Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 22

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.22

2016.gada 2.jūnijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 M.Krieviņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Stinka

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietā - eksperte

Z.Uzuliņa

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aleksandroviča

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietā - nodaļas vadītāja

I.Jaunskunga

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

K.Kinča

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja I.Aile
Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vecākā referente


J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.novembra noteikumos Nr.1317 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un kārtību, kādā karavīri un zemessargi glabā, nēsā un lieto speciālos līdzekļus""

VSS-514
____________________________________

(M.Krieviņš)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par energoefektivitātes monitoringu un piemērojamo energopārvaldības sistēmas standartu"

VSS-515
____________________________________

(R.Kronbergs, J.Stinka, M.Krieviņš)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par noteikumu projektu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību"

VSS-504
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.705 "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņu formas tērpiem, žetonu un dienesta pakāpju atšķirības zīmēm""

VSS-505
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā"

VSS-513
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"

VSS-521
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta garāžu pārbūvei"

VSS-522
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos starptautiskās sadarbības programmu līdzfinansēto projektu labklājības jomā īstenošanai"

VSS-506
____________________________________

(M.Krieviņš)

Labklājības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1478 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru""

VSS-507
____________________________________

(M.Krieviņš)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumos Nr.336 "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums""

VSS-510
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību - noklusējuma saskaņojumu.
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 13.jūnijam. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.280 "Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem""

VSS-511
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.28 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" sniegto aeronavigācijas pakalpojumu maksas noteikšanas un iekasēšanas kārtība""

VSS-512
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""

VSS-516
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Ģenerālprokuratūru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Augstākās tiesas un Latvijas Bankas viedokli par noteikumu projektu.

 
14.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju vietvārdu informācijas jomā un nepieciešamību izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu vietvārdu lietojumu atbilstoši Valsts valodas likuma un Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.50 "Vietvārdu informācijas noteikumi" prasībām"

VSS-517
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

VSS-518
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Valsts kanceleju, Ģenerālprokuratūru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra" personā"

VSS-508
____________________________________

(M.Krieviņš)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Aizturētā patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaudes un sanitārās apstrādes, kā arī to rezultātu reģistrēšanas kārtība"

VSS-509
____________________________________

(M.Krieviņš)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" līdzdalības iegūšanai kapitālsabiedrībā"

VSS-523
____________________________________

(M.Krieviņš)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem""

VSS-519
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

VSS-520
____________________________________

(R.Kronbergs, R.Muciņš, B.Bāne, L.Medina, M.Krieviņš)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 

Atsaucamie projekti

21.§

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

VSS-249
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2016.gada 25.maija vēstulē Nr.453-1-4920 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2016.gada 24.marta sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.12 2.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 5.jūlijam.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Krastiņi 4", Geraņimovā, Kastuļinas pagastā, Aglonas novadā, neprivatizētās daļas nodošanu Aglonas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-885
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2016.gada 25.maija vēstulē Nr.413-1-4917 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 20.augusta sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.32 1.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 15.decembrim.
 
23.§
Likumprojekts "Par Padomes 2014.gada 26.maija lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu"

VSS-1209
____________________________________

(B.Bāne, M.Krieviņš)

Atsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 12.novembra sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.44 6.§).
 
24.§
Noteikumu projekts "Starptautiskajiem kravu pārvadājumiem paredzēto konteineru atbilstības novērtēšanas noteikumi"

VSS-1223
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2016.gada 23.maija vēstulē Nr.03-05/1927 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 12.novembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.44 17.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 30.jūnijam.
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā"

VSS-1226
____________________________________

(L.Medina, R.Kronbergs, M.Krieviņš)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 12.novembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.44 18.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.septembrim.
 
26.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts izmanto pirmpirkuma tiesības uz zemi zem publiskajiem ūdeņiem"

VSS-1219
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 1.jūnija vēstulē Nr.17.18-1e/4144 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 12.novembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.44 22.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.septembrim.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Dižzemju pagrabs", Dižstendē, Lībagu pagastā, Talsu novadā nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-1225
____________________________________

(M.Krieviņš)

Atsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 12.novembra sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.44 25.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

28.§

Noteikumu projekts "Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-940 ____________________________________

(M.Auders, A.Lešinska, B.Bāne, R.Kronbergs, D.Matulis, M.Krieviņš)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

29.§

Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu


___________________________________________

(I.Gailīte, I.Aleksandroviča, M.Krieviņš)

1. Pieņemt zināšanai saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokola Nr.4 65.§ 5.punktu Valsts kancelejas apkopoto informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
2. Ministrijām, kuras noteiktā termiņā nav izpildījušas kontrolē esošos uzdevumus, nekavējoties nodrošināt to operatīvu izpildi. Ja nepieciešams pagarināt kontrolē esošo uzdevumu izpildes termiņu, Valsts kanceleju informēt savlaicīgi, iesniedzot vēstuli par termiņa pagarinājumu vai attiecīgu tiesību aktu projektu.
3. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju saistībā ar Ministru prezidenta 2016.gada 6.aprīļa rezolūciju par tiesību aktu projektu par specifiskiem atbalsta mērķiem iesniegšanas termiņu izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
30.§
Par valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (ESVIS) turpmāko darbību


SAN-1354-IP _______________________________

(E.Cīrulis, J.Stinka, R.Muciņš, A.Pildegovičs, I.Aleksandroviča, I.Aire, J.Garisons, R.Kronbergs, L.Lejiņa, M.Krieviņš)

1. Pieņemt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu, sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru papildināt informatīvo ziņojumu ar pielikumu, kurā iekļaut prioritāšu secībā augstas (A) prioritātes priekšlikumus ESVIS pilnveidošanai, paredzamos termiņus un izmaksas to īstenošanai. Precizēto informatīvo ziņojumu nosūtīt Valsts kancelejai un visām ministrijām.
3. Lēmumu par to, kādos termiņos un kādā apjomā, sākot ar 2016. gada 1. oktobri, ministrijām un citām iestādēm sākt lietot ESVIS ar Eiropas Savienības jautājumiem saistītu dokumentu ar statusu „dienesta vajadzībām” apritei, kā arī lēmumus par dokumentu veidiem, kuru aprite ESVIS jāveic pārejas periodā, pieņemt Ārlietu ministrijas vadītajā Vecāko amatpersonu Eiropas Savienības jautājumos sanāksmē, ievērojot ministriju faktiskās iespējas šos lēmumus izpildīt.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai) līdz 2017.gada 31.martam pakāpeniski četros posmos īstenot plānotos ESVIS funkcionalitātes augstas prioritātes pilnveidojumus atbilstoši Valsts reģionālās attīstības aģentūras vadītajā starpiestāžu darba grupā izteiktajām ministriju un Valsts kancelejas pārstāvju, ESVIS lietotāju, būtiskākajām prasībām, lai ESVIS būtu pilnvērtīgi lietojama normatīvajos aktos noteiktajā apmērā ar Eiropas Savienības jautājumiem saistītu dokumentu izstrādei un apritei. Pieņemt zināšanai, ka ESVIS funkcionalitātes augstas prioritātes pilnveidojumus plānots īstenot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai) piešķirtā ikgadējā ESVIS uzturēšanas budžeta ietvaros. Aicināt ministrijas aktīvāk izmantot ESVIS funkcionalitātes pilnveidojumu īstenošanas gaitā.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai) par īstenotajiem ESVIS funkcionalitātes augstas prioritātes pilnveidojumiem regulāri informēt Vecāko amatpersonu Eiropas Savienības jautājumos sanāksmē.
6. Pieņemt zināšanai, ka Valsts reģionālās attīstības aģentūra sadarbībā ar ministrijām un citām iestādēm starpiestāžu darba grupā turpinās darbu pie ESVIS funkcionalitātes vidējas un zemas prioritātes pilnveidojumu definēšanas un pilnveidojumu realizācijai nepieciešamā finansējuma plānošanas. Lēmumi par ieviešamajiem ESVIS funkcionalitātes vidējas un zemas prioritātes pilnveidojumiem tiek pieņemti Vecāko amatpersonu Eiropas Savienības jautājumos sanāksmē.
7. Pieņemt zināšanai, ka paralēli darbam pie augstas, vidējas un zemas prioritātes ESVIS funkcionalitātes pilnveidojumu ieviešanas ministrijām un citām iestādēm joprojām ir iespēja ziņot par kļūdām ESVIS darbībā vai papildus nepieciešamajiem pilnveidojumiem, kas tiks izskatīti starpinstitūciju darba grupā. Lēmumi par pilnveidojumu īstenošanu tiek pieņemti Vecāko amatpersonu Eiropas Savienības jautājumos sanāksmē un atbilstoša lēmuma gadījumā ieviesti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai) piešķirtā budžeta ietvaros.
8. Pieņemt zināšanai, ka pēc ministriju pieprasījuma Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir gatava nodrošināt papildu apmācības un individuālas konsultācijas ESVIS lietošanā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai) piešķirtā budžeta ietvaros.
9. Pieņemt zināšanai, ka visi ESVIS funkcionalitātes pilnveidojumi pirms ieviešanas ESVIS darba vidē iestādēm būs 15 darba dienas pieejami testēšanai un viedokļa sniegšanai.
10. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru precizēt jautājumu par iestāžu akreditācijas ieviešanas termiņiem un tās nepieciešamību Aizsardzības ministrijas padotības iestādēs.
11. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai) līdz 2017.gada 1.jūnijam ziņot Valsts sekretāru sanāksmē par ESVIS funkcionalitātes augstas prioritātes pilnveidojumu īstenošanas rezultātiem ar izvērtējumu, kas veikts sadarbībā ar ministrijām. Starpziņojumu, kurā iekļauta informācija par augstas prioritātes pasākumu ieviešanas gaitu, vidējas (V) un zemas (Z) prioritātes priekšlikumiem ESVIS pilnveidošanai, paredzamiem termiņiem un izmaksām to īstenošanai un akreditācijas rezultātiem, kā arī citiem aktuāliem jautājumiem, iesniegt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz š.g. 1.novembrim.

 
31.§
Par normatīvo aktu jaunradi


___________________________________________

(L.Medina, R.Kronbergs, I.Gailīte, L.Lejiņa, M.Krieviņš)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto informāciju un aicināt ministrijas ņemt vērā ieteikumus normatīvo aktu projektu izstrādē.
2. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju par nepieciešamību rūpīgāk izvērtēt pamatotību steidzamības kārtā iesniedzamajiem tiesību aktu projektiem.
3. Ministrijām pirms normatīvo aktu projektu grozījumu iesniegšanas Valsts kancelejā ministrijas ietvaros apkopot visus izstrādātos grozījumus konkrētajā tiesību aktu projektā un apvienot tos vienā projektā.
 
32.§
Par Austrumu partnerību


SAN-919 ___________________________________

(A.Pildegovičs, J.Stinka, R.Kronbergs, L.Lejiņa, M.Krieviņš)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju par Austrumu partnerības attīstību un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus.
2. Atzīmēt, ka Ārlietu ministrija aicina visas ministrijas aktīvi sadarboties un piedalīties sanāksmēs ar Austrumu partnerības dalībvalstīm.
 
33.§
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm


SAN-876-DV ________________________________

(A.Pildegovičs, I.Aleksandroviča, M.Krieviņš)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka Ārlietu ministrija aicina visas ministrijas regulāri un aktīvi sadarboties savā starpā un apmainīties ar nozīmīgu informāciju, lai sekmīgi nodrošinātu Ķīnas, Centrālās un Austrumeiropas valstu premjerministru samita norisi Latvijā.

 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:45

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš