Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 3

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.3

2016.gada 21.janvārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 M.Krieviņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

Z.Liepiņa

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

I.Strautmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietā - nodaļas vadītājs

A.Strīķeris

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

L.Titāne

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks, nodaļas vadītājs V.Vesperis

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Stendes ielā 8, Rīgā, pārdošanu"

VSS-53
____________________________________

(M.Krieviņš)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Plāna projekts "Par Attīstības sadarbības politikas plānu 2016.gadam"

VSS-67
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ārlietu ministrijai plāna projektu, rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs biedrības "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai", Saeimas Eiropas lietu komisijas, Latvijas Rektoru padomes un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par plāna projektu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmumu energoauditu"

VSS-58
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Paralēlo aizdevumu saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai noteikumi"

VSS-59
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām"

VSS-46
____________________________________

(R.Kronbergs, S.Voldiņš, M.Krieviņš)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, noteikumu projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saksaņošanas kārtību - noklusējuma saskaņojumu.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Zemkopības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas nolikums"

VSS-49
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumos Nr.68 "Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""

VSS-50
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumos Nr.194 "Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""

VSS-51
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām"

VSS-52
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Pro Futuro", biedrība "Latvijas vecāku forums" un biedrība "Izglītības tehnoloģiju asociācija" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
10.§
Noteikumu projekts "Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība"

VSS-63
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Doma kora skolas un Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas reorganizāciju un Nacionālās mākslu vidusskolas izveidi"

VSS-44
____________________________________

(M.Krieviņš)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas un Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas reorganizāciju un Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas izveidi"

VSS-45
____________________________________

(M.Krieviņš)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti" īstenošanas noteikumi"

VSS-64
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 28.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""

VSS-60
____________________________________

(D.Lucaua, M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"

VSS-61
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"

VSS-62
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par palīgēku būvniecību meža laucēs nekustamajā īpašumā "Trimpas", Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā"

VSS-47
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Par vienošanos par sadarbības programmas "Interreg V-A Igaunija-Latvija" pārvaldību un administrēšanu"

VSS-48
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.949 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū""

VSS-54
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 11.janvāra noteikumos Nr.35 "Kārtība, kādā izsniedzamas, apturamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai""

VSS-55
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Veterināro zāļu marķēšanas noteikumi"

VSS-56
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Informācijas apkopošanas un statistikas veidošanas kārtība veterināro zāļu aprites jomā"

VSS-57
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā"

VSS-65
____________________________________

(M.Krieviņš)

Valsts kancelejai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valdības pārstāvju apstiprināšanu Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē"

VSS-66
____________________________________

(M.Krieviņš)

Valsts kancelejai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

25.§

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apmaiņu"

VSS-85
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas 2016.gada 12.janvāra vēstulē Nr.1-55/87 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 22.janvāra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.3 6.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 11.jūlijam.
 
26.§
Likumprojekts "Par Latvijas Universitātes Satversmes grozījumiem"

VSS-353
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2016.gada 7.janvāra vēstulē Nr.01-05e/52 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 17.aprīļa sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.15 17.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.jūlijam.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""

VSS-39
____________________________________

(L.Lejiņa, M.Krieviņš)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 15.janvāra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.2 12.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.septembrim.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"

VSS-188
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2016.gada 7.janvāra vēstulē Nr.7-2-02/120 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 5.marta sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.9 1.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 31.oktobrim.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"

VSS-190
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2016.gada 7.janvāra vēstulē Nr.7-2-02/119 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 5.marta sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.9 3.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 31.oktobrim.
 
30.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Bahreinas Karalistes valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"

VSS-2105
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2016.gada 11.janvāra vēstulē Nr.03-05/102 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 19.decembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.50 34.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 30.decembrim.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra rīkojumā Nr.755 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēšanu un saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-685
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2016.gada 19.janvāra vēstulē Nr.03-05/204 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 24.jūlija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.28 17.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.jūlijam.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.343 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem""

VSS-717
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2016.gada 11.janvāra vēstulē Nr.03-05/82 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 9.jūlija sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.26 22.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 6.aprīlim.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

33.§

Informatīvais ziņojums "Par robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" attīstību uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas"


TA-2907 ____________________________________

(A.Kronberga, B.Bāne, D.Trofimovs, D.Lucaua, M.Krieviņš)

1. Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, neatbalstot papildus amata vietu izveidi robežšķērsošanas vietā "Silene" un "Pāternieki" uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas, risinot papildu amata vietu nodrošinājumu, izmantojot jau pašlaik ministriju resoros pieejamās vakantās amata vietas.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. kopīgi ar Iekšlietu ministriju un Zemkopības ministriju precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktam;
2.2. saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

34.§

Par valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (ESVIS) turpmāko darbību


SAN-1354-IP ____________________________________

(M.Krastiņš, R.Kronbergs, J.Garisons, L.Lejiņa, D.Lucaua, Z.Liepiņa, B.Bāne, A.Pildegovičs, S.Zvidriņa, R.Muciņš, L.Ostrovska, M.Krieviņš)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un izteiktos viedokļus par ESVIS lietošanu ar Eiropas Savienības jautājumiem saistītu dokumentu apritei un par ESVIS pilnveidošanu, lai to izmantotu arī dokumentu ar statusu "dienesta vajadzībām" apritei (pilotprojekta rezultāti).
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru un ministrijām izvērtēt, vai ESVIS funkcionalitāti ir iespējams pilnveidot tādā mērā, lai tā atbilstu visu lietotāju būtiskākajām prasībām un būtu ērti lietojama normatīvajos aktos noteiktajā apmērā ar Eiropas Savienības jautājumiem saistītu dokumentu izstrādei un apritei, kā arī apzināt nepieciešamos ieguldījumus funkcionalitātes pilnveidošanai un izmaksas ministrijām sistēmas uzturēšanai;
2.2. sagatavot un iesniegt izskatīšanai Valsts sekretāru 2016.gada 12.maija sanāksmē informatīvo ziņojumu par šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes rezultātiem un priekšlikumiem tālākai rīcībai, kā arī ziņojumā norādīt informāciju par ESVIS izmantošanas sākotnējo mērķu izpildi.
 
35.§
Par atbildīgo ministriju un iestāžu kompetences sadalījumu par likumiem


____________________________________

(S.Voldiņš, I.Gailīte, I.Jaunzeme, D.Lucaua, L.Medina, B.Bāne, Z.Liepiņa, D.Trofimovs, R.Kronbergs, M.Krieviņš)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Valsts sekretāru 2016.gada 4.februāra sanāksmē.
2. Valsts sekretāriem nedēļas laikā:
2.1. izvērtēt likumu sarakstu, par kuriem nav panākta vienošanās attiecībā uz atbildības sadalījumu starp ministrijām. Izvērtēšanā ņemt vērā ministrijas nolikumā noteiktās funkcijas un atbildībā esošās politikas jomas un, ja iespējams, savstarpēji vienoties par atbildības sadalījumu;
2.2. iesniegt Valsts kancelejā informāciju par tiem likumiem, kuri ir izpildīti (tai skaitā par starptautiskajiem līgumiem), kā arī informāciju par tiem likumiem, kuriem saskaņots atbildības sadalījums.
3. Valsts kancelejai apkopot valsts sekretāru sniegto informāciju un attiecīgi precizēt Valsts sekretāru sanāksmē izskatāmo likumprojektu sarakstu.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:45

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš