Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 30

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

Sanāksme attālinātā veidā 

Rīgā

Nr.30

2021.gada 26.augustā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

D.Gaile

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

S.Šmīdlere

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Austrupe

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

I.Dreika

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

E.Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante
J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Par Austrijas Republikas federālā aizsardzības ministra, Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra, Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Horvātijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Kipras Republikas Aizsardzības ministrijas, Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Somijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Ungārijas Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Luksemburgas Lielhercogistes aizsardzības ministra, Maltas Republikas aizsardzības ministra, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministra, Norvēģijas Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministra, Portugāles Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Zviedrijas Karalistes valdības un Eiropas Aizsardzības aģentūras Tehnisko vienošanos par pārrobežu pārvietošanās atļauju procedūrām attiecībā uz pārvietošanos gaisa telpā Eiropā"

VSS-789
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ārvalstu karakuģi un citi ārvalstu valsts dienestu kuģi ienāk un uzturas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās, kā arī iziet no teritoriālās jūras, iekšējiem ūdeņiem un ostām"

VSS-790
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija lūgs Valsts drošības dienesta un Satversmes aizsardzības biroja viedokli par noteikumu projektu.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""

VSS-791
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 27.marta noteikumos Nr.223 "Noteikumi par valsts nodevu par atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu""

VSS-800
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.254 "Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas""

VSS-801
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu""

VSS-802
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Saūda Arābijas Karalistes valdības līgumu par ekonomisko sadarbību"

VSS-803
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju – juridisko personu – kreditēšanas veicināšanai""

VSS-804
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 18.maija noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas""

VSS-805
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu""

VSS-806
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam""

VSS-786
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kontroli. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Valsts prezidenta kancelejas, Saeimas Administrācijas, Tiesībsarga biroja, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Sabiedrības integrācijas fonda, Centrālās vēlēšanu komisijas, Centrālās zemes komisijas un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
12.§
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas valsts robežas joslas, patrulēšanas joslas un robežzīmju uzraudzības joslas iekārtošanas un uzturēšanas noteikumi"

VSS-787
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Valsts kontroli. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Informatīvais ziņojums "Par iespējamiem risinājumiem publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanai"

VSS-788
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Iekšlietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par informatīvo ziņojumu.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kopīgās maģistra studiju programmas "Stratēģiskā robežu pārvaldība" īstenošanu""

VSS-792
____________________________________

(J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumos Nr.747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem""

VSS-793
____________________________________

(S.Šmīdlere, R.Kronbergs, B.Bāne, J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz 2021.gada 3.septembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi"

VSS-810
____________________________________

(J.Citskovskis)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumos Nr.392 "Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi""

VSS-794
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2022.gada budžeta apstiprināšanu"

VSS-795
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par drošības un veselības aizsardzības prasībām un medicīnisko aprūpi uz kuģiem"

VSS-796
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Labklājības ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Dzelzceļa ritekļu reģistrācijas kārtība"

VSS-797
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Atzīmēt, ka Valsts kancelejas direktors aicina ministrijas stingri ievērot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" noteikto kārtību attiecībā uz sabiedrības līdzdalības organizēšanu tiesību aktu projektu izstrādē un nodrošināt savlaicīgu paziņojumu par līdzdalības procesu publicēšanu attiecīgās ministrijas tīmekļa vietnē un to iesniegšanu Valsts kancelejā – publicēšanai Ministru kabineta tīmekļa vietnē. Aicināt ministrijas izsludināmo projektu anotācijās (VI.sadaļa "Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes") iekļaut korektu un vispusīgu informāciju par sabiedrības līdzdalības procesa ietvaros veiktajiem pasākumiem.
 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas turpmāko attīstību"

VSS-811
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par juridisko personu maksātnespējas procesa dokumentu nodošanu glabāšanā arhīvā"

VSS-812
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Iekšlietu ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2022.gadā"

VSS-813
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

VSS-814
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.306 "Noteikumi par prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību""

VSS-798
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""

VSS-799
____________________________________

(J.Citskovskis)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""

VSS-807
____________________________________

(D.Vilsone, J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Programmas projekts "Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027.gadam projekts"

VSS-808
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai programmas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par programmas projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" sniegs atzinumu par programmas projektu.
 
29.§
Programmas projekts "Par starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2021.–2027.gadam projektu"

VSS-809
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai programmas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par programmas projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" sniegs atzinumu par programmas projektu.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumos Nr.454 "Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem""

VSS-815
____________________________________

(J.Citskovskis)

Pārresoru koordinācijas centram noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Transformators 0604", Laidzē, Laidzes pagastā, Talsu novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"

VSS-570
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2021.gada 19.augusta vēstulē Nr.4-3.1e/21/3007 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2021.gada 17.jūnija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.24 15.§).
 
32.§
Pamatnostādņu projekts "Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"

VSS-555
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2021.gada 19.augusta vēstulē Nr.4-3.1e/21/3010 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2021.gada 10.jūnija sanāksmē izsludināto pamatnostādņu projektu (prot. Nr.23 12.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

33.§

Likumprojekts "Grozījumi Sodu reģistra likumā"


TA-1931 ____________________________________

(D.Trofimovs, R.Kronbergs, J.Macuka, B.Bāne, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. precizēt anotācijas trešo sadaļu, paredzot, ka jautājums par papildus vienas amata vietas izveidošanu Datu valsts inspekcijai tiks risināts Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024., 2025.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2023.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem pieteikumiem prioritārajiem pasākumiem;
2.2. kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot Tieslietu ministrijai uzdevumu izvērtēt iespēju jaunas amata vietas izveidei nepieciešamo finansējumu nodrošināt Tieslietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros;
2.3. likumprojektu, precizēto anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
34.§
Pamatnostādņu projekts "Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.–2027.gadam"

TA-1918 ____________________________________

(L.Austrupe, P.Vilks, I.Olafsone, S.Šmīdlere, D.Jansone, L.Rituma, J.Krastiņš, J.Citskovskis)

Ņemot vērā, ka sanāksmes laikā netika panākta vienošanās par Pārresoru koordinācijas centra un Izglītības un zinātnes ministrijas iebildumiem, Valsts kancelejai sagatavot pamatnostādņu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
35.§
Likumprojekts "Trauksmes celšanas likums"

TA-1982 ____________________________________

(R.Kronbergs, B.Bāne, K.Stone, S.Armagana, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai:
2.1. atbilstoši panāktajam saskaņojumam ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju precizēt likumprojektu, svītrojot pārejas noteikumu 2.punktu;
2.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:00

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis