Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 26

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

Sanāksme attālinātā veidā 

Rīgā

Nr.26

2020.gada 2.jūlijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks - politiskais direktors

J.Mažeiks

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

E.Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

A.Lapiņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

V.Vītoliņš

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

R.Kārkliņš

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

B.Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

I.Kārkliņa

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre

I.Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

Ā.Kasparāns

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

E.Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante

I.Pauloviča
J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības prasību un tehniskās uzraudzības noteikumi"

VSS-540
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas un Tehnisko ekspertu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošo būvju, kas atrodas uz valsts zemesgabala Tukuma ielā 16/18, Jūrmalā, pārņemšanu valsts īpašumā un valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai"

VSS-541
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nekustamā īpašuma darījumu starpnieka reģistrācijas maksu un ikgadējo uzraudzības maksu"

VSS-542
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.4, "Kļavas"-4, Dunavā, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā nodošanu Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā"

VSS-543
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Pamatnostādņu projekts "Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"

VSS-548
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai pamatnostādņu projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Ārvalstu investoru padomes Latvijā, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācijas, Latvijas Kokrūpniecības federācijas, Latvijas Nacionālās kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas un Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas viedokli par pamatnostādņu projektu.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"

VSS-526
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrija likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par likumprojektu.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-527
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.109 "Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem""

VSS-528
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par noteikumu projektu.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

VSS-529
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
10.§
Informatīvais ziņojums "Par informācijas sistēmu "Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības darba vadība un kontrole" un "Ugunsdrošības stāvokļa pašdeklarēšanas sistēma" ieviešanu, izveidošanu un uzturēšanu"

VSS-544
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Likumprojekts "Imigrācijas likums"

VSS-545
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
12.§
Likumprojekts "Par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā"

VSS-546
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
13.§
Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegādei"

VSS-547
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672", Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, daļu nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

VSS-537
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Likumā par ostām"

VSS-538
____________________________________

(I.Stepanova, I.Gailīte, P.Vilks, J.Citskovskis)

Ņemot vērā, ka nav ievērota Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" paredzētā sabiedrības līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē, likumprojekta izsludināšanu atlikt uz divām nedēļām.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā"

VSS-539
____________________________________

(I.Stepanova, I.Gailīte, P.Vilks, J.Citskovskis)

Ņemot vērā, ka nav ievērota Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" paredzētā sabiedrības līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē, likumprojekta izsludināšanu atlikt uz divām nedēļām.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Krāslavas novada lauku apvidū"

VSS-536
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 2019.gada peļņas daļu"

VSS-530
____________________________________

(J.Citskovskis)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielstraupes pils" pamatkapitāla palielināšanu"

VSS-531
____________________________________

(J.Citskovskis)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumos Nr.535 "Kārtība, kādā veic preču, bagāžas, personu un transportlīdzekļu radiometrisko kontroli robežšķērsošanas vietās, un prasības radiometriskajā kontrolē iesaistīto personu apmācībai radiācijas drošības jautājumos""

VSS-534
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.106 "Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību""

VSS-535
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra noteikumos Nr.10 "Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšanas un atzīšanas kārtība, kā arī šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas kārtošanas, ciltsrakstu izsniegšanas un audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība""

VSS-532
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Jaunjelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Nomales" pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-533
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

24.§

Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"

TA-800 ____________________________________

(E.Valantis, A.Lapiņš, J.Mažeiks, J.Citskovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai iesniegt likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka Finanšu ministrija uztur spēkā izteiktos iebildumus.
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību""

TA-1085 ____________________________________

(R.Kronbergs, L.Medina, K.Kinča, A.Lapiņš, N.Šlitke, P.Leiškalns, S.Āmare-Pilka, L.Osīte, J.Citskovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. atbilstoši sanāksmes laikā lemtajam papildināt anotāciju ar informāciju par likumiskās lietošanas maksas piedziņu un nekustamā īpašuma atlaidēm;
2.2. izvērtēt nepieciešamību Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 7.punkta izpildei iesaistīt arī Latvijas Pašvaldību savienību;
2.3. kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 6.punktā lietoto terminoloģiju atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa tiesiskajam regulējumam un aizstāt minēto termiņu ar 2020.gada 1.oktobri;
2.4. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 4.punktu, paredzot, ka attiecīgais noteikumu projekts izstrādājams un iesniedzams izskatīšanai Ministru kabinetā sešu mēnešu laikā;
2.5. precizēto likumprojektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka netika panākta vienošanās par likumprojekta izziņas pirmo, otro un daļēji ceturto iebildumu.
 
26.§
Plāna projekts "Rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku 2020. – 2027.gadam"

TA-1108 ____________________________________

(A.Ozola, P.Vilks, I.Gailīte, A.Feldmane, R.Vesere, Z.Legzdiņa-Joja, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto plāna projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. precizēt plāna projektu, iekļaujot esošo indikatīvo finansējumu, kas nepieciešams plāna projektā paredzēto uzdevumu (pasākumu) izpildei;
2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot uzdevumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc viena gada aktualizēt plāna projektu atbilstoši pieejamajam finansējumam;
2.3. precizēto plāna projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
27.§
Noteikumu projekts "Sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība, tiem izvirzāmās prasības un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības kārtība"

TA-1129 ____________________________________

(A.Ozola, R.Kronbergs, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt noteikumu projektu, lai tas atbilstu likumā noteiktajam pilnvarojumam;
2.2. papildināt anotāciju ar izvērstu pamatojumu par noteikumu projekta 2.4. un 2.5.apakšpunktā iekļautajām prasībām sabiedriskā vides inspektora statusa iegūšanai;
2.3. noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību""

TA-1205 ____________________________________

(V.Vītoliņš, I.Kārkliņa, R.Vesere, K.Kinča, R.Kronbergs, I.Gailīte, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Valsts kancelejai:
2.1. kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar 4.punktu, paredzot uzdevumu Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai līdz 2020.gada 1.septembrim informēt pašvaldības par Oficiālās elektroniskās adreses likuma piemērošanu, lai nodrošinātu oficiālās elektroniskās adreses pieejamību visu pašvaldību sociālajiem dienestiem, lai īstenotu drošu informācijas apmaiņu starp policiju un pašvaldību sociālajiem dienestiem;
2.2. sagatavot noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
29.§
Par Ministru kabineta 2018.gada 20.marta sēdes protokollēmuma "Likumprojekts "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā"" (prot Nr.16 26.§) 5.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

SAN-77____________________________________

(J.Citskovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 11:40

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis