Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 32

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.32

2016.gada 18.augustā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 M.Krieviņš

 

 

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vecākā referente


J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrācijas noteikumi"

VSS-791
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Plāna projekts "Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāns"

VSS-793
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ekonomikas ministrijai plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Ārvalstu Investoru padomes Latvijā viedokli par plāna projektu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.marta noteikumos Nr.134 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedz informāciju likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (FATCA) ieviešanu" noteikto prasību izpildes nodrošināšanai""

VSS-786
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2017.gadam"

VSS-787
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Sabiedrības integrācijas fonda un Iekšējā audita padomes viedokli par rīkojuma projektu.
 
5.§
Informatīvais ziņojums "Par elektroniskās muitas ieviešanu atbilstoši Savienības Muitas kodeksā noteiktajām prasībām"

VSS-788
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Aizturēto, apcietināto un notiesāto personu konvojēšanas kārtība"

VSS-789
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Labklājības ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Higiēnas prasības īslaicīgās aizturēšanas vietā"

VSS-790
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Likumprojekts "Par nolīgumu starp Igaunijas Republikas valdību, Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par sadarbību katastrofu novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā"

VSS-792
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"

VSS-797
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

VSS-798
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

VSS-799
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Tieslietu ministrijai uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības dalībai organizācijā "Eiropas forums taisnīguma atjaunošanai (European Forum for Restorative Justice)""

VSS-794
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""

VSS-795
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.882 "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādis""

VSS-796
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

15.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma higiēnas prasībām un šo prasību uzraudzības kārtību"

VSS-170
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Veselības ministrijas 2016.gada 5.augusta vēstulē Nr.01-12.1/3443 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2016.gada 25.februāra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.8 23.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Cilvēka genoma izpētes likumā"

VSS-294
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Veselības ministrijas 2016.gada 15.augusta vēstulē Nr.01-12.1/3558 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 9.aprīļa sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.14 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 30.decembrim.
 
17.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs""

VSS-1169
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 16.augusta vēstulē Nr.2.18-1e/6128 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 29.oktobra sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr.42 92.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 20.oktobrim.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-79
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2016.gada 28.janvāra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.4 11.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 16.oktobrim.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

19.§

Par Ministru kabineta 2014.gada 18.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to finansēšanas modeļiem"" 7. un 9.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1445 ____________________________________

(M.Krieviņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
20.§
Likumprojekts "Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu likums"


TA-1423 ____________________________________

(M.Krieviņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 

Informatīvie jautājumi

21.§

Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem turpmākai rīcībai, lai izveidotu mehānismu konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu izmantošanai

TA-1419 ____________________________________

(M.Krieviņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 

Slēgtā daļa

22.§

Informatīvais ziņojums "Par atbildības sadalījuma risinājumiem hibrīdā apdraudējuma mazināšanas koordinācijā"


TA-944-DV ____________________________________

(M.Krieviņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:10

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš