Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 43

print Nosūtīt
print Drukāt

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

________________________________________________________________

 

Rīgā

Nr.43

2005.gada 17.novembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

V.Andrējeva

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs

 


L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

 


A.Stucka

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

E.Cilinskis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta
vadītāja vietā - sekretariāta vadītāja padomnieks

 


J.Imaks

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta
vadītāja vietā - departamenta direktors

 


A.Zabašta

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietā -
priekšnieka vietnieks

 


A.Vilks

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas juriste

 

V.Leskinoviča

Valsts kancelejas direktora vietniece politikas plānošanas un
koordinācijas lietās

 


U.Klapkalne

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vecākā referente

 

 

 

 

 

A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9.10

 

 

Pieteiktie projekti

 

1.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras
"Latvijas Kara muzejs" publisko pakalpojumu cenrādi"

VSS-1659 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Kultūras ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 2.§

 Likumprojekts "Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā"

VSS-1625 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Ārlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 3.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Ārlietu ministrijas
sniegto konsulāro pakalpojumu cenrādi"

VSS-1683 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, N.Penke, G.Veismane)

1. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 25.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

4.§

 Noteikumu projekts "Par atsevišķu horizontālo sadarbības vienošanos atbrīvošanu
no Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā
noteiktā vienošanās aizlieguma"

VSS-1627 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

5.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos
Nr.862 "Kārtība, kādā nosakāms
naudas soda par Konkurences likuma 11.panta
pirmajā daļā
un 13.pantā minētajiem pārkāpumiem""

VSS-1628_______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

6.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (71.saraksts)"

VSS-1629 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

7.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija rīkojumā
Nr.403 "Par nekustamo īpašumu nodošanu Veselības ministrijas valdījumā""

VSS-1630 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

8.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 30.aprīļa rīkojumā
Nr.265 "Par nekustamā īpašuma "Skaļupes" Cēsu rajonā Līgatnes pagastā
saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-1631 ______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

9.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (72.saraksts)"

VSS-1632 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

10.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (69.saraksts)"

VSS-1633 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 11.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija rīkojumā
Nr.403 "Par nekustamo īpašumu nodošanu Veselības ministrijas valdījumā""

VSS-1634 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

 Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

12.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 23.jūlija rīkojumā
Nr.461 "Par likvidējamās Rīgas Aviācijas universitātes nekustamā īpašuma
objektu saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-1635 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

13.§

 Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai
valstij piederošās akciju sabiedrības "Rīgas siltums" akcijas"

VSS-1636 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, K.Gerhards, M.Bičevskis, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 25.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

14.§

 Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Rīgā, Teātra ielā 9"

VSS-1661 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

15.§

 Noteikumu projekts "Muitošanas kārtība kuģa apgādē"

VSS-1662 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 16.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par muitas nodokļu samaksas termiņa atlikšanu"

VSS-1663 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, V.Andrējeva, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 28.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

17.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos
Nr.290 "Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams preču piegādēm
un pakalpojumiem,
kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām
un starptautisko organizāciju pārstāvniecībām Latvijas Republikā un ar šīm
pārstāvniecībām saistītajām personām,
Eiropas Kopienas institūcijām, Ziemeļatlantijas
līguma organizācijai (NATO), tās dalībvalstu bruņotajiem spēkiem un to sastāvā ietilpstošajām
personām, un kārtība, kādā minētajām personām
atmaksājams akcīzes nodoklis""

VSS-1664 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

18.§

 Nacionālā stratēģiskā ietvardokumenta
2007. - 2013.gada periodam projekts

VSS-1665 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, A.Ūbelis, U.Līkops, L.Straujuma, A.Zabašta, M.Bičevskis, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un programmas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 19.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos
Nr.605 "Kārtība, kādā uztur
un aktualizē ārzemnieku sarakstu, kuriem ieceļošana
Latvijas Republikā aizliegta""

VSS-1668 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 20.§

 Likumprojekts "Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"

VSS-1669 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

21.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 5.janvāra rīkojumā
Nr.10 "Par Plānu vienotas
valsts uguns apsardzības un glābšanas sistēmas
izveidošanai
laikposmā no 2005. līdz 2011.gadam""

VSS-1670 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

22.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Plānā vienotas valsts uguns apsardzības un
glābšanas sistēmas izveidošanai
laikposmā no 2005. līdz 2011.gadam"

VSS-1671 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

23.§

 Likumprojekts "Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā"

VSS-1696 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija un Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

24.§

 Noteikumu projekts "Tirgus orientēto pētījumu
projektu
finansējuma sadales kārtība"

VSS-1642 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 25.§

 Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un
augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtība"

VSS-1643 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

26.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos
Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā
kredīts
no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""

VSS-1644 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pilsoniskā alianse un Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.

3. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

27.§

 Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Ministru kabineta 2005.gada 12.oktobra rīkojumā
Nr.666 "Par studiju kredīta dzēšanu
no valsts budžeta līdzekļiem""

VSS-1645_______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pilsoniskā alianse un Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par rīkojuma projektu.

3. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

28.§

 Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Ministru kabineta 2005.gada 12.oktobra rīkojumā
Nr.667 "Par studējošo kredīta dzēšanu
no valsts budžeta līdzekļiem""

VSS-1646 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pilsoniskā alianse un Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par rīkojuma projektu.

3. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 29.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par pirmsskolas
iestāžu
 un skolu māsas profesijas standartu"

VSS-1647 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 30.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par sauszemes
transportlīdzekļu
tehniskā eksperta profesijas standartu"

VSS-1648 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

31.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par sociologa profesijas standartu"

VSS-1649 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, I.Zalpētere, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 32.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa kuģu tehniskās
ekspluatācijas avionikas tehniķa profesijas standartu"

VSS-1650 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 33.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa kuģu tehniskās
ekspluatācijas avionikas inženiera profesijas standartu"

VSS-1651 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 34.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa kuģu tehniskās
ekspluatācijas mehānikas tehniķa profesijas standartu"

VSS-1652 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

35.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa kuģu tehniskās
ekspluatācijas mehānikas inženiera profesijas standartu"

VSS-1653 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

36.§

 Likumprojekts "Grozījumi Rīgas vēsturiskā centra
saglabāšanas un aizsardzības likumā"

VSS-1639 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Kultūras ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 37.§

 Rīkojuma projekts "Par Nacionālās radio un televīzijas padomes tiesībām slēgt
nomas līgumu ar valsts akciju sabiedrību
"Valsts nekustamie īpašumi" Rīgā,
Smilšu ielā 1/3"

VSS-1640 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 38.§

 Pamatnostādņu projekts "Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas
2006. - 2015.gadam "Nacionālā valsts""

VSS-1641 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, U.Lielpēters, A.Zabašta, O.Kokāne, N.Penke, G.Veismane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

39.§

 Noteikumu projekts "Pensionāru apliecību izsniegšanas kārtība"

VSS-1626 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

40.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai"

VSS-1684 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

41.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-1685 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 42.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju
neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-1686 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 43.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 10.marta rīkojumā
Nr.153 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu pašvaldību īpašumā""

VSS-1687 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

44.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 26.aprīļa rīkojumā
Nr.201 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

VSS-1688 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

45.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra rīkojumā
Nr.733 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā""

VSS-1689 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 46.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tukumā, Jelgavas ielā 20a,
nodošanu valsts akciju sabiedrības
"Valsts nekustamie īpašumi" valdījumā"

VSS-1690 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 47.§

 Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Alūksnē,
Dārza ielā 11 un Ojāra Vācieša ielā 2A"

VSS-1691 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 48.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.februāra noteikumos
Nr.65 "Lēmuma pieņemšanas kārtība par ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās
darbības
 attīstības projekta atbilstību īpaši atbalstāmās teritorijas attīstības programmai""

VSS-1692 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, A.Stucka, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 49.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par projektu pieteikumu iesniegšanas un atbalsta
sniegšanas kārtību grantu shēmā "Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā
īpaši atbalstāmajās teritorijās""

VSS-1693______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 1.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

50.§

 Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Grozījums Ministru kabineta
2005.gada 1.marta sēdes
protokollēmumā (prot. Nr.11  19.§) "Par Latvijas Republikas
un Igaunijas Republikas pārrobežu sadarbības stratēģiju""

VSS-1694 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

51.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta
dotāciju
novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai"

VSS-1695_______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

52.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 12.jūlija noteikumos
Nr.520 "Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas
un uzskaites noteikumi""

VSS-1681 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 53.§

 Rīkojuma projekts "Par zemesgabalu pirkšanu autoceļa
"E67 Via Baltica posma ĶekavaIecava (2003/LV/16/P/PT/009)"
rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1682 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

54.§

 Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-1672 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 55.§

 Noteikumu projekts "Intelektuālā īpašuma padomes nolikums"

VSS-1673_______________________________________________________________

(E.Ektermane, A.Zabašta, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Augstākās tiesas viedokli par noteikumu projektu.

3. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 56.§

 Plāna projekts "Darījumu ar nekustamajiem
īpašumiem
veicināšanas pasākumu plāns"

VSS-1674_______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un plāna projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

57.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumos
Nr.430
''Narkoloģijas valsts aģentūras nolikums''"

VSS-1666 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

58.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos
Nr.715
"Tiespsihiatriskās ekspertīzes veikšanas kārtība""

VSS-1667 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

59.§

 Noteikumu projekts "Virszemes ūdensobjektu un ostu
akvatoriju
tīrīšanas un padziļināšanas kārtība"

VSS-1654 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, E.Rinkēvičs, G.Veismane)

1. Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 60.§

 Likumprojekts "Vides likums"

VSS-1655 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 61.§

 Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"

VSS-1656 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 62.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
dabas aizsardzības plāna saturu
un izstrādāšanas kārtību"

VSS-1657 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

63.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumos
Nr.342 "Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas,
pārskatīšanas
un anulēšanas kārtība""

VSS-1658 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

64.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina
plānošanas dokumenta pasākuma "Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie
pasākumi, noieta tirgus veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām" aktivitāte
"Atbalsts ražotāju organizācijām" ieviešanu, finanšu kontroli un auditu"

VSS-1675 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 65.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos
Nr.436 "Veterinārās prasības
to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos
aktos
par veterināro kontroli""

VSS-1676 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

66.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 30.aprīļa noteikumos
Nr.175 "Kārtība, kādā veic
to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām
slimo
gan dzīvnieki, gan cilvēki""

VSS-1677_______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija un Labklājības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 67.§

 Noteikumu projekts "Higiēnas prasības putnu un trušu
gaļas
tiešai piegādei nelielos daudzumos galapatērētājam"

VSS-1678 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

68.§

 Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā"

VSS-1679 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 69.§

 Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-1680 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka A.Borovkova juridiskais birojs SIA "AB Grupa" sniegs atzinumu par likumprojektu.

3. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 70.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par gada publisko
pārskatu saturu
un to sagatavošanas kārtību"

VSS-1637_______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Valsts kancelejai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kontroli.

 

71.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 3.maija noteikumos
Nr.310 "Noteikumi par amatu
klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas
kārtību
valsts tiešās pārvaldes iestādēs""

VSS-1638_______________________________________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, U.Klapkalne, O.Braža, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Valsts kancelejai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 25.novembrim).

 

 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

 

72.§

 Noteikumu projekts "Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība"

VSS-628_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 5.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Labklājības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.18 20.§).

 

 73.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta
1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums""

VSS-641_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 5.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.18 37.§).

 

 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

 

74.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos
Nr.296 "Noteikumi par profesionālo
un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo
valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību""

TA-2655 _______________________________________________________________

(M.Krastiņš, M.Bičevskis, E.Ektermane, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas Juridiskā departamenta atzinuma 1. un 3.punktā minētajam;

2.2. saskaņot Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.296 "Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību" 1. un 2.pielikumā ietverto amatu un profesiju sarakstu ar Labklājības ministriju un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt iesniegto noteikumu projektu;

2.3. izvērtēt Tieslietu ministrijas izteiktos iebildumus un atkārtoti saskaņot noteikumu projektu ar Tieslietu ministriju;

2.4. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 75.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts
valodas prasmes pārbaudes kārtību ārzemniekiem,
kas ir tiesīgi pieprasīt
pastāvīgās uzturēšanās atļauju"

TA-2541_______________________________________________________________

(M.Krastiņš, M.Bičevskis, E.Ektermane, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai:

2.1. noteikumu projekta atkārtotai saskaņošanai sasaukt starpinstitūciju sanāksmi ar Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;

2.2. saskaņoto noteikumu projektu un starpinstitūciju sanāksmes protokolu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā noteikumu projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

 

 

Sanāksmi slēdz plkst.10.20

 

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību