Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 45

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.45

2017.gada 16.novembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Puriņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

K.Lore

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Pole

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece - nodaļas vadītāja R.Osvalde

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante

B.Medvecka
J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""

VSS-1196
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.26 "Gaisa telpas pārvaldības kārtība, gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība""

VSS-1197
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.542 "Kārtība, kādā pieprasa un saņem Aizsardzības ministrijas atļauju būvēt, ierīkot un izvietot konkrētu militāro lidlauku un militārās aviācijas poligonu darbības drošībai potenciāli bīstamus objektus un veic to uzskaiti""

VSS-1198
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumos Nr.879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi""

VSS-1199
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija lūgs Latvijas Mērnieku biedrības un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par pašvaldības nekustamā īpašuma Sargu ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-1200
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par meklēšanu un glābšanu jūrā Koordinācijas centra (MRCC) atbildības rajonā jūras un aviācijas avārijas gadījumā"

VSS-1201
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācijas dokumentu apstiprināšanu"

VSS-1214
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ārlietu ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi""

VSS-1207
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi""

VSS-1208
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.632 "Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums""

VSS-1209
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai""

VSS-1210
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Komercbanku asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
12.§
Likumprojekts "Transporta enerģijas likums"

VSS-1216
____________________________________

(R.Osvalde, J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Valsts ieņēmumu dienesta, Degvielas tirgotāju un ražotāju savienības, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas, biedrības "Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība", Latvijas Biodegvielu un bioenerģijas asociācijas, sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Neste Latvija" un biedrības "Auto Asociācija" viedokli par likumprojektu.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā"

VSS-1191
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas viedokli par likumprojektu.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-1192
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļa īpašuma "Jaunreģi"-1, Alsungas novadā pārdošanu"

VSS-1193
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-1194
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.marta rīkojumā Nr.109 "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai Valsts policijas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo transportlīdzekļu nomas izdevumu segšanai""

VSS-1205
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par izdevumu segšanas kārtību valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" par valsts pārvaldes uzdevumu izpildi"

VSS-1206
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju"

VSS-1215
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" un biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu""

VSS-1195
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām""

VSS-1213
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par veselības aprūpes organizāciju un finansējumu ieslodzījuma vietās"

VSS-1204
____________________________________

(J.Citskovskis)

Veselības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos Nr.72 "Dabas parka "Pape" konsultatīvās padomes nolikums""

VSS-1202
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām""

VSS-1203
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

VSS-1211
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

26.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""

VSS-1212
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Dabas fonds sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 

Atsaucamie projekti

27.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu Ropažu novada pašvaldībai"

VSS-718____________________________________

(J.Citskovskis)

Atsaukt Valsts sekretāru 2017.gada 6.jūlija sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.26 10.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

28.§

Noteikumu projekts "Interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtība"

TA-2215 ____________________________________

(A.Kaļāne, I.Olafsone, B.Bāne, J.Citskovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu, ņemot vērā, ka nav panākta vienošanās ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 135.punktu noteikumu projekts izskatāms Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"

TA-2279 ____________________________________

(K.Lore, L.Medina, J.Citskovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā"

TA-2367 ____________________________________

(I.Apsīte, D.Šatrovska, L.Medina, R.Muciņš, J.Citskovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai divu nedēļu laikā:
2.1. vienoties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Tieslietu ministriju jautājumā par kompetento iestādi administratīvo pārkāpumu procesa veikšanai attiecībā uz preču vai pakalpojumu atbilstību drošuma prasībām radiācijas jomā;
2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā – izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.58 Varavīksnes gatvē 6, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2437 ____________________________________

(L.Medina, R.Muciņš, I.Gailīte, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka Tieslietu ministrija joprojām uztur spēkā par rīkojuma projektu izteiktos iebildumus.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.35 Stendes ielā 7 k-3, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2366 ____________________________________

(L.Medina, R.Muciņš, I.Gailīte, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka Tieslietu ministrija joprojām uztur spēkā par rīkojuma projektu izteiktos iebildumus.
 

Informatīvie jautājumi

33.§

Par virzības apturēšanas periodu (līdz 2018.gada 5.februārim) Zemkopības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā"

VSS-782____________________________________

(J.Citskovskis)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2017.gada 3.novembra vēstulē Nr.523-1-8123 minēto, atzīmēt, ka 2017.gada 20.jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajam noteikumu projektam (prot. Nr.28 24.§) ir noteikts virzības apturēšanas periods līdz 2018.gada 5.februārim.
 
34.§
Par Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanu Latvijā

 ____________________________________

(L.Medina, O.Zeile, L.Dilba, L.Lejiņa, S.Voldiņš, Dž.Innusa, R.Muciņš, J.Citskovskis)

Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas pārstāvju sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus.
 
35.§
Par atsevišķiem no tiesām saņemtu dokumentu aprites jautājumiem

 ____________________________________

(I.Gailīte, Dž.Innusa, J.Citskovskis)

Lai mazinātu administratīvo slogu un paātrinātu un vienkāršotu dokumentu apriti starp Valsts kanceleju un ministrijām, noteikt, ka gadījumos, ja Ministru kabineta sēdes protokollēmumā ir dots uzdevums ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvi tiesā konkrētajā lietā un par šo lietu saņemta tiesas pavēste vai cita organizatoriska rakstura informācija un:
1. adresātu skaitā attiecīgā ministrija nav minēta, – Valsts kanceleja šos tiesas paziņojumus no oficiālās e-pasta adreses pārsūta atbildīgajai ministrijai uz tās oficiālo e-pasta adresi bez atsevišķas rezolūcijas;
2. adresātu skaitā attiecīgā ministrija arī ir minēta, – Valsts kanceleja šos tiesas paziņojumus atbildīgajai ministrijai nepārsūta, ņemot vērā, ka ministrijai jau ir dots deleģējums pārstāvēt Ministru kabinetu attiecīgajā lietā.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:55

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis