Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 13

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.13

2015.gada 2.aprīļī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Spiridonovs

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

V.Elksnis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres pienākumu izpildītāja

E.Papule

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

D.Merirands

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

I.Jurča

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

V.Reitere

Tiesībsarga biroja pārstāvis

 

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece R.Osvalde

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija instrukcijā Nr.6 "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki tiek iesaistīti sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanā sauszemes teritorijā miera laikā""

VSS-282
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai instrukcijas projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 20. augusta noteikumos Nr. 590 "Noteikumi par atvaļinātajiem karavīriem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī izdevumu apmēru un samaksas kārtību""

VSS-283
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

VSS-288
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas ir atbrīvotas no nekustamā īpašuma nodokļa"

VSS-278
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""

VSS-279
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījums Augstskolu likumā"

VSS-280
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā notiek aviācijas nelaimes gadījumā cietušo civilās aviācijas gaisa kuģu un cilvēku meklēšanas un glābšanas darbi, civilās aviācijas nelaimes gadījumu seku likvidēšana un institūciju sadarbība"

VSS-290
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.873 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un vilces līdzekļa vadīšanas tiesību iegūšanu""

VSS-291
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude""

VSS-292
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par apcietinātās vai notiesātās personas bērna apgādi ieslodzījuma vietā"

VSS-289
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 8. novembra noteikumos Nr. 847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""

VSS-281
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Zemkopības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadībā Latvijā iesaistīto institūciju informācijas par programmām un programmu ietvaros apstiprinātajiem projektiem publiskošanas kārtība"

VSS-284
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Informatīvais ziņojums "Zemes politikas pamatnostādņu 2008.-2014. gadam gala ietekmes novērtējums"

VSS-285
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par tādas gaļas marķēšanu, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz 12 mēnešus"

VSS-286
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Prasības zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētai pārtikai un tās marķējumam"

VSS-287
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

16.§

Rīcības plāna projekts "Par sadarbību ar Latvijas diasporu 2015.-2017.gadam"

VSS-662
____________________________________

(A.Pildegovičs, E.Dreimane)

Ņemot vērā Ārlietu ministrijas 2015.gada 26.marta vēstulē Nr.06/63-1327 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 17.jūlija sanāksmē izsludināto rīcības plāna projektu (prot. Nr.27 2.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 17.jūlijam.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.348 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode""

VSS-668
____________________________________

(J.Spiridinovs, E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 17.jūlija sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.27 7.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 30.aprīlim.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-14 "Būvprojekta saturs un noformēšana""

VSS-708
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 21.marta vēstulē Nr.411-1-2305 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 31.jūlija sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.29 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 30.aprīlim.
 
19.§
Informatīvais ziņojums "Par problēmām valsts institūciju lietošanā un apsaimniekošanā nodoto nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā"

VSS-871
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2015.gada 25.marta vēstulē Nr.12-38/1700 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 25.septembra sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr.37 7.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 25.septembrim.
 
20.§
Koncepcijas projekts "Koncepcija par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" darbības uzraudzību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā"

VSS-890
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2015.gada 26.marta vēstulē Nr.03-05/1341 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 2.oktobra sanāksmē izsludināto koncepcijas projektu (prot. Nr.38 16.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.jūnijam.
 
21.§
Noteikumu projekts "Ceļu satiksmes noteikumi"

VSS-318
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2015.gada 30.marta vēstulē Nr.03-05/1402 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 10.aprīļa sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.14 17.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.maijam.
 
22.§
Koncepcijas projekts "Koncepcija par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi"

VSS-207
____________________________________

(R.Kronbergs, E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 6.marta sanāksmē izsludināto koncepcijas projektu (prot. Nr.9 22.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 30.aprīlim.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījums Civillikumā"

VSS-546
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014. gada 12. jūnija sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr. 22 26. §).
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"

VSS-547
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014. gada 12. jūnija sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr. 22 27. §).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

25.§

Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā"

VSS-547
TA-406 ____________________________________

(I.Jaunzeme, D.Lucaua, L.Medina, M.Sīmane, E.Papule, R.Osvalde, R.Kronbergs, J.Spiridonovs, E.Dreimane)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Labklājības ministrijai likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
26.§
Pamatnostādņu projekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam"

VSS-547
TA-67 ____________________________________

(A.Strīķeris, B.Bāne, I.Jurča, K.Lore, J.Spiridonovs, S.Zvidriņa, D.Merirands, V.Reitere, R.Kronbergs, G.Puķītis, R.Osvalde, A.Krieva, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.
2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam:
2.1. kopīgi ar Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību atbilstoši sanāksmē lemtajam redakcionāli precizēt pamatnostādņu projekta 6.sadaļas "Uzdevumu un pasākumu plāns" 2.3.uzdevumu par personāla atlases vispārējām vadlīnijām;
2.2. svītrot pamatnostādņu projekta 6.sadaļas "Uzdevumu un pasākumu plāns" 2.20.uzdevumu un sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā pieņemt zināšanai, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs līdz 2017.gada 31.decembrim, lai paaugstinātu valsts spēju atklāt izvairīšanās no nodokļu nomaksas gadījumus un nelikumīgi iegūtu līdzekļu izmantošanu, izvērtēs iespējas pakāpeniski ieviest vispārējo ikgadējo ienākumu deklarēšanas sistēmu un ieviest citus pasākumus, kas samazina ēnu ekonomikas apmēru;
2.3. kopīgi ar Ekonomikas ministriju atbilstoši sanāksmē lemtajam redakcionāli precizēt pamatnostādņu projekta 6.sadaļas "Uzdevumu un pasākumu plāns" 3.1. uzdevumu par iekšējās kontroles sistēmu;
2.4. ņemot vērā, ka katru gadu tiek gatavoti iestāžu pretkorupcijas plāni, kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt nepieciešamību precizēt pamatnostādņu projekta 6.sadaļas "Uzdevumu un pasākumu plāns" 3.2.uzdevumu, tai skaitā izvērtēt arī attiecīgajā regulā noteikto jautājumā par pasākumu plānu izstrādi apzināto krāpšanas un korupcijas risku novēršanai ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu projektos;
2.5. noteikt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju kā atbildīgo pamatnostādņu projekta 6.sadaļas "Uzdevumu un pasākumu plāns" 3.5.uzdevumam izpildei;
2.6. svītrot pamatnostādņu projekta 6.sadaļas "Uzdevumu un pasākumu plāns" 4.6. un 6.3.uzdevumu;
2.7. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar punktu, kurā pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija izvērtēs nepieciešamību nākamajā periodā veikt pētījumu, izmantojot kvantitatīvās un kvalitatīvās izpētes metodes, lai noskaidrotu, vai tiesu varas pārvaldē nepastāv apstākļi, kas traucē tiesnešiem spriest tiesu objektīvi, bez ierobežojumiem, blakus ietekmes, iespaidošanas (spiediena), draudiem vai iejaukšanās, tiešas vai netiešas, ko veikusi kāda no pusēm;
2.8. rīkojuma projektu, precizēto pamatnostādņu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

27.§

Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku"

VSS-1076
TA-406 ____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 21.marta vēstulē Nr.523-1-2302 minēto, atzīmēt, ka 2014.gada 27.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajam noteikumu projektam (prot. Nr.46 26.§) ir noteikts virzības apturēšanas periods līdz 2015.gada 18.jūnijam.
 
28.§
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

VSS-1076
TA-406 ____________________________________

(E.Dreimane)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokola Nr.4 65.§ 5.punktu, Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:10

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane