Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 23

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.23

2015.gada 11.jūnijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

 

 

 

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


E.Gaile

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par Alūksnes novada pašvaldības īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-647
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Aizsardzības ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Alūksnes novada pašvaldību.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 672 "Noteikumi par attīstības sadarbības projekta īstenošanā iesaistītās personas maksimālo atlīdzību, dienas naudu un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru""

VSS-655
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, biedrības "Latvijas platformai attīstības sadarbībai", Saeimas Eiropas lietu komisijas un Valsts administrācijas skolas viedokli par noteikumu projektu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika""

VSS-656
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 19.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā""

VSS-657
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 19.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-642
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību saistībā ar ceļu satiksmes negadījumā cietušajām personām"

VSS-645
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kosovas Republikas valdības nolīgumu par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi"

VSS-652
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.744 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu Iekšlietu ministrijā vai Tieslietu ministrijā""

VSS-653
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Valsts kanceleju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1.pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi"

VSS-651
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

VSS-627
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Cirks" peļņas daļu"

VSS-628
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Simfoniskais orķestris" peļņas daļu"

VSS-629
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" peļņas daļu"

VSS-630
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti" peļņas daļu"

VSS-631
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera" peļņas daļu"

VSS-632
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris" peļņas daļu"

VSS-633
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" peļņas daļu"

VSS-634
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" peļņas daļu"

VSS-635
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils teātris" peļņas daļu"

VSS-636
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sociālo drošību""

VSS-646
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

VSS-637
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Satiksmes ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Kuldīgas novada pašvaldību.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījums Pasta likumā"

VSS-638
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte)-Liepāja 38,24.-60,15.km segas pārbūves (tilta) projekta īstenošanai"

VSS-639
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""

VSS-649
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 26.jūnijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā zemesgabala Andrejostas ielā 1A, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-650
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Satiksmes ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Upes ielā 1A, Rīgā, nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"

VSS-643
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

VSS-644
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 19.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu""

VSS-648
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo Daugavpils medicīnas koledžas un Rīgas 1.medicīnas koledžas nodošanu Veselības ministrijas padotībā"

VSS-654
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Valsts kanceleju un Pārresoru koordinācijas centru (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi"

VSS-640
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Makšķernieku asociācija, Makšķernieku radošais klubs, Pasaules Dabas Fonds un Vides konsultatīvā padome sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā""

VSS-641
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

32.§

Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

VSS-858
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ārlietu ministrijas 2015.gada 28.maija vēstulē Nr.41/330-2251 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 18.septembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.36 3.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.septembrim.


 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.353 "Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību""

VSS-152
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 19.februāra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.7 8.§).
 
34.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 209-15 "Mazstāvu dzīvojamās mājas""

VSS-185
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 1.jūnijā vēstulē Nr.411-1-4365 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 26.februāra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.8 4.§).


 
35.§
Noteikumu projekts "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi"

VSS-831
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 10.jūnija vēstulē Nr.441-1-4679 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 11.septembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.35 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.septembrim.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības ½ domājamās daļas Kojusalas ielā 13, Rīgā, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-1004
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 6.novembra sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.43 7.§).


 
37.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-1011
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2015.gada 10.jūnija vēstulē Nr.5.1-17/1683 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 6.novembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.43 9.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.septembrim.


 
38.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļaujas un izziņas mākslas un antikvāro priekšmetu (kultūras priekšmetu) izvešanai sagatavošanu un izsniegšanu"

VSS-1012
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2015.gada 10.jūnija vēstulē Nr.5.1-17/1683 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 6.novembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.43 10.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.septembrim.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 7.janvāra noteikumos Nr.8 "Mākslas un antikvāro priekšmetu izvešana no Latvijas un ievešana Latvijā""

VSS-1013
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2015.gada 10.jūnija vēstulē Nr.5.1-17/1683 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 6.novembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.43 11.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.septembrim.


 
40.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Līgumu starp Latvijas Republikas Labklājības ministriju un Norvēģijas Karalisko Darba ministriju atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu 16.pantam attiecībā uz Latvijas jūrniekiem, kuri nodarbināti uz Norvēģijas Starptautiskajā kuģu reģistrā reģistrētajiem kuģiem"

VSS-1131
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 11.decembra sanāksmē izsludināto Labklājības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.48 15.§).
 
41.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, aizsargāta cilmes vietas nosaukuma un garantētas tradicionālās īpatnības pieteikuma reģistrāciju, iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un specifikācijas grozījuma reģistrāciju, kā arī valsts nodevas samaksas kārtību"

VSS-49
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas 2015.gada 2.jūnija vēstulē Nr.5-2e/1935/2015 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 15.janvāra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.2 31.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 15.decembrim.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:10

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane