Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 5

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.5

2014.gada 6.februārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja vietā - departamenta direktore

V.Feodorova

Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietniece

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres vietnieks - departamenta direktors

E.Martinsons

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Kalniņš

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāres vietnieks

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietā - nodaļas galvenais speciālists

A.Strīķeris

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

G.Krasovskis

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Pārresoru koordinācijas centra konsultante I.Žeimaite-Dziceviča

Valsts kancelejas juriskonsults

V.Sidorenkovs

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


E.Gaile

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem"

VSS-104
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par izziņas no Sodu reģistra noformēšanas prasībām un valsts nodevu par izziņas sagatavošanu no Sodu reģistra"

VSS-112
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Noliktavas iela 10B, Saulkrasti, Saulkrastu novads"

VSS-113
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

VSS-105
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Satversmi"

VSS-106
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Informatīvais ziņojums "Par mediju politikas struktūrvienības izveidi"

VSS-107
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Kultūras ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrija lūgs Konkurences padomes, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes un Tiesībsarga biroja viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Ķekavas novadā, nodošanu Ķekavas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-115
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža rekonstrukcijas projektu īstenošanai"

VSS-116
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" darbības uzraudzību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā"

VSS-117
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Satiksmes ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrija lūgs Finanšu un kapitāla tirgus komisijas viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
10.§
Noteikumu projekts "Vispārējās valsts autoceļu būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam"

VSS-118
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-119
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par minimālo drošības un servisa pakalpojumu līmeni kravas transportlīdzekļu novietošanai paredzētajos stāvlaukumos"

VSS-120
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 23. janvāra noteikumos Nr. 73 "Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai politisko partiju reģistrā""

VSS-114
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījums Bibliotēku likumā"

VSS-108
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus 2014.gadā"

VSS-109
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"

VSS-110
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju""

VSS-111
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas ezeri" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valsts zinātniskās izpētes mežu pārvaldītāju un apsaimniekotāju"

VSS-121
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

19.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā kompensējami zaudējumi no personu īpašuma pārņemšanas valsts un pašvaldību institūciju turējumā"

VSS-1197
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4.jūlija sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.26 1.§).
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par Direktīvas 2009/73/EK ieviešanas pirmo posmu"

VSS-1235
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4.jūlija sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.26 5.§).
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ozolu katlu māja", Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1011
____________________________________

(E.Martinsons, E.Dreimane)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2014. gada 29. janvāra vēstulē Nr.01-05/516 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 11.oktobra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.41 13.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 31.jūlijam.


 
22.§
Pamatnostādņu projekts "Vides politikas pamatnostādnes 2013.–2020.gadam"

VSS-1225
____________________________________

(A.Antonovs, E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014. gada 5.februāra vēstulē Nr.2.18-le/1009 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4.jūlija sanāksmē izsludināto pamatnostādņu projektu (prot. Nr.26 109.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 14.martam.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valsts zemesgabalu nodošanu Dabas aizsardzības pārvaldei bezatlīdzības lietošanā"

VSS-1228
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4.jūlija sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.26 110.§).


 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

24.§

Noteikumu projekts "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi"

VSS-1228
TA-157 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, I.Jaunzeme, G.Krasovskis, A.Antonovs, I.Kalniņš, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu izveidot darba grupu Labklājības ministrijas vadībā, darba grupas sastāvā iekļaujot Iekšlietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Tieslietu ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus, lai sagatavotu un noteiktā kārtībā iesniegtu Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, paredzot tiesības Labklājības ministrijai un pašvaldības sociālajam dienestam konkrētu funkciju veikšanai attiecīgi piekļūt informācijas sistēmas „Kriminālprocesa informācijas sistēma”, Sodu reģistra un Adopcijas reģistra atbilstīgajiem datiem;
2.2. noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

25.§

Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

___________________________________

(E.Dreimane)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokola Nr.4 65.§ 5.punktu, Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
 
26.§
Dažādi jautājumi

____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, A.Antonovs, E.Dreimane)

Atbalstīt Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres priekšlikumu jautājumā par Ministru kabineta 2013.gada 9.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18 27.§) "Informatīvais ziņojums "Par "Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2012.gadam" uzdevuma izpildi un situācijas izpēti un rekomendācijām atļauju izsniegšanai elektroniskā formā"" 2.punktā dotā uzdevuma – visām ministrijām līdz 2014.gada 1.februārim izvērtēt pakalpojumu sniegšanas efektivitātes paaugstināšanu, veicot pakalpojumu sniegšanas termiņa vai laika diferencēšanu, un attiecīgu informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā – izpildi un noteikt, ka visas ministrijas savu sagatavoto informāciju iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apkopo saņemto informāciju un iesniedz Ministru kabinetā vienu kopīgu informatīvo ziņojumu.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:25

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane