Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 31

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.31

2012.gada 2.augustā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

J.Mažeiks

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

S.Sidiki

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

I.Kalniņš

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Administrācijas vadītājs

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja galvenais speciālis

A.Strīķeris

Ģenerālprokuratūras virsprokurors

A.Ostapko

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Pārresoru koordinācijas centra nodaļas vadītājs V.Vesperis

Valsts kancelejasJuridiskā departamenta vadītājas vietniece

S.Līce

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


I.Liepiņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā"

VSS-758
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija lūgs Centrālās vēlēšanu komisijas viedokli par likumprojektu.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu""

VSS-759
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija lūgs Centrālās vēlēšanu komisijas viedokli par likumprojektu.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-755
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.septembra rīkojumā Nr.641 "Par nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" daļas nodošanu privatizācijai""

VSS-756
____________________________________

(D.Lucaua, E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Stendē, Talsu novadā, privatizāciju"

VSS-757
____________________________________

(D.Lucaua, E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Informatīvais ziņojums "Par energoresursu krājumiem, uzsākot apkures sezonu"

VSS-773
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.803 "Noteikumi par mājsaimniecības elektrisko veļas žāvēšanas mašīnu un kombinēto veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju""

VSS-774
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Informatīvais ziņojums "Par konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas Savienības politikas instrumentu, Eiropas Savienības iniciatīvu, Pirmsiestāšanās fondu un Pārejas perioda palīdzības ietvaros līdz 2011.gada 31.decembrim"

VSS-754
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju ,Latvijas Pašvaldību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts robežsardzes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-763
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos""

VSS-764
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"

VSS-765
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Ārvalstu investoru padomes un Augstākās izglītības padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

VSS-766
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""

VSS-767
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Likumprojekts "Par Latvijas Jūras akadēmijas Satversmes grozījumiem"

VSS-768
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2013.gada budžetu apstiprināšanu"

VSS-775
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.septembra rīkojumā Nr.485 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2012.gada budžeta apstiprināšanu""

VSS-776
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-777
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P76 Aizkraukle – Jēkabpils rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-778
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa V135 Dūči – Limbaži rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-779
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Civilās aviācijas aģentūras nolikuma projekts"

VSS-780
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcija 2013.gada budžetu apstiprināšanu"

VSS-781
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.septembra rīkojumā Nr.488 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2012.gada budžeta apstiprināšanu""

VSS-782
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu pieredzi prostitūcijas ierobežošanas jomā un priekšlikumiem prostitūcijas mazināšanai Latvijā"

VSS-761
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Maksātnespējas administrācijas nolikums"

VSS-762
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Koncepcijas projekts "Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais modelis"

VSS-760
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai koncepcijas projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā"

VSS-769
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem""

VSS-770
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz un anulē atļauju tās ierīkošanai"

VSS-771
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par koku ciršanu mežā"

VSS-772
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījums Elektroenerģijas tirgus likumā"

VSS-64
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 19.janvāra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas likumprojektu (prot. Nr.3 3.§).
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-66
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2012.gada 1.augusta vēstulē Nr.423-1-7807 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 19.janvāra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas likumprojektu (prot. Nr.3 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 2.oktobrim.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas valdījumā esoša nekustamā īpašuma Rīgas ielā 10B, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"

VSS-89
____________________________________

(S.Bajāre, E.Dreimane)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2012.gada 23.jūlija vēstulē Nr.12-38/4773 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 26.janvāra sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.4 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 28.septembrim.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa V135 Dūči – Limbaži rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-93
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 26.janvāra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.4 12.§).
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums – Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-119
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 2.februāra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.5 10.§).
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P33 Ērgļi – Jaunpiebalga – Saliņkrogs rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-120
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 2.februāra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.5 11.§).
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P76 Aizkraukle – Jēkabpils projekta īstenošanai"

VSS-121
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 2.februāra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.5 12.§).
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā"

VSS-108
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 2.februāra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.5 15.§).
 
38.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-419
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 19.aprīļa sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.16 18.§).
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko atbalstu lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes kreditēšanai lauksaimniecības produkcijas ražošanai"

VSS-70
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 19.janvāra sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.3 16.§).
 
40.§
Instrukcijas projekts "Valsts noslēpuma objektu saskaņošanas un iesniegšanas izskatīšanai Ministru kabinetā kārtība"

VSS-70
TA-1787 ____________________________________

(I.Vilks, L.Medina, I.Kalniņš, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto instrukcijas projektu.
2. Valsts kancelejai:
2.1. steidzami sagatavot noteikumu projektu par grozījumu Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi" svītrojot 64.punkta pēdējo teikumu, un saskaņot to ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju;
2.2. kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt instrukcijas projektu, ņemot vērā Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumu Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi" 84.punktā noteikto;
2.3. precizēto instrukcijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minēto noteikumu projektu.
 
41.§
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

VSS-70
TA-1787 ____________________________________

(E.Dreimane)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokola Nr.4 65.§ 5.punktu, Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:20

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane