Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 5

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.5

2020.gada 30.janvārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks, administratīvais direktors

A.Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

Ē.Eglītis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

L.Austrupe

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

E.Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks, nodaļas vadītājs V.Vesperis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks

V.Sidorenkovs

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante
J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Likumprojekts "Par Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamenta pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām"

VSS-51
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Likumprojekts "Par Dānijas Ārlietu ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Aizsardzības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Aizsardzības ministriju un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām"

VSS-52
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumos Nr.402 "Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi""

VSS-53
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.826 "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-54
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kredītinformācijas biroja datubāzē iekļaujamās ziņas par maksājumu saistībām"

VSS-58
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ziedu ielā 1A, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"

VSS-50
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai"

VSS-55
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Smiltenes tehnikuma nolikums"

VSS-59
____________________________________

(J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija noteikumos Nr.276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi""

VSS-60
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-60, VSS-61) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Datu valsts inspekcijas viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Rektoru padome sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās""

VSS-61
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-60, VSS-61) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Datu valsts inspekcijas viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Studentu apvienība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Rektoru padome sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
11.§
Noteikumu projekts "Studiju un studējošo kreditēšanas noteikumi"

VSS-62
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Finanšu nozares asociācijas, akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum", Latvijas Studentu apvienības, Latvijas Rektoru padomes un Latvijas Universitāšu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"

VSS-65
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Apdrošinātāju asociācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.152 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi""

VSS-66
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un biedrības "Reģionālo attīstības centru apvienība" viedokli par noteikumu projektu.
 
14.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai Valsts kases aizņēmumu saņemšanai"

VSS-67
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un biedrības "Reģionālo attīstības centru apvienība" viedokli par noteikumu projektu.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Jaunpiebalgas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-56
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos""

VSS-57
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2020.gada 7.februārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Latvijas pārstāvju dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā izvirzīšanas, atlases, vērtēšanas un apstiprināšanas kārtība"

VSS-63
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Valsts kancelejai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
18.§
Likumprojekts "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums"

VSS-64
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Valsts kancelejai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kontroli. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kanceleja lūgs Satversmes aizsardzības biroja, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Finanšu izlūkošanas dienesta, Latvijas Bankas, Valsts prezidenta kancelejas, Saeimas, Tiesībsarga biroja, Centrālās vēlēšanu komisijas, Centrālās zemes komisijas, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Augstākās izglītības padomes, Satversmes tiesas, Augstākās tiesas, Sabiedrības integrācijas fonda un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par likumprojektu.
 

Atsaucamie projekti

19.§

(2019) Noteikumu projekts "Noteikumi par vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanu valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu apmēra noteikšanai, pabalstu piešķiršanu un izmaksu"

VSS-1103
____________________________________

(J.Citskovskis)

Atsaukt Valsts sekretāru 2019.gada 7.novembra sanāksmē izsludināto Labklājības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.42 15.§).
 

Iebildumi par Valsts sekretāru sanāksmes protokolu

20.§

Par Valsts sekretāru 2020.gada 23.janvāra sanāksmes protokollēmumu (prot. Nr.4 21.§) "Informatīvais ziņojums "Par informācijas dienesta vajadzībām normatīvo regulējumu""

TA-2506 ____________________________________

(R.Kronbergs, L.Medina, J.Citskovskis)

Valsts sekretāru 2020.gada 23.janvāra sanāksmes protokollēmumu (prot. Nr.4 21.§) "Informatīvais ziņojums "Par informācijas dienesta vajadzībām normatīvo regulējumu"" negrozīt.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

21.§

Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"

TA-67 ____________________________________

(Ē.Eglītis, A.Latišenko, L.Medina, D.Trofimovs, A.Lots, I.Olafsone, J.Linkeviča, D.Vilsone, R.Kronbergs, R.Veinbergs, J.Garisons, D.Brūklītis, J.Citskovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Lēmumu par Kultūras ministrijas sagatavotajiem priekšlikumiem attiecībā uz patērētāju kreditēšanas reklāmas ierobežojumiem pieņemt Ministru kabineta sēdē.
3. Ekonomikas ministrijai:
3.1. precizēt likumprojektu atbilstoši sanāksmes laikā sniegtajai informācijai par panākto saskaņojumu ar Tieslietu ministriju un atkārtoti to saskaņot ar Tieslietu ministriju;
3.2. steidzami organizēt tikšanos ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju, iesaistot arī nevalstisko organizāciju pārstāvjus, lai izvērtētu jautājumu par likumprojektā minēto procesuālo darbību atbilstību kriminālprocesam vai administratīvajam procesam un par komersanta iniciētās rakstveida apņemšanās, neatzīstot pārkāpumu, iekļaušanu likumprojektā;
3.3. saskaņošanas gadījumā likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, nesaskaņošanas gadījumā – Valsts sekretāru sanāksmē.
 

Informatīvie jautājumi

22.§

Par centralizēto iepirkumu īstenošanu

____________________________________

(J.Garisons, D.Gaile, D.Trofimovs, R.Kronbergs, D.Vilsone, D.Lucaua, L.Lejiņa, I.Alliks, J.Citskovskis)

1. Pieņemt zināšanai Iepirkumu uzraudzības biroja sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus.
2. Ministrijām steidzami izvērtēt iespēju pievienoties centralizētajam iepirkumam degvielas iegādei un informēt par to Aizsardzības ministriju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 11:55

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis