Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 12

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.12

2016.gada 24.martā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 M.Krieviņš

 

 

 

 

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vecākā referente


J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""

VSS-263
____________________________________

(M.Krieviņš)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

VSS-249
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

VSS-230
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Ģenerālprokuratūru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Komercbanku asociācijas viedokli par likumprojektu.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-231
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Ģenerālprokuratūru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju(atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Komercbanku asociācijas viedokli likumprojektu.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"

VSS-232
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Komercbanku asociācijas viedokli par likumprojektu.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.196 "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem""

VSS-233
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas Prokuratūras valdījumā esošo būvju nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-234
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Ieteikumu projekts "Vienotās prasības valsts pārvaldes iestāžu biroju telpām"

VSS-235
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai ieteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kanceleju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"

VSS-236
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Nozaru ekspertu padomju izveidošanas, darbības un darbības koordinācijas kārtība"

VSS-241
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs biedrības "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome" viedokli par noteikumu projektu.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pirkšanu"

VSS-248
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1029 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta-publisko maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-242
____________________________________

(M.Krieviņš)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Valsts kanceleju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos""

VSS-243
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kanceleju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem""

VSS-244
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību - noklusējuma saskaņojumu.
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 4.aprīlim. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.712 "Dzelzceļa staciju, izmaiņas punktu un pieturas punktu-publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektu-atklāšanas, slēgšanas un nosaukuma piešķiršanas kārtība""

VSS-245
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību - noklusējuma saskaņojumu.
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 4.aprīlim. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi""

VSS-246
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību - noklusējuma saskaņojumu.
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 4.aprīlim. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana""

VSS-247
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību - noklusējuma saskaņojumu.
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 4.aprīlim. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Informatīvais ziņojums "Par atbildīgās iestādes, kura nodrošina adrešu piešķiršanu telpu grupām, maiņas nepieciešamību"

VSS-250
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kanceleju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Likumprojekts "Personvārda un tautības ieraksta maiņas likums"

VSS-251
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kanceleju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētā"

VSS-252
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Vecumnieku novada lauku apvidū"

VSS-253
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rundāles novada lauku apvidū"

VSS-254
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū"

VSS-255
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Mazozolu pagastā"

VSS-256
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Lauberes pagastā"

VSS-257
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ķekavas novada lauku apvidū"

VSS-258
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Kārsavas novada lauku apvidū"

VSS-259
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.157 "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi""

VSS-260
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Likumprojekts "Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu likums"

VSS-261
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Centrālās vēlēšanu komisijas viedokli par likumprojektu.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""

VSS-240
____________________________________

(M.Krieviņš)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.200 "Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtība Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas""

VSS-237
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts vides dienests pieņem lēmumu par atļauju ievest atkritumus reģenerācijai un lēmumu par atkritumu ievešanas aizliegumu"

VSS-238
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas un izmantošanas noteikumi""

VSS-239
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kanceleju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu uztura bagātinātāju uzraudzības un kontroles, kā arī sabiedrības izglītošanas jomā"

VSS-262
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Zemkopības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Valsts kanceleju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija sniegs atzinumu par informatīvo ziņojumu.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.389 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi""

VSS-228
____________________________________

(M.Krieviņš)

Valsts kancelejai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Valsts kontroli (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Konvenciju par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem""

VSS-229
____________________________________

(M.Krieviņš)

Valsts kancelejai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 11.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

37.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-990
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2016.gada 11.marta vēstulē Nr.413-1-2296 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 1.oktobra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.38 1.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 30.jūnijam.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu" piemērošanas praksi un Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas gaitu"

VSS-222
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt 2015.gada 12.marta sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr.10 11.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 2.maijam.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Līgatnes ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"

VSS-916
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 3.septembra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.34 10.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 5.septembrim.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:10

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš