Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 24

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.24

2018.gada 21.jūnijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

A.Puriņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

N.Penke

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

Ē.Eglītis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

J.Plūme

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

B.Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

A.Lapiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece, nodaļas vadītāja R.Osvalde

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta juriskonsulte

S.Rocēna

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante

J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-630
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi""

VSS-636
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.554 "Noteikumi par valstīm, kuru pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, veic papildu pārbaudi""

VSS-617
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Satversmes aizsardzības biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija noteikumos Nr.420 "Kārtība, kādā valsts finansē samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs""

VSS-632
____________________________________

(B.Zakevica, J.Citskovskis)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un Latvijas izglītības vadītāju asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
5.§
Noteikumu projekts "Valsts pētījumu programmu projektu pieteikšanas, ekspertīzes, īstenošanas, finansēšanas un valsts pētījumu programmu projektu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroles kārtība"

VSS-633
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Rektoru padome un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumos Nr.382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība""

VSS-634
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un Latvijas izglītības vadītāju asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
7.§
Noteikumu projekts "Valsts budžeta finansējuma aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim"

VSS-616
____________________________________

(J.Citskovskis)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Informatīvais ziņojums "Par iespēju palīdzēt pensijas vecuma iedzīvotājiem zobārstniecības jautājumos"

VSS-618
____________________________________

(J.Citskovskis)

Labklājības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Pāvilostas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Dzintaru iela 131 A", Pāvilostā, Pāvilostas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-622
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Vaidas – Kalnāji ceļa starpgabals" un "Vidzemes autoceļš P5", Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-623
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 20.oktobra noteikumos Nr.411 "Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu""

VSS-624
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne) un V31 Pievedceļš Muceniekiem krustojuma pārbūves projekta īstenošanai"

VSS-625
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra noteikumos Nr.34 "Kuģu aprīkojuma noteikumi""

VSS-626
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz 2018.gada 29.jūnijam. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""

VSS-627
____________________________________

(A.Lapiņš, J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.88 "Kārtība, kādā iemaksā un izmaksā depozītu juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesā""

VSS-631
____________________________________

(R.Kronbergs, J.Citskovskis)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2018.gada 27.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
16.§
Noteikumu projekts "Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība sirds un asinsvadu slimību profilaksei"

VSS-635
____________________________________

(J.Citskovskis)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Informatīvais ziņojums "Par pakalpojumu vides pilnveidi"

VSS-619
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par informatīvo ziņojumu.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība""

VSS-620
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu""

VSS-621
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību"

VSS-628
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi""

VSS-629
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

22.§

Rīkojuma projekts "Par Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu attīstības koncepciju"

VSS-283
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2018.gada 8.jūnija vēstulē Nr.2.4-3/1167 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2018.gada 22.marta sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.12 10.§).
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.820 "Dopinga kontroles kārtība""

VSS-328
____________________________________

(J.Citskovskis)

Atsaukt Valsts sekretāru 2018.gada 29.marta sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.13 22.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

24.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""

TA-1064 ____________________________________

(I.Apsīte, L.Medina, R.Kronbergs, D.Trofimovs, J.Citskovskis)

1. Lai mazinātu normatīvismu un turpmāk iedibinātu vienotu praksi, atbalstīt Tieslietu ministrijas ierosinājumu, ka gadījumos, kad tiek veiktas izmaiņas institūcijas nosaukumā, precīzu institūcijas nosaukumu minēt vienā normatīvajā aktā, bet citos saistītajos normatīvajos aktos - aprakstošu nosaukumu.
2. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
3. Ekonomikas ministrijai:
3.1. ja nepieciešams, precizēt noteikumu projektu un anotāciju atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktam;
3.2. sadarbībā ar Tieslietu ministriju atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktam sagatavot attiecīgu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu;
3.3. noteikumu projektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par komersantu juridisko adrešu regulējumu"

TA-1070 ____________________________________

(L.Medina, R.Kronbergs, J.Plūme, Ē.Eglītis, R.Osvalde, D.Trofimovs, J.Citskovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Tieslietu ministrijai divu nedēļu laikā:
2.1. organizēt starpinstitūciju sanāksmi ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju, pieacinot arī Pārresoru koordinācijas centru, lai atkārtoti izvērtētu ar nodokļu administrēšanu saistītos aspektus un vienotos par informatīvā ziņojuma redakciju;
2.2. informatīvo ziņojumu, ja nepieciešams, precizējot atbilstoši sanāksmes rezultātiem, iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:35

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis