Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 25

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.25

2019.gada 27.jūnijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

Ē.Eglītis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

E.Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Valsts kontroles pārstāvis V.Stūris
Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultanteJ.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Likumprojekts "Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā"

VSS-603
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā"

VSS-614
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Start-up uzņēmumu asociācijas, Latvijas Biznesa eņģeļu tīkla un Latvijas Privātā un riska kapitāla asociācijas viedokli par likumprojektu.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā"

VSS-601
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Apdrošinātāju asociācija sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu"

VSS-602
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.587 "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi""

VSS-604
____________________________________

(J.Citskovskis)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā Latvijas Republikas valsts amatpersonas, augstākās ārvalstu amatpersonas un pavadošos delegācijas locekļus atbrīvo no lidostas drošības pārbaudēm"

VSS-605
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai instrukcijas projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Tarifu aprēķināšanas metodika elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmu apraidei ciparformātā ar zemes raidītājiem"

VSS-606
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija lūgs Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

VSS-607
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili"

VSS-608
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ceļu satiksmes drošības plānā 2017.–2020.gadam"

VSS-609
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Informatīvais ziņojums "Ceļu satiksmes drošības plāna 2017.-2020.gadam starpposma ietekmes izvērtējums"

VSS-610
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai informatīvo ziņojumu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība""

VSS-612
____________________________________

(J.Citskovskis)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.712 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-613
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ņemot vērā Valsts sekretāru 2014.gada 11.septembra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr.35 23.§) "Informācija par sabiedrības līdzdalību" 1.punktu, Veselības ministrijas noteikumu projekta izsludināšanu atlikt uz divām nedēļām, jo nav ievērota Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" paredzētā sabiedrības līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē.
2. Atzīmēt, ka Valsts kancelejas direktors aicina visas ministrijas stingri ievērot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" noteikto sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu tiesību aktu projektu izstrādē.
 
14.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi Ludzas novada un Līvānu novada pašvaldībās"

VSS-611
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Reģionālo attīstības centru apvienības, Ludzas novada pašvaldības un Līvānu novada pašvaldības viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
15.§
Noteikumu projekts "Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas piegādā mājputnu olas vai ziedo dzīvnieku izcelsmes pārtiku"

VSS-615
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rūjienas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-616
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 11.janvāra noteikumos Nr.35 "Kārtība, kādā izsniedzamas, apturamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai""

VSS-617
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likumā"

VSS-618
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

19.§

(2018) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""

TA-2212 ____________________________________

(K.Lore, I.Braunfelde, J.Garisons, R.Kronbergs, V.Loginovs, D.Hildebrante, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta anotāciju atbilstoši sanāksmes laikā sniegtajai informācijai un saskaņot to ar Finanšu ministriju;
2.2. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu, paredzot, ka minētais uzdevums veicams līdz 2019.gada 1.oktobrim, un svītrot 3.punktu;
2.3. noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) turpmākās darbības nodrošināšanu (atjaunošanu) un tās finansēšanas avotiem"

TA-934 ____________________________________

(D.Trofimovs, I.Braunfelde, R.Kronbergs, J.Citskovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Atzīmēt, ka Finanšu ministrija uztur spēkā savus iebildumus par Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 7.punktu.
3. Iekšlietu ministrijai precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 4.punktu, paredzot, ka atbildīgais par šajā punktā minēto uzdevumu izpildi ir Pārresoru koordinācijas centrs.
4. Valsts kancelejai pēc precizētā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas sagatavot informatīvo ziņojumu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par invazīvām svešzemju sugām un kompetenču sadalījumu"

TA-939 ____________________________________

(I.Mendziņa, D.Lucaua, K.Lifānova, I.Braunfelde, J.Citskovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Atzīmēt, ka Zemkopības ministrija uztur spēkā iebildumu par informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iesniegt informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

Informatīvie jautājumi

22.§

Par normatīvo aktu skaitu un to projektu kvalitāti

SAN-107 ____________________________________

(J.Citskovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
23.§
Par Valsts sekretāru 2019.gada 7.februāra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr.5 19.§) "Par atsevišķiem dokumentu aprites un sēžu nodrošināšanas organizatoriskajiem jautājumiem" izpildes gaitu

 ____________________________________

(L.Peinberga, J.Garisons, I.Alliks, L.Lejiņa, A.Pelšs, D.Mūrmane-Umbraško, J.Citskovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un valsts sekretāru izteiktos viedokļus.
2. Valsts sekretāriem turpināt sekot, lai tiktu ievērots Valsts sekretāru 2019.gada 7.februāra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr.5 19.§) 1., 2., 4. un 5.punktā minētais.
 
24.§
Par NAP2027 izstrādes gaitu

____________________________________

(P.Vilks, L.Lejiņa, Ē.Eglītis, D.Vilsone, J.Garisons, R.Kronbergs, I.Alliks, J.Citskovskis)

1. Pieņemt zināšanai Pārresoru koordinācijas centra vadītāja sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus.
2. Pārresoru koordinācijas centram Valsts sekretāru 2019.gada 15.augusta sanāksmē sniegt informāciju par NAP2027 izstrādes gaitu.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 11:10

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis