Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 19

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.19

2016.gada 12.maijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 M.Krieviņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks, politiskais direktors

E.Stiprais

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

Z.Liepiņa

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

A.Ozola

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietā - nodaļas vadītājs

A.Strīķeris

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

S.Šķiltere

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja I.Aile

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vecākā referente


J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Lubānas novada pašvaldībai"

VSS-425
____________________________________

(R.Kronbergs, M.Krieviņš)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-426
____________________________________

(R.Kronbergs, M.Krieviņš)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību""

VSS-427
____________________________________

(M.Krieviņš)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību Baltijas jūrā nogremdēto ķīmisko ieroču jautājumā"

VSS-424
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ārlietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.857 "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums""

VSS-439
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-440
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"

VSS-441
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par likumprojektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Būvuzņēmēju partnerība" sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu dienesta pakāpēm"

VSS-410
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu"

VSS-411
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli""

VSS-412
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā"

VSS-414
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumos Nr.1098 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem""

VSS-415
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Informatīvais ziņojums "Par ārējās robežas infrastruktūras nekustamā īpašuma objektu un robežapsardzībā izmantojamo kuģošanas līdzekļu atbalsta bāzes tehniskā stāvokļa uzlabošanai nepieciešamo papildu finansējumu"

VSS-416
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums"

VSS-417
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības saprašanās memorandu par Fulbraita akadēmiskās apmaiņas programmu"

VSS-429
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju un Valsts kanceleju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 18.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Pētniecības telpas ceļveža 2016.-2020.gadam īstenošanu Latvijā"

VSS-430
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Zinātņu akadēmijas, Valsts zinātnisko institūtu asociācijas, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un Latvijas zinātņu padomes viedokli par informatīvo ziņojumu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas augstskolu Rektoru padome un Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par informatīvo ziņojumu.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Ģerboņu likumā"

VSS-432
____________________________________

(M.Krieviņš)

Kultūras ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas papildu saistībām Eiropas Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta programmas (Competitiveness and Innovation framework Programme ICT Policy Support Programme) septītajā projektu konkursā (Call 7) atbalstītā projekta "Europeana Skaņuieraksti" (Europeana Sounds) īstenošanā"

VSS-433
____________________________________

(M.Krieviņš)

Kultūras ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Likumprojekts "Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums"

VSS-434
____________________________________

(M.Krieviņš)

Kultūras ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā"

VSS-435
____________________________________

(M.Krieviņš)

Kultūras ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1002 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-431
____________________________________

(M.Krieviņš)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi"

VSS-428
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.143 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē""

VSS-418
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""

VSS-419
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.1.pasākuma "Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi"

VSS-420
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
26.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2.pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi"

VSS-421
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.319 "Kārtība, kādā publiskojama Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadībā Latvijā iesaistīto institūciju informācija par programmu ietvaros apstiprinātajiem projektiem""

VSS-422
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Slīteres nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-423
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 7.februāra noteikumos Nr.99 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību""

VSS-436
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums""

VSS-437
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.518 "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi""

VSS-438
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata pretendentu pieteikšanās nosacījumi un kārtība, kā arī pretendentu atlases un vērtēšanas kārtība"

VSS-413
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu un darbinieku arodbiedrība un biedrība "Sabiedrība par atklātību - Delna" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 

Atsaucamie projekti

33.§

Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"

VSS-199
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2016.gada 10.maija vēstulē Nr.442-1-4368 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 24.februāra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.8 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 31.maijam.
 
34.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

VSS-1166
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2016.gada 3.maija vēstulē Nr.442-1-4209 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 29.oktobra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.42 8.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 2.septembrim.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""

VSS-1073
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2016.gada 11.maija vēstulē Nr.411-1-4453 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 22.oktobra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.41 11.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.oktobrim.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu "Lūznavas Profesionālā vidusskola", Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā"

VSS-1173
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2016.gada 2.maija vēstulē Nr.01-05e/1646 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 5.novembra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.43 9.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.septembrim.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

37.§

Likumprojekts "Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā"

TA-692 ____________________________________

(D.Daudzvārdis, S.Voldiņš, L.Eriņa, J.Garisons, E.Stiprais, M.Krieviņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ārlietu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojektu atbilstoši Aizsardzības ministrijas priekšlikumam, paredzot likumprojekta 4.pantā minētās normas piemērošanu no 2017.gada 1.janvāra, kā arī attiecīgi precizēt anotāciju;
2.2. precizēt likumprojektu atbilstoši Kultūras ministrijas iebildumiem attiecībā uz Ārlietu ministrijas arhīvu, kā arī attiecīgi precizēt anotāciju;
2.3. precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"

TA-796 ____________________________________

(L.Medina, S.Šķiltere, Z.Liepiņa, R.Kronbergs, I.Jaunzeme, M.Krieviņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. pilnvērtīgas informācijas datu apmaiņas nodrošināšanai, sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka Būvniecības informācijas sistēmas modernizācijas un aktualizēšanas procesā jāņem vērā tās nepieciešamība pielāgot citām valsts informācijas sistēmām;
2.2. precizēt likumprojekta 1.pantā ietvertā 55. trīs prim panta otro daļu atbilstoši Latvijas Pašvaldību savienības piedāvātajai redakcijai, paredzot, ka zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis lēmumu par apbūves tiesības izbeigšanu pieņems ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc apbūves tiesības termiņa notecējuma un, ja nepieciešams, precizēt likumprojekta anotāciju;
2.3. precizēto likumprojektu, anotāciju un protkollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" (likumprojektu pakete).

 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"

TA-817 ____________________________________

(S.Šķiltere, L.Medina, R.Kronbergs, M.Krieviņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta anotāciju atbilstoši Latvijas Pašvaldību savienības izteiktajam iebildumam attiecībā uz informācijas pieejamību par zemes gabala reālu neatdalītu daļu, uz kuras tiks realizēta apbūves tiesība;
2.2. likumprojektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" (likumprojektu pakete).

 
40.§
Likumprojektrs "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""

TA-823 ____________________________________

(S.Šķiltere, L.Medina, R.Kronbergs, B.Bāne, M.Krieviņš)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā, ka Latvijas Pašvaldību savienība uztur spēkā savus iebildumus.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 135.punktu likumprojekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Tieslietu ministrijai iesniegt likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta komitejas 2016.gada 23.maija sēdē.
4. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" (likumprojektu pakete).

 

Informatīvie jautājumi

41.§

Par valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (ESVIS) turpmāko darbību

SAN-1354-IP _______________________________

(M.Krieviņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 

42.§

Dažādi jautājumi

___________________________________________

(B.Bāne, P.Vilks, R.Kronbergs, I.Jaunzeme, D.Lucaua, J.Garisons, Z.Liepiņa, M.Krieviņš)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas direktora sniegto informāciju par 2016.gada 11.maija Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdi (turpmāk – padomes sēde), kā arī to, ka līdz š.g. 20.maijam ir iespējams iesūtīt priekšlikumus padomes sēdes darbības uzlabošanai. Vienlaikus tiek atgādināts par padomes sēdes regulāru apmeklēšanu.
2. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas direktora sniegto informāciju saistībā ar Ministru prezidenta 2016.gada 6.aprīļa rezolūciju par tiesību aktu projektu par specifiskiem atbalsta mērķiem iesniegšanas kārtību izskatīšanai Ministru kabinetā.
3. Valsts kancelejas direktors aicina ministrijas valsts budžeta plānošanas procesā sadarboties arī ar savas nozares Nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.
4. Ministrijām, iesniedzot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē ar dalību Eiropas Savienībā saistītos jautājumus, stingri ievērot noteikto saskaņošanas procedūru un pavadvēstulē vai izziņā precīzi atspoguļot saskaņošanas rezultātus.
5. Pieņemt zināšanai Pārresoru koordinācijas centra pārstāvja sniegto informāciju par skaidrojošo informatīvo materiālu par Valdības rīcības plāna īstenošanas uzraudzību un nedēļas laikā nosūtīt nepieciešamos precizējumus Pārresoru koordinācijas centram uz elektronisko pasta adresi peteris.vilks@pkc.mk.gov.lv.

 

Slēgtā daļa

43.§

Informatīvais ziņojums "Par atbildības sadalījuma risinājumiem hibrīdā apdraudējuma mazināšanas koordinācijā"

___________________________________________

(E.Stiprais, J.Garisons, I.Pētersone-Godmane, R.Kronbergs, B.Bāne, D.Lucaua, M.Krieviņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā sanāksmes laikā izteiktos viedokļus, Ārlietu ministrijai iesniegt priekšlikumus par iesniegtā jautājuma turpmāko virzību.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 11:00

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš