Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 22

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 Sanāksme attālinātā veidā

Rīgā

Nr.22

2020.gada 28.maijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

E.Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre

I.Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

Ā.Kasparāns

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

E.Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante
J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu īstenošanas noteikumi"

VSS-431
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 11.augusta noteikumos Nr.883 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai""

VSS-432
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"

VSS-419
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par likumprojektu.
 
4.§
Likumprojekts "Izslēdzošā ieskaita piemērošanas atvasināto finanšu instrumentu darījumos likums"

VSS-420
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas Bankas viedokli par likumprojektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

VSS-421
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas Bankas viedokli par likumprojektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā"

VSS-422
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas Bankas viedokli par likumprojektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā"

VSS-423
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas Bankas viedokli par likumprojektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Apdrošinātāju asociācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījums Maksātnespējas likumā"

VSS-424
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas Bankas viedokli par likumprojektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 75, Rīgā, pārdošanu"

VSS-425
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Koku ielā 10, Rēzeknē, nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-426
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgas ielā 211B, Jēkabpilī, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-427
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ķieģeļceplis", "Ķieģeļnīcā", Tomē, Tomes pagastā, Ķeguma novadā, pārdošanu"

VSS-428
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumos Nr.747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem""

VSS-439
____________________________________

(J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par darba dienu pārcelšanu 2021.gadā"

VSS-429
____________________________________

(J.Citskovskis)

Labklājības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm""

VSS-436
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Čuguna ielā 18, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"

VSS-437
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gramzdas ielā, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"

VSS-438
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumos Nr.769 "Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība""

VSS-433
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Ģenerālprokuratūru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā""

VSS-434
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"

VSS-435
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu"

VSS-430
____________________________________

(J.Citskovskis)

Valsts kancelejai instrukcijas projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

22.§

Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"

TA-903 ____________________________________

(A.Ozols, E.Valantis, K.Lore, D.Vilkaste, B.Bāne, O.Valkers, J.Garisons, S.Sproģe, E.Balševics, I.Gailīte, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta 6.pantu, svītrojot tajā noteiktos atsavināmās vai privatizējamās valsts meža zemes platības ierobežojumus (hektāros), kā arī anotāciju;
2.2. papildināt likumprojekta anotāciju ar informāciju, ka, virzot izskatīšanai Ministru kabinetā ikreizēju Ministru kabineta rīkojumu par valsts meža zemes atsavināšanu vai privatizāciju, tas ir saskaņojams ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kā arī paredzēt, ka ministrijas rīkojuma projekta saskaņošanas procesā izvērtē, vai attiecīgā valsts meža zeme nav nepieciešama valsts pārvaldes funkciju veikšanai, un gadījumā, ja tā ir nepieciešama, tad attiecīgi tai nododama valdījumā;
2.3. precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"

TA-836 ____________________________________

(R.Kārkliņš, J.Citskovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

24.§

Par kompetenču sadali saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 17.aprīļa Direktīvas 2019/882 par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām ieviešanu

SAN-34 ____________________________________

(R.Kronbergs, J.Citskovskis)

1. Noteikt Labklājības ministriju par koordinējošo ministriju Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 17.aprīļa Direktīvas 2019/882 (turpmāk - Direktīva 2019/882) prasību ieviešanai.
2. Šī protokollēmuma 1.punktā minētā koordinējošā ministrija nodrošina Direktīvas 2019/882 ieviešanas uzraudzību, izveidojot un vadot starpinstitucionālu darba grupu, kā arī koordinējot nacionālo tiesību aktu izstrādi un citu nepieciešamo valsts izpildes pasākumu īstenošanu Direktīvas 2019/882 ieviešanai.
3. Darba grupā atbilstoši to kompetencei piedalās šādas līdzatbildīgās ministrijas:
3.1. Labklājības ministrija (personu ar invaliditāti jautājumos);
3.2. Ekonomikas ministrija (preču ražošana, importēšana, izplatīšana, e-komercijas pakalpojumi, CE zīme, standartizācijas jautājumi, tirgus uzraudzība un sankcijas);
3.3. Satiksmes ministrija (elektronisko sakaru pakalpojumi, pašapkalpošanās termināļi, pasažieru pārvadājumu elementi - tīmekļvietnes, elektroniskās biļetes, reāllaika ceļošanas informācija);
3.4. Finanšu ministrija (publiskais iepirkums, banku pakalpojumi, maksājumu termināļi, bankomāti);
3.5. Iekšlietu ministrija (reaģēšana uz ārkārtas gadījumu saziņu, 112 tālrunis);
3.6. Kultūras ministrija (audiovizuālo mediju pakalpojumi un e-grāmatas).
4. Pēc nepieciešamības darba grupā var pieaicināt citas ministrijas, kuru kompetencē arī ietilpst Direktīvas 2019/882 ieviešana nacionālajos tiesību aktos.
5. Līdzatbildīgās ministrijas sniedz nepieciešamo informāciju, veic nozares tiesību aktu izvērtējumu, un nepieciešamības gadījumā, par to vienojoties darba grupā, sagatavo un virza priekšlikumus tiesību aktu redakcijām, lai nodrošinātu Direktīvas 2019/882 ieviešanu nacionālajos tiesību aktos.
6. Līdzatbildīgo ministriju deleģētie pārstāvji atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktā minētajam kompetenču sadalījumam piedalās Eiropas Komisijas rīkotajās ekspertu sanāksmēs par Direktīvas 2019/882 ieviešanu.
 
25.§
Par Valsts sekretāru 2020.gada 6.februāra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr.6 35.§) "Par Ministru kabineta darba organizēšanu vasarā" atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

____________________________________

(I.Alliks, J.Citskovskis)

Atzīt Valsts sekretāru 2020.gada 6.februāra sanāksmes protokollēmumu (prot. Nr.6 35.§) "Par Ministru kabineta darba organizēšanu vasarā" par aktualitāti zaudējušu.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:10

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis