Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 43

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.43

2016.gada 3.novembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 M.Krieviņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Stinka

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Pole

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vecākā referente

J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"

VSS-1050
____________________________________

(M.Krieviņš)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības nolīgumu par iepirkumiem aizsardzības vajadzībām"

VSS-1056
____________________________________

(M.Krieviņš)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Likumprojekts "Par Sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Afganistānas Islāma Republiku, no otras puses"

VSS-1058
____________________________________

(R.Kronbergs, A.Pildegovičs, M.Krieviņš)

Ārlietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par izcelsmes apliecinājuma saņemšanu elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus vai augstas efektivitātes koģenerāciju"

VSS-1059
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas un Latvijas koģenerācijas elektrostaciju asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"

VSS-1060
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Tirgotāju asociācijas, Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas, Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas un Latvijas Hipotekāro nebanku aizdevēju asociācijas viedokli par likumprojektu.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā"

VSS-1061
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Tirgotāju asociācijas viedokli par likumprojektu.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Aizputes novada Lažas pagastā un Kuldīgas novada Gudenieku pagastā"

VSS-1062
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā""

VSS-1064
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Labklājības ministriju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas interesēm Eiropas Savienības Vienotā un Digitālā vienotā tirgus jomā un saistīto pasākumu izpildi"

VSS-1065
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ekonomikas ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par informatīvo ziņojumu.
 
10.§
Informatīvais ziņojums "Par SIA "Lattelecom" 2015.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"

VSS-1077
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""

VSS-1078
____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas""

VSS-1042
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma muitas kontroles punkta teritorijā esošas vietas iznomāšanu pakalpojuma sniegšanai un nomas līguma tipveida nosacījumiem"

VSS-1043
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka zudumu apmērus muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm"

VSS-1044
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministrija, Veselības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

VSS-1053
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

VSS-1054
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Labklājības ministriju, Valsts kanceleju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Satversmes aizsardzības biroju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru"

VSS-1055
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Valsts kanceleju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu katalogs"

VSS-1063
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Valsts kanceleju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.407 "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi""

VSS-1048
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Rektoru padomes, Latvijas Koledžu asociācijas un Akadēmiskā informācijas centra viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi""

VSS-1051
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""

VSS-1052
____________________________________

(M.Krieviņš)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"

VSS-1049
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.704 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanas noteikumi""

VSS-1070
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība""

VSS-1071
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem turpmākai rīcībai, lai izveidotu mehānismu konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu izmantošanai"

VSS-1072
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem""

VSS-1073
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""

VSS-1074
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Likumprojekts "Par Papildu protokolu Eiropas Padomes Konvencijai par terorisma novēršanu"

VSS-1075
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Ģenerālprokuratūru (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Drošības policijas un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta viedokli par likumprojektu.
 
29.§
Konceptuāls ziņojums "Par intelektuālā īpašuma aizsardzības un pārvaldības sistēmu Latvijas Republikā"

VSS-1076
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai konceptuālo ziņojumu un rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Ārvalstu investoru padomes Latvijā, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas profesionālo patentpilvarnieku asociācijas, Rīgas Stradiņu Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas jauno zinātnieku apvienības, biedrības "LATREPRO", biedrības "Nē, pirātismam Latvijā", Latvijas Dizaineru savienības, biedrības "AIPPI Latvija", biedrības "Latvijas Biznesa Eņģeļu tīkls", biedrības "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība", biedrības "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības", Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas un biedrības "Latvijas Skaņu ierakstu producentu, izdevēju un izplatītāju apvienība" viedokli par konceptuālo ziņojumu.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""

VSS-1057
____________________________________

(M.Krieviņš)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Valsts kanceleju, Konkurences padomi un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu"

VSS-1045
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Konkurences padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija" un biedrība "Latvijas Ezeri" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.366 "Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā""

VSS-1046
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Satiksmes ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.113 Rīgas ielā 6, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1047
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.janvāra noteikumos Nr.5 "Noteikumi par institūciju un komercsabiedrību specializāciju lauksaimniecības augu sugu ģenētisko resursu kolekcionēšanā, saglabāšanā, raksturošanā, izvērtēšanā un izmantošanā""

VSS-1066
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma "Valsts mežs-1" Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā"

VSS-1067
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""

VSS-1068
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""

VSS-1069
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kanceleju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-1041
____________________________________

(M.Krieviņš)

Valsts kancelejai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

39.§

(2015) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 2.decembra noteikumos Nr.674 "Noteikumi par cilvēku meklēšanu un glābšanu aviācijas un jūras avārijas gadījumā""

VSS-749
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas 2016.gada 26.oktobra vēstulē Nr.MV-N/2551 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 16.jūlija sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.27 1.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2017.gada 31.maijam.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumos Nr.786 "Azartspēļu automāta, iekārtas un azartspēļu automāta spēles programmas atbilstības sertifikātā iekļaujamā informācija""

VSS-306
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2016.gada 3.novembra vēstulē Nr.4-01/5951 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2016.gada 14.aprīļa sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.15 7.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 30.decembrim.
 
41.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par vienotās azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmas ieviešanas un uzturēšanas kārtību, sistēmā iekļaujamajiem datiem un to apmaiņas kārtību"

VSS-307
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2016.gada 3.novembra vēstulē Nr.4-01/5951 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2016.gada 14.aprīļa sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.15 8.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 30.decembrim.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-378
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2016.gada 26.oktobra vēstulē Nr.03-05/3722 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2016.gada 28.aprīļa sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.17 12.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2017.gada 31.janvārim.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā"

VSS-379
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2016.gada 26.oktobra vēstulē Nr.03-05/3721 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2016.gada 28.aprīļa sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.17 13.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2017.gada 31.janvārim.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-79
____________________________________

(R.Kronbergs, M.Krieviņš)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2016.gada 28.janvāra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.4 11.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 21.novembrim.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

45.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"

TA-2372 ____________________________________

(K.Lore, L.Medina, R.Kronbergs, M.Krieviņš)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. Valsts sekretāru 2016.gada 20.oktobra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr.41 31.§) 2.punktā dotā uzdevuma ietvaros iesniegt Finanšu ministrijai informāciju par problēmām saistībā ar nekustamā īpašuma atsavināšanu, to ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā, ja uz tā atrodas privātpersonai piederoša ēka (būve);
2.2. svītrot rīkojuma projekta pielikuma 113.punktu un attiecīgi precizēt rīkojuma projektu un anotāciju;
2.3. precizēto rīkojuma projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

46.§

Par paziņojumu par rīcības plānu trešo valstu valstspiederīgo integrācijai (COM/2016/377)

TA-2297 ____________________________________

(A.Pildegovičs, S.Voldiņš, M.Krieviņš)

Atbalstīt Ārlietu ministrijas iesniegtos priekšlikumus un noteikt Kultūras ministriju par koordinējošo iestādi Eiropas Komisijas paziņojumam Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Rīcības plānu trešo valstu valstspiederīgo integrācijai (COM (2016) 377).
 
47.§
Par informatīvo ziņojumu "Par valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas savienības dokumentiem (ESVIS) funkcionalitātes pilnveidošanu"

SAN-1734 ____________________________________

(M.Krieviņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
48.§
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

____________________________________

(I.Gailīte, M.Krieviņš)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokola Nr.4 65.§ 5.punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
 

Slēgtā daļa

49.§

Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

SAN-1694-DV____________________________________

(A.Pildegovičs, I.Pētersone-Godmane, L.Lejiņa, M.Krieviņš)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:40

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš