Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 38

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

38

2013.gada 26.septembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

 

E.Upīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

A.Birumu

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

L.Preidīte-Kancēviča

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

I.Jurča

Ģenerālprokuratūras prokurore

S.Kerno

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

E.Kresse

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietnieks tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītājs

S.Voldiņš

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu""

VSS-1788
____________________________________

(E.Upīte)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālo metroloģijas institūciju"

VSS-1792
____________________________________

(E.Upīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Pamatnostādņu projekts "Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam"

VSS-1803
____________________________________

(E.Upīte)

Ekonomikas ministrijai pamatnostādņu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1182 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un pārskatu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību""

VSS-1774
____________________________________

(E.Upīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1216 "Noteikumi par uzraudzības institūcijas darbību un publiskā partnera vai tā pārstāvja līguma izpildes pārskata sniegšanu""

VSS-1775
____________________________________

(E.Upīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Ieteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra ieteikumos Nr.2 "Ieteikumi valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas nodrošināšanai""

VSS-1776
____________________________________

(E.Upīte)

Finanšu ministrijai ieteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.691 "Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai""

VSS-1777
____________________________________

(E.Upīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.32 "Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi""

VSS-1793
____________________________________

(E.Upīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sodāmības ziņu pieprasīšanas un sniegšanas veidlapas saturu un paraugu"

VSS-1794
____________________________________

(E.Upīte)

1. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ģenerālprokuratūru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrija lūgs Satversmes aizsardzības biroja viedokli par noteikumu projektu.
 
10.§
Noteikumu projekts "Vardarbības draudu novēršanas un personisko tiesību aizsardzības nodrošināšanas kārtība"

VSS-1795
____________________________________

(D.Mūrmane-Umbraško, E.Upīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ģenerālprokuratūru un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1012 "Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) vienotās uzskaites kārtība""

VSS-1796
____________________________________

(E.Upīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Kazdangas lauksaimniecības tehnikums", Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, un valstij piekrītošās būves nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1802
____________________________________

(E.Upīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 10.otobrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pensijas aprēķināšanai piemērojamiem plānotajiem vecuma pensijas izmaksas laikposmiem"

VSS-1778
____________________________________

(E.Upīte)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.165 "Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība""

VSS-1779
____________________________________

(E.Upīte)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu, ostas iekārtu, atzīto aizsardzības organizāciju un valsts institūciju aizsardzības funkcijām"

VSS-1789
____________________________________

(E.Upīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu un zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P32 Augšlīgatne-Skrīveri rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1790
____________________________________

(E.Upīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumos Nr.80 "Noteikumi par kuģu apkalpes minimālo sastāvu""

VSS-1791
____________________________________

(E.Upīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 4. augusta noteikumos Nr.618 "Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu""

VSS-1784
____________________________________

(E.Upīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumos Nr.439 "Kārtība, kādā Latvijas Zvērinātu notāru padome sniedz pārskatu par zvērinātu notāru veiktajām darbībām""

VSS-1785
____________________________________

(E.Upīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko testamentu reģistru"

VSS-1786
____________________________________

(E.Upīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ziņu izsniegšanas maksu no mantojumu reģistra un publisko testamentu reģistra"

VSS-1787
____________________________________

(E.Upīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām""

VSS-1780
____________________________________

(E.Upīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Programmas projekts "Latvijas Nacionālā jūras zvejas kontroles programma 2014. – 2020.gadam"

VSS-1781
____________________________________

(E.Upīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai programmas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Zemkopības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.752 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-1782
____________________________________

(E.Upīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par uzdevumiem Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2014.-2020.gada plānošanas periodam vadības, uzraudzības un kontroles sistēmas ieviešanai"

VSS-1783
____________________________________

(E.Upīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" valsts kapitāla daļu pārdošanu"

VSS-1797
____________________________________

(E.Upīte)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.909 "Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veikšanai""

VSS-1798
____________________________________

(E.Upīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.226 "Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība""

VSS-1799
____________________________________

(E.Upīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.98 "Labturības prasības cāļu turēšanai un izmantošanai gaļas ražošanai""

VSS-1800
____________________________________

(E.Upīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""

VSS-1801
____________________________________

(E.Upīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

31.§

Likumprojekts "Grozījums Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā"

VSS-185
____________________________________

(E.Upīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 28.februāra sanāksmē izsludināto Labklājības ministrija likumprojektu (prot. Nr.8 9.§).
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 13.marta noteikumos Nr.175 "Noteikumi par Valsts kases pārvaldīšanā esošā fondētās pensijas kapitāla nodošanas konkursa noteikumiem, kapitāla nodošanas kārtību un termiņiem, kā arī kārtību, kādā fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāji atlīdzina ar kapitāla nodošanu saistītos izdevumus""

VSS-770
____________________________________

(E.Upīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 13.jūnija sanāksmē izsludināto Labklājības ministrija noteikumu projektu (prot. Nr.23 71.§).
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.866 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""

VSS-1022
____________________________________

(E.Upīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 20.jūnija sanāksmē izsludināto Labklājības ministrija noteikumu projektu (prot. Nr.24 89.§).
 
34.§
Noteikumu projekts "Labturības prasības aitu turēšanai"

VSS-625
____________________________________

(E.Upīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 14.jūnija sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.24 41.§).
 

Izskatāmie tiesību akti

35.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-625
TA-2775 ____________________________________

(D.Lucaua, S.Voldiņš, E.Upīte)

Zemkopības ministrija atsauc iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai izbeigt likumprojekta kontroli.
 

Informatīvie jautājumi

36.§

Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas noteikumu projektam "Slimības Maedi–Visna uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība aitām"

VSS-1634
TA-2775 ____________________________________

(D.Lucaua, E.Upīte)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2013.gada 13.septembra vēstulē Nr.523-1-8871 minēto, atzīmēt, ka 2013.gada 15.augustā Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajam noteikumu projektam (prot. Nr.32 31.§) ir noteikts virzības apturēšanas periods līdz 2013.gada 13.decembrim.
 
37.§
Beļģijas pieredze gatavojot un vadot prezidentūru ES Padomē

VSS-1634
TA-2775 ____________________________________

(L.Tomase, R.Vandriessche, A.Antonovs, I.Jaunzeme, J.Sārts, E.Upīte)

Pieņemt zināšanai Beļģijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pārstāves sniegto informāciju.
 

Slēgtā daļa

38.§

Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

VSS-1634
TA-2775 ____________________________________

(A.Pildegovičs, E.Upīte)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas pārstāvja sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:00

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

E.Upīte