Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 32

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 Sanāksme attālinātā veidā

Rīgā

32

2020.gada 13.augustā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

E.Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

D.Stepanovs

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre

I.Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

K.Pommere

Veselības ministrijas valsts sekretāre

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

E.Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

S.Šķiltere

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītājaL.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Plāna projekts "Plāns darbam ar diasporu 2021.–2023.gadam"'

VSS-700
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ārlietu ministrijai rīkojuma projektu un plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes un Sabiedrības integrācijas fonda viedokli par rīkojuma projektu un plāna projektu.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumos Nr.668 "Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi"

VSS-695
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Būvniecības valsts kontroles biroja un Centrālās statistikas pārvaldes viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par rīcības plānu pasākumiem dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa pilnveidošanai ekspluatācijas laikā"

VSS-696
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kontroli. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Attīstības finanšu institūcijas Altum, Latvijas Būvinženieru savienības, Latvijas Finanšu nozares asociācijas, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas un Publiskās un privātās partnerības asociācijas viedokli par rīkojuma projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par rīkojuma projektu.
 
4.§
Noteikumu projekts "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" īstenošanas noteikumi"

VSS-697
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā"

VSS-698
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas, Latvijas Interneta asociācijas, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par likumprojektu.
 
6.§
Noteikumu projekts "Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves noteikumi"

VSS-699
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju sakaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts kontroli. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju"

VSS-677
____________________________________

(J.Citskovskisun )

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Korupcijas novēvēršanas un apkarošanas biroju, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kontroli. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Augstākās tiesas, Centrālās vēlēšanu komisijas, Centrālās zemes komisijas, Latvijas Bankas, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Saeimas Administrācijas, Satversmes tiesas, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, Sabiedrības integrācijas fonda, Tiesībsarga biroja un Valsts prezidenta kancelejas viedokli par noteikumu projektu.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lokatori", Rojā, Rojas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

VSS-678
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Salienas pagastā"

VSS-688
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2020.gada 24.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Kaplavas pagastā"

VSS-689
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2020.gada 24.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 1.oktobra noteikumos Nr.464 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju aprakstu""

VSS-690
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumos Nr.614 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai""

VSS-681
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.

 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 23.novembra rīkojuma Nr.740 "Par Rīgas Doma padomes sastāvu" atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-701
____________________________________

(J.Citskovskis)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Jaunslauņi", Limbažu pagastā, Limbažu novadā, daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči-Limbaži pārbūves projekta īstenošanai"

VSS-679
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2021.gada budžeta apstiprināšanu"

VSS-680
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Instrukcijas projekts "Tulkojumu pieprasīšanas un nodrošināšanas kārtība"

VSS-685
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai instrukcijas projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Administratīvā procesa likumā"

VSS-686
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"

VSS-687
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
19.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments" 2019-2020.gada darba plāna ietvaros līdzfinansētā projekta "Pacientu veselības pamatdatu un e-receptes informācijas apmaiņa ar pārrobežu E-veselības informācijas sistēmām" īstenošanu"

VSS-691
____________________________________

(J.Citskovskis)

Veselības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji"

VSS-692
____________________________________

(J.Citskovskis)

1.Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Konkurences padomi, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aptieku īpašnieku asociācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par grozījumu Ministru kabineta 2020.gada 4.marta rīkojumā Nr.91 "Par Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā" ietvaros izveidotās infrastruktūras nodošanu bez atlīdzības Satiksmes ministrijas valdījumā"

VSS-682
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Administratīvā centra, ciema vai pilsētas statusa maiņas, kā arī administratīvās teritorijas, novada teritoriālā iedalījuma un ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas noteikumi"

VSS-683
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumu Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem""

VSS-684
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība", Latvijas Lielo pilsētu asociācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumos Nr.744 "Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti""

VSS-693
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""

VSS-694
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par spēkā esošo nodokļu atvieglojumu izvērtēšanu"

VSS-694
TA-1359 ____________________________________

(B.Bāne, I.Šņucins, S.Šķiltere, I.Alliks, P.Leiškalns, J.Citskovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu.
2. Atzīmēt, ka Labklājības ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija uztur spēkā izteiktos iebildumus.
3. Finanšu ministrijai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

VSS-694
TA-1302 ____________________________________

(K.Pommere, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta redakciju atbilstoši Tiesībsarga atzinumā minētajiem iebildumiem;
2.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
28.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu"

VSS-694
TA-1523 ____________________________________

(K.Vintiša, J.Lots, J.Garisons, P.Vilks, J.Citskovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto instrukcijas projektu.
2. Valsts kancelejai atkārtoti izvērtēt Ārlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas uzturētos iebildumus un instrukcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka instrukcijas projekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.737 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi"" un noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem"".
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.737 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi""

VSS-694
TA-1521 ____________________________________

(J.Citskovskis)

Valsts kancelejai noteikumu projektu saskaņot ar instrukcijas projekta "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu" saskaņošanā iesaistītajām institūcijām un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem""

VSS-694
TA-1522 ____________________________________

(J.Citskovskis)

Valsts kancelejai noteikumu projektu saskaņot ar instrukcijas projekta "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu" saskaņošanā iesaistītajām institūcijām un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
31.§
Ierobežotas pieejamības informācija

VSS-694
TA-820 ____________________________________

 

 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:40

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis