Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 24

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.24

2016.gada 16.jūnijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 M.Krieviņš

 

 

 

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vecākā referente

J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs"

VSS-567
____________________________________

(M.Krieviņš)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Jūrnieka repatriācijas un tās finansēšanas kārtība"

VSS-569
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs VAS "Latvijas Jūras administrācija" viedokli par noteikumu projektu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumos Nr.445 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem""

VSS-566
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 2.septembra noteikumos Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai""

VSS-568
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu kontu, kuros veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem un dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un neapdzīvojamo telpu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, apkalpošanas uzdevuma deleģēšanu"

VSS-570
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Pieredzes apmaiņas vizītes starp Baltijas-Ziemeļvalstu likumdošanas un standartizācijas iestādēm, lai iegūtu zināšanas, prasmes un pieredzi" īstenošanai"

VSS-572
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Aizsardzības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Kaltenē, Rojas pagastā, Rojas novadā"

VSS-582
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""

VSS-585
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamās mājas "Rosība", Barkavas pagastā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-586
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība""

VSS-589
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras un Tehnisko ekspertu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" koncerna vispārējo stratēģisko mērķi"

VSS-591
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Ārlavas pagastā, Talsu novadā, privatizāciju"

VSS-592
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-579
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta viedokli par likumprojektu.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""

VSS-580
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Centrālās vēlēšanu komisijas, Satversmes tiesas, Valsts prezidenta kancelejas, Saeimas kancelejas, Centrālās zemes komisijas, Tiesībsarga biroja, Sabiedrības integrācijas fonda, Augstākās tiesas un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.263 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā tiek identificēta persona, kas iesniedz elektroniskos dokumentus""

VSS-581
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Satiksmes ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Nepreferenciālās preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un izsniegto sertifikātu pārbaudes noteikumi"

VSS-583
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Muitas procedūras–tranzīts–piemērošanas noteikumi"

VSS-584
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-587
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-588
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju izbeigt līdzdalību un uzsākt reorganizāciju"

VSS-590
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Veselības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Skrundas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ventas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-561
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, un 1.maija laukumā 2, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu Skrundas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-562
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par izmitināšanas centrā ievietotajam aizturētajam ārzemniekam garantēto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un saņemšanas kārtību"

VSS-563
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Veselības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzturēšanas normām, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču apjomu Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās izmitinātajam patvēruma meklētājam un Valsts robežsardzes izmitināšanas centrā ievietotajam ārzemniekam"

VSS-564
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Veselības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

VSS-565
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Daugavas stadiona teritorijai"

VSS-595
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumos Nr.259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā""

VSS-596
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts zinātnisko institūtu asociācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmām 2016.gadā"

VSS-597
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"

VSS-559
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Kultūras ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrija lūgs Nacionālās plašsaziņas līdzekļu padomes viedokli par likumprojektu.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā kino centra projekta "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" īstenošanu"

VSS-560
____________________________________

(M.Krieviņš)

Kultūras ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

VSS-571
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par caurlaidēm, kas dod tiesības transportlīdzekļu vadītājiem darba uzdevumu pildīšanas laikā neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības"

VSS-573
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumos Nr.533 "Noteikumi par pavadzīmes aizpildīšanas kārtību dzelzceļa kravu pārvadājumos""

VSS-574
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

VSS-575
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.739 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-593
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Pamatnostādņu projekts "Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020.gadam"

VSS-594
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai pamatnostādņu projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts kontroli (atzinumus iesniegt līdz š.g. 11.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Ārvalstu investoru padomes Latvijā, Augstākās tiesas, Valsts ieņēmumu dienesta, Datu valsts inspekcijas, Rīgas apgabaltiesas, Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Kredītņēmēju asociācijas, Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes un Tiesu administrācijas viedokli par pamatnostādņu projektu.
3. Atzīmēt, ka Tieslietu ministrija rīkos pamatnostādņu projekta publisko apspriešanu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 65.4.apakšpunkts).
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.242 "Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju un sešvērtīgā hroma savienojumus""

VSS-576
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumos Nr.526 "Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par konstatētajām neatbilstībām Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu ieviešanā un atgūstams programmas finansējums""

VSS-577
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""

VSS-578
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.686 "Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome""

VSS-558
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Pārresoru koordinācijas centram noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Pārresoru koordinācijas centrs lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un biedrības "Latvijas Lielo pilsētu asociācija" viedokli par noteikumu projektu.
 

Atsaucamie projekti

41.§

Informatīvais ziņojums "Par problēmām valsts institūciju lietošanā un apsaimniekošanā nodoto nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā"

VSS-871
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2016.gada 15.jūnija vēstulē Nr.12-38/3234 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 25.septembra sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr.37 7.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.septembrim.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.460 "Padziļinātās sadarbības programmas komisijas nolikums""

VSS-889
____________________________________

(M.Krieviņš)

Atsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 27.augusta sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.33 6.§).
 
43.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts iestāde vai pašvaldība paziņo par energopārvaldības sistēmas ieviešanu un tiek pārbaudīta un apstiprināta energopārvaldības sistēmas ieviešana valsts iestādē vai pašvaldībā"

VSS-321
____________________________________

(M.Krieviņš)

Atsaukt Valsts sekretāru 2016.gada 14.aprīļa sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.15 1.§).
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-990
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2016.gada 9.jūnija vēstulē Nr.413-1-5376 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 1.oktobra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.38 1.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 30.septembrim.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi""

VSS-1287
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2016.gada 6.jūnija vēstulē Nr.411-1-5246 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 3.decembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.47 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.oktobrim.
 
46.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļaujas un izziņas mākslas un antikvāro priekšmetu (kultūras priekšmetu) izvešanai sagatavošanu un izsniegšanu"

VSS-1012
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2016.gada 8.jūnija vēstulē Nr.2.5.-17/1380 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 6.novembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.43 10.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2017.gada 1.janvārim.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 7.janvāra noteikumos Nr.8 "Mākslas un antikvāro priekšmetu izvešana no Latvijas un ievešana Latvijā""

VSS-1013
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2016.gada 8.jūnija vēstulē Nr.2.5.-17/1380 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 6.novembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.43 11.§).
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par pētniecības un inovācijas infrastruktūras un pētnieciskās darbības koncentrācijas teritoriālo kartējumu"

VSS-335
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2016.gada 2.jūnija vēstulē Nr.01-05e/2243 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 16.aprīļa sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr.15 13.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 29.jūlijam.
 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar akciju sabiedrību "Elektroniskie sakari""

VSS-899
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 10.jūnija vēstulē Nr.18-1e/4413 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 27.augusta sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr.33 20.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.augustam.
 

Informatīvie jautājumi

50.§

Par nākamo Valsts sekretāru sanāksmi

____________________________________

(M.Krieviņš)

Atzīmēt, ka nākamā Valsts sekretāru sanāksme notiks 2016.gada 30.jūnijā.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:10

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš