Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 39

print Nosūtīt
print Drukāt

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES

 P R O T O K O L S
________________________________________________________________

 

 

Rīgā

Nr.39

2005.gada 20.oktobrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās

 

 

 


E.Ektermane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Kļava

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

V.Andrējeva

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

 


A.Stucka

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Ļubļina

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Ruškule

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece

B.Bāne

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta
vadītāja vietā - sekretariāta vadītāja padomnieks

 


J.Imaks

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta
vadītāja

 


I.Gudele

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietā -
priekšnieka vietnieks

 


A.Vilks

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītāja

U.Brenča

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

 

S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

 

 J.Bunkšs

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

 

 

 

 

 


A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9.10

 

 

Pieteiktie projekti

 

1.§

 Noteikumu projekts "Uzturēšanās ierobežojumi
aizsargjoslās
ap valsts aizsardzības objektiem"

VSS-1479 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 2.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 26.aprīļa noteikumos
Nr.298 "Eiroatlantisko lietu padomes nolikums""

VSS-1481 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

3.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Preiļos, "Azurg 2", pirkšanu"

VSS-1482 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 4.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Preiļos, "Azurg 4", pirkšanu"

VSS-1483 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 5.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma
Rīgas rajona
Sējas pagastā "Siliņi" pirkšanu"

VSS-1484 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 6.§

 Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.jūlija instrukcijā
Nr.5 "Kārtība, kādā sedzami
Latvijas pārstāvju ceļa izdevumi līdz Eiropas
Savienības Padomes
darba grupu sanāksmju norises vietai un atpakaļ""

VSS-1468 _______________________________________________________________

(M.Bičevskis, I.Kļava, E.Ektermane)

Ārlietu ministrijai instrukcijas projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 7.§

 Noteikumu projekts "Latvijas civilo ekspertu dalības starptautisko organizāciju
vadītajās starptautiskajās civilajās misijās konsultatīvās padomes nolikums"

VSS-1470 _______________________________________________________________

(M.Bičevskis, I.Kļava, I.Gudele, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Valsts civildienesta pārvaldi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 26.oktobrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

8.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumos
Nr.842 "Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos nolikums""

VSS-1492_______________________________________________________________

(M.Bičevskis, I.Kļava, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Latvijas Bankas viedokli par noteikumu projektu.

 

 9.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos
Nr.746 "Valsts aģentūras
"Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" nolikums""

VSS-1465 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 10.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par atklātā konkursa "Siltumapgādes sistēmu
modernizācija atbilstoši vides prasībām
un energoefektivitātes paaugstināšana gan
siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē"
projektu pieteikumu iesniegšanas, vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas kārtību"

VSS-1466 _______________________________________________________________

(M.Bičevskis, K.Gerhards, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Ekonomikas ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas V sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 21.oktobrim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.

3. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

11.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par ēku un būvju nekustamā īpašuma
nodokļa deklarāciju un pārskatu un to aizpildīšanas kārtību"

VSS-1472 _______________________________________________________________

(E.Rinkēvičs, R.Bluķis, L.Ruškule, G.Puķītis, B.Bāne, I.Gudele, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

12.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Savienības
tarifu kvotu pieteikšanu un administrēšanu"

VSS-1474______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

13.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos
Nr.220 "Noteikumi par darba samaksas sistēmu Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem
un darbiniekiem""

VSS-1476 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 14.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumos
Nr.389 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus""

VSS-1477 _______________________________________________________________

(Z.Miezaine, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.

 

15.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu
vadībā iesaistītās institūcijas izstrādā un apstiprina struktūrfonda
nacionālo programmu un tās projektus"

VSS-1478 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Pieņemt zināšanai, ka sabiedriskā organizācija "Sabiedriskās politikas centrs Providus" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.

 

16.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu
projektu pieteikumu vērtēšanas kārtību un vērtēšanas kritērijiem"

VSS-1480 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Pieņemt zināšanai, ka sabiedriskā organizācija "Sabiedriskās politikas centrs Providus" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.

 

17.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 29.septembra rīkojumā
Nr.707 "Par valsts aģentūras
"Iekšlietu ministrijas sporta centrs" izveidi""

VSS-1462 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 18.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu
reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās 2006.gadā"

VSS-1463_______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

19.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 15.septembra rīkojumā
Nr.632 "Par Sporta politikas pamatnostādnēm 2004.
2009.gadam""

VSS-1464______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

20.§

 Noteikumu projekts "Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības noteikumi"

VSS-1457 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Kultūras ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 21.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumos
Nr.425 "Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums""

VSS-1458 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Labklājības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 22.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""

VSS-1459 ______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 23.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par vecuma pensijas aprēķināšanai
piemērojamiem plānotajiem vecuma pensijas izmaksas laikposmiem"

VSS-1460 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 24.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu
likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas
veidiem 2006.gadā"

VSS-1461_______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Labklājības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 25.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma
protokols
paziņojums par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu pārkāpšanu"

VSS-1471 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 26.§

 Noteikumu projekts "Ziņošanas kārtība par notikumiem civilajā aviācijā"

VSS-1473 _______________________________________________________________

(M.Bičevskis, A.Ļubļina, E.Ektermane)

Ņemot vērā pieprasījumu Satiksmes ministrijai izstrādāt anotāciju, noteikumu projekta izsludināšanu atlikt uz laiku līdz diviem mēnešiem (atbilstoši Ministru kabineta kārtības ruļļa 68.punktā noteiktajam).

 

 27.§

 Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

VSS-1485 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

28.§

 Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

VSS-1486 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

29.§

 Likumprojekts "Apcietinājumā turēšanas kārtības likums"

VSS-1487 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

30.§

 Likumprojekts "Patentu likums"

VSS-1488 _______________________________________________________________

(M.Bičevskis, I.Gudele, E.Ektermane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 28.oktobrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija sniegs atzinumu par likumprojektu.

3. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

31.§

 Likumprojekts "Maksātnespējas likums"

VSS-1489 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija sniegs atzinumu par likumprojektu.

 

32.§

 Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

VSS-1490_______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija sniegs atzinumu par likumprojektu.

3. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 33.§

 Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

VSS-1491 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija sniegs atzinumu par likumprojektu.

3. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

34.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumos
Nr.350 "Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju
struktūrplāna izstrādāšanas
un ieviešanas kārtība""

VSS-1467 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 35.§

Noteikumu projekts "Zāļu ražošanas un kontroles noteikumi un kārtība,
kādā zāļu ražošanas uzņēmumam tiek izsniegts
labas ražošanas prakses
sertifikāts"

VSS-1469 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

36.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras
"Lauksaimniecības datu centrs" maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1475 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

 

37.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas valdības
un Moldovas Republikas valdības attīstības sadarbības līgumu"

VSS-450_______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2005.gada 7.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.14 2.§).

 

 38.§

 Likumprojekts "Par skaidras naudas deklarēšanu"

VSS-382_______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2005.gada 31.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.13 12.§).

 

 39.§

 Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-383_______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2005.gada 31.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.13 13.§).

 

40.§

Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"

VSS-384_______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2005.gada 31.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.13 14.§).

 

 41.§

 Likumprojekts "Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā"

VSS-423_______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2005.gada 7.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.14 11.§).

 

42.§

 Likumprojekts "Grozījums Operatīvās darbības likumā"

VSS-427_______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2005.gada 7.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.14 15.§).

 

43.§

 Likumprojekts "Grozījums likumā "Par policiju""

VSS-428_______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2005.gada 7.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.14 16.§).

 

 44.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 5.marta noteikumos
Nr.95 "Kārtība, kādā sagatavojami
un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā
iedalījuma jautājumu izlemšanai un apdzīvoto vietu statusa noteikšanai""

VSS-452_______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Neatsaukt 2005.gada 7.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.14 32.§), ņemot vērā, ka noteikumu projekts līdz š.g. 27.oktobrim tiks iesniegts Valsts kancelejā.

 

45.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta
2002.gada 26.jūlija rīkojumā Nr.401 "Par streika prasību izpildi""

VSS-419_______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2005.gada 7.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.14 45.§).

 

46.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 23.decembra
noteikumos Nr.431 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība""

VSS-1225_______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2005.gada 8.septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.34 22.§).

 

 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

 

47.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par muitas parāda galvojumu
piemērošanu Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēs"

TA-2374_______________________________________________________________

(G.Kozinda, A.Ļubļina, M.Bičevskis, E.Ektermane)

1. Noteikumu projekta izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

2. Finanšu ministrijai sasaukt starpministriju sanāksmi ar Tieslietu ministriju un Satiksmes ministriju noteikumu projekta 37.punkta atkārtotai izvērtēšanai.

3. Finanšu ministrijai starpministriju sanāksmes protokolu un, ja nepieciešams, precizēto noteikumu projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai š.g. 27.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē.

 

 

Sanāksmi slēdz plkst.9.30

 

 

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību