Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 7

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.7

2013.gada 21.februārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

A.Biruma

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Kalniņš

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītājs

G.Kauliņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

I.Jurča

Valsts kontroles daļas vadītājs

J.Gustiņš

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītāja

E.Jurkjāne

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāres pienākumu izpildītāja

M.Lāce

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


E.Auziņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgumu"

VSS-155
____________________________________

(I.Šimanska, E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kontroli. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
2.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā publiskas personas nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem"

VSS-156
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kontroli. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā""

VSS-157
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu objektu iekļaušanu nacionālās sporta bāzes Sporta kompleksa "Mūsa" sastāvā"

VSS-158
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par konkursa maksas televīzijas pakalpojuma sniegšanai nolikumu"

VSS-174
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija lūgs Konkurences padomes un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes viedokli par rīkojuma projektu.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"

VSS-161
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem""

VSS-162
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"

VSS-163
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā"

VSS-164
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"

VSS-165
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

VSS-166
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

VSS-167
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Ģenerālprokuratūru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-168
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas vides aizsardzības fonda likumā"

VSS-159
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām"

VSS-160
____________________________________

(D.Lucaua, G.Kauliņš, E.Dreimane)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, noteikumu projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, anulē un pagarina derīguma termiņu sertifikātam veterināro zāļu izplatīšanai un reģistrē sertificēto personu"

VSS-169
____________________________________

(I.Kalniņš, D.Lucaua, E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas un uzraudzības kārtība"

VSS-170
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanu"

VSS-171
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.509 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū saskaņā ar Regulu Nr.1107/2009""

VSS-172
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju aģentūras projektu "Iniciatīvas "Mācības drošākai pārtikai" ietvaros mācību organizēšana un ieviešana augu veselības kontrolē, augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanā un reģistrēšanā, to izplatīšanas un lietošanas kontrolē galvenokārt ES dalībvalstīm""

VSS-173
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
Atsaucamie projekti

21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts robežsardzes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-763
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas 2013.gada 20.februāra vēstulē Nr.1-55/472 minēto, neatsaukt 2012.gada 2.augusta sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.31 9.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 1.aprīlim.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos""

VSS-764
____________________________________

(S.Liepiņa, E.Dreimane)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 2.augusta sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.31 10.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 1.martam.
 
Izskatāmie tiesību aktu projekti

23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām""

VSS-764
TA-238 ____________________________________

(R.Muciņš, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Tieslietu ministrijas atzinumā minēto, kā arī attiecīgi precizēt anotāciju;
2.2. precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
Informatīvie jautājumi

24.§
Par tiesību aktu grozījumu sagatavošanu saistībā ar euro ieviešanu

VSS-764
TA-238 ____________________________________

(I.Gailīte, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju par tiesību aktu grozījumu sagatavošanu, lai tos pielāgotu euro ieviešanai:
1.1. likumprojekti, kuros ietvertie grozījumi ir saistīti tikai ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai nav nepieciešams zināt Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu, ir izstrādājami, noteiktā kārtībā saskaņojami, iesniedzami Finanšu ministrijā un virzāmi izskatīšanai Ministru Kabinetā, ņemto vērā, ka atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likumam, šo likumprojektu paketi jāiesniedz izskatīšanai Saeimā ne vēlāk kā 45 dienas pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu;
1.2. likumprojekti, kuros ietvertie grozījumi ir saistīti tikai ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu, ir izstrādājami, noteiktā kārtībā saskaņojami, iesniedzami Finanšu ministrijā un virzāmi izskatīšanai Ministru Kabinetā, ņemto vērā, ka atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likumam, šo likumprojektu paketi jāiesniedz izskatīšanai Saeimā ne vēlāk kā 100 dienas pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu.
2. Ministrijas tiek aicinātas sākt izstrādāt un virzīt izskatīšanai noteiktā kārtībā Ministru kabineta sēdē šī protokollēmuma 1.1.apakšpunktā minētos likumprojektus.
3. Ministrijām ņemt vērā, ka lai nodrošinātu paralēlo cenu atspoguļošanu no 2013.gada 1.oktobra, normatīvie akti, kas paredz samaksas noteikšanu par pakalpojumu (piemēram, cenrāži, noteikumi par valsts nodevas apmēru) ir jāpieņem Ministru kabinetā un jāpublicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2013.gada 1.oktobrim.
4. Ministrijām, izstrādājot grozījumus Ministru kabineta tiesību aktos, kuri ir būtiski tiesiskās noteiktības nodrošināšanai, lūgums respektēt Ministru kabineta sēžu kapacitāti un oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tiesību aktu publicēšanas iespējas, ņemot vērā, ka tiesību aktiem ir jāstājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
5. Ministrijām, kuras līdz 2013.gada 1.februārim nav izpildījušas Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra sēdes (prot.Nr.5 26.§) „Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2012.gada 1.augusta līdz 2012.gada 31.decembrim paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"” 2.punktā doto uzdevumu, nekavējoties nodrošināt šī uzdevuma izpildi.
6. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kanceleja organizēs Juridisko dienestu sanāksmi, lai vienotos par tiesību aktu grozījumu paraugu, kas nodrošinātu tiesību aktu piemērošanu latu un euro vienlaicīgas apgrozības un cenu paralēlās atspoguļošanas periodā.
 
25.§
Par nākamo Valsts sekretāru sanāksmi

VSS-764
TA-238 ____________________________________

(E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai, ka š.g. 28.februārī Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:20

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane