.1.3. nepieciešamību izstrādāt vadlīnijas par eiro izteikto cenu noapaļošanas kārtību;
2.1.4. nepieciešamību noteikt horizontālus principus attiecībā uz Administratīvo pārkāpumu kodeksā un citos likumos noteikto sodu pārrēķināšanu;
2.2. precizēt koncepcijas projektu, ņemot vērā ekspertu tikšanās rezultātus;
2.3. saskaņot rīkojuma projekta 8.punktu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju;
2.4. precizēto koncepcijas projektu un rīkojuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
40.§
Par 2012.gada 23.maija neformālajā Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem

VSS-1274
TA-1052 ____________________________________

(A.Teikmanis, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
 
41.§
Par dokumentu ar statusu "informācija dienesta vajadzībām" nosūtīšanu ministrijām

VSS-1274
TA-1052 ____________________________________

(E.Dreimane)

Atzīmēt, ka turpmāk Valsts kanceleja Ministru kabineta sēžu darba kārtībā iekļautos projektus un ar tiem saistītos dokumentus, Ministru kabineta tiesību aktus un Ministru prezidenta rīkojumus, kam noteikts statuss "informācija dienesta vajadzībām", ministrijām nosūtīs tikai elektroniski - pārraidot publiskajā elektroniskajā sakaru tīklā, izmantojot Satversmes aizsardzības biroja atzītu šifrēšanas metodi.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:05

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane