Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 1

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.1

2013.gada 10.janvārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

G.Kurme

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

V.Feodorova

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietā -departamenta direktore

I.Aleksandroviča

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

I.Jurča

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītāja

E.Jurkjāne

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


I.Liepiņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Valsts robežsardzes valdījumā"

VSS-12
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.jūnija rīkojumā Nr.402 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""

VSS-18
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā"

VSS-19
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 14.jūnija rīkojumā Nr.282 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

VSS-20
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-21
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā"

VSS-22
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Komercbanku asociācijas viedokli par likumprojektu.
 
7.§
Informatīvais ziņojums "Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēs 2007.– 2016.gadam noteikto uzdevumu izpildi"

VSS-23
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Darba aizsardzības prasības ekspluatējot elektroietaises"

VSS-24
____________________________________

(D.Lucaua, E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"

VSS-25
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vēja enerģijas asociācija sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Mucnieki", Ugāles pagastā, Ventspils novadā, domājamo daļu pārdošanu"

VSS-3
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes vai valsts kapitālsabiedrības, kurām attiecīgais nekustamais īpašums nepieciešams funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā pēc rīkojuma projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē var pieteikties Finanšu ministrijā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""

VSS-4
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā"

VSS-5
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

VSS-6
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā"

VSS-7
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Pārapdrošināšanas likumā"

VSS-8
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos Nr.584 "Valsts policijas koledžas nolikums"

VSS-9
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Koncepcijas projekts "Par Valsts policijas Iekšējās drošības biroja pārveidošanas par iekšlietu ministra pārraudzībā esošu institūciju risinājumiem"

VSS-30
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai koncepcijas projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte"

VSS-11
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "V21" Mārupes novadā, nodošanu Mārupes novada pašvaldības īpašumā"

VSS-26
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi""

VSS-27
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība""

VSS-28
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""

VSS-10
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas Mērnieku biedrības un Latvijas kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību""

VSS-2
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Veselības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 21.janvārim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.februāra rīkojumā Nr.72 "Par Koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās""

VSS-29
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra noteikumos Nr.1121 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, un vispārīgajām veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei""

VSS-13
____________________________________

(L.Medina, D.Lucaua, E.Dreimane)

Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu neizsludināt.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1173 "Kārtība, kādā izsniedz, pagarina un anulē veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu un reģistrē sertificēto personu un veterinārmedicīniskās prakses vietu""

VSS-14
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumos Nr.793 "Noteikumi par pārdošanai paredzēta vai Latvijā ievedama vaislas lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas un embrija izcelsmes sertifikātu izsniegšanu""

VSS-15
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā"

VSS-16
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1040 "Piena kvotu administrēšanas noteikumi""

VSS-17
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Instrukcijas projekts "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija tiešās pārvaldes iestādēs"

VSS-1
____________________________________

(D.Lucaua, E.Dreimane)

Valsts kancelejai instrukcijas projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par sadarbību ar latviešu diasporu ārzemēs un nepieciešamību definēt valdības politiku šai sadarbībai"

VSS-164
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ārlietu ministrijas 2013.gada 4.janvāra vēstulē Nr.06/1-27 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 16.februāra sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.7 1.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 28.februārim.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"

VSS-199
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2013.gada 9.janvāra vēstulē Nr.423-1-181 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 24.februāra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.8 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 22.martam.
 
33.§
Koncepcijas projekts "Koncepcija par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda institucionālo sistēmu 2014.-2020.gadā Latvijā"

VSS-406
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 19.aprīļa sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas koncepcijas projektu (prot. Nr.16 2.§).
 
34.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"

VSS-586
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 14.jūnija sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.24 9.§).
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem turpmākai Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas īstenošanai"

VSS-587
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 14.jūnija sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.24 10.§).
 
36.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojumā Nr.319 "Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju""

VSS-588
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 14.jūnija sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.24 11.§).
 
37.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumu Nr.932 "Noteikumi par Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes apvienības "Apsardze" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-613
____________________________________

(I.Aire, E.Dreimane)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 14.jūnija sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.24 18.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 10.februārim.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

VSS-272
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 8.marta sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.10 11.§).
 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā"

VSS-273
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 8.marta sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.10 12.§).
 
40.§
Likumprojekts "Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā"

VSS-616
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 14.jūnija sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.24 26.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 10.februārim.
 
41.§
Likumprojekts "Grozījums Biedrību un nodibinājumu likumā"

VSS-617
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 14.jūnija sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.24 27.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 10.februārim.
 
42.§
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"

VSS-618
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 14.jūnija sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.24 28.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 10.februārim.
 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

VSS-619
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 14.jūnija sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.24 29.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 10.februārim.
 
44.§
Likumprojekts "Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā"

VSS-620
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 14.jūnija sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.24 30.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 10.februārim.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījums Politisko partiju likumā"

VSS-621
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 14.jūnija sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.24 31.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 10.februārim.
 
46.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem""

VSS-622
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 14.jūnija sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.24 32.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 10.februārim.
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par pašreizējo situāciju uztura bagātinātāju apritē un veicamajiem pasākumiem patērētāju tiesību aizsardzības uzlabošanā"

VSS-603
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Veselības ministrijas 2013.gada 8.janvāra vēstulē Nr.01-08.16/108 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 14.jūnija sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.24 34.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 1.februārim.
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par prasībām, lai nodrošinātu ar Latvijas Republikā izsniegtu kvalificētu sertifikātu elektroniski parakstītu dokumentu pārrobežu apstrādi un atzīšanu Eiropas Savienībā"

VSS-415
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 21.decembra vēstulē Nr.19-17e/16575 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 19.aprīļa sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.16 14.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 1.martam.
 
49.§
Likumprojekts "Lobēšanas atklātības likums"

VSS-626
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2013.gada 9.janvāra vēstulē Nr.1/164 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 14.jūnija sanāksmē izsludināto Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumprojektu (prot. Nr.24 43.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 1.martam.
 
50.§
Noteikumu projekts "Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un publiskās apspriešanas kārtība"

VSS-477
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 10.maija sanāksmē izsludināto Pārresoru koordinācijas centra noteikumu projektu (prot. Nr.19 11.§).
 
51.§
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

VSS-477
____________________________________

(E.Dreimane)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokola Nr.4 65.§ 5.punktu, Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem.
 
52.§
Par valsts pārvaldes apmācības procesu 2013.gadā

VSS-477
____________________________________

(E.Kalniņa, M.Lazdovskis, S.Bajāre, J.Garisons, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Valsts administrācijas skolas pārstāvja sniegto informāciju.
2. Lai nodrošinātu Ministru prezidenta 2012.gada 20.decembra rezolūcijas Nr.111-1/127 pielikuma mērķa 2.1. "sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu izstrādāt un īstenot iestādes darbinieku apmācības plānu" izpildi, Valsts administrācijas skolai divu nedēļu laikā ar ministriju Personāla nodaļām vienoties par savstarpēji saskaņotu mācību plānu izstrādes termiņiem.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:30

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane