Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 46

print Nosūtīt
print Drukāt

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES

 P R O T O K O L S

________________________________________________________________

 

Rīgā

Nr.46

2005.gada 8.decembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

 

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Karlsbergs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

S.Zvidriņa

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

J.Rekšņa

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs

 


L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

 


I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Ļubļina- Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja vietā - sekretariāta vadītāja vietniece

 


E.Kirilova

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja

 


I.Gudele

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

 

S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs

 


J.Stepiņš

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece politikas plānošanas un
koordinācijas lietās

 


U.Klapkalne

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vecākā referente

 

 

 

 

 

A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9.10

 

 

Pieteiktie projekti

 

1.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta2004.gada 17.augusta noteikumos
Nr.716 "Militārās izlūkošanas
un drošības dienesta nolikums""

VSS-1779 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 2.§

 Likumprojekts "Par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas valdību un
Sabiedroto spēku
Augstāko virspavēlniecību Eiropā par uzņemošās valsts atbalsta
sniegšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas operāciju/mācību īstenošanai"

VSS-1780 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, J.Karlsbergs, E.Kirilova, G.Veismane)

1. Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

3.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos
Nr.764 "Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā
dienestā""

VSS-1793 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, E.Kirilova, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Saeimas Eiropas lietu komisijas un Latvijas Bankas viedokli par noteikumu projektu.

 

 4.§

 Likumprojekts "Jaunatnes likums"

VSS-1771 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

5.§

 Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo akciju sabiedrības "BAO"
akciju nodošanu privatizācijai (73.saraksts)"

VSS-1794 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, I.Freiberga, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

6.§

 Rīkojuma projekts "Par Kultūras ministrijas valdījumā esošu
valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-1778 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Kultūras ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

7.§

 Noteikumu projekts "Jēkabpils Agrobiznesa koledžas nolikums"

VSS-1783 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

8.§

 Noteikumu projekts "Malnavas koledžas nolikums"

VSS-1784 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 9.§

 Noteikumu projekts "Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas nolikums"

VSS-1785 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

10.§

 Noteikumu projekts "Juridiskās koledžas nolikums"

VSS-1786 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

11.§

 Noteikumu projekts "Kārtība un termiņš, kādā augstskola un koledža
iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai
informāciju par savu darbību"

VSS-1787 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

12.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pamatizglītības
standartu
un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem"

VSS-1788 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, I.Kukute, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

13.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumos
Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas
A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības
un izsniedzamas atļaujas
A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai""

VSS-1789 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

14.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Salacgrīvas ostas robežu noteikšanu"

VSS-1790 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

15.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par maksu par aeronavigācijas
un lidostu pakalpojumiem un to sadales kārtību"

VSS-1791 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, A.Ļubļina-Goldmane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 19.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

16.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 17.oktobra noteikumos
Nr.301 "Noteikumi par kravas ekspeditoru un kravas ekspedīcijas pakalpojumiem""

VSS-1792 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

17.§

 Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācija"

VSS-1781 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

18.§

 Noteikumu projekts "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"

VSS-1782 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, E.Kirilova, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

19.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumos
Nr.776 "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra nolikums""

VSS-1795 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, J.Rekšņa, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

20.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta
2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""

VSS-1796 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, R.Muciņš, S.Zvidriņa, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Veselības ministrijai precizēt paskaidrojuma rakstu, paredzot, ka noteikumu projekts tiks īstenots piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

3. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 21.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina
publisku pasākumu ar neatliekamo medicīnisko palīdzību"

VSS-1797 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, I.Kukute, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

22.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumos
Nr.418 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes
izdevumu
kompensācijas kārtība""

VSS-1798 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, R.Muciņš, S.Zvidriņa, M.Bičevskis, I.Zalpētere, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Veselības ministrijai precizēt paskaidrojuma rakstu, paredzot, ka noteikumu projekts tiks īstenots piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

3. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 19.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 23.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 18.maija rīkojumā
Nr.326 "Par pamatnostādnēm "Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē"""

VSS-1799 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 24.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par personu noziedzīgu darbību rezultātā,
kā arī organizāciju
vainas dēļ cietušo ārstēšanai izlietoto līdzekļu atlīdzināšanu""

VSS-1800 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, J.Rekšņa, E.Kirilova, G.Veismane)

1. Veselības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 25.§

 Likumprojekts "Grozījums Repatriācijas likumā"

VSS-1801 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Veselības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 26.§

 Darbības stratēģijas projekts "Vides ministrijas darbības stratēģija 2007. - 2009.gadam"

VSS-1772 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

27.§

 Likumprojekts "Par 1992.gada Helsinku konvencijas par Baltijas jūras
reģiona jūras vides aizsardzību
III un IV pielikuma grozījumiem"

VSS-1773 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, J.Karlsbergs, G.Veismane)

1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

28.§

 Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Rīgā, Peldu ielā 26/28"

VSS-1774 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

29.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""

VSS-1775 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

30.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 21.jūnija rīkojumā
Nr.299 "Par peldvietu un jahtu ostu atbilstības novērtējuma komisiju""

VSS-1776 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 31.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos
Nr.712 "Dzīvnieku, ganāmpulku
un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas
kārtība""

VSS-1802 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 32.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos
Nr.574 "Licencētās
amatierzvejas makšķerēšanas kārtība""

VSS-1803 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

33.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumos
Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma
noteikšanas
un kompensācijas kārtība""

VSS-1804 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 34.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts atbalstu
lauksaimniecībai 2006.gadā un tā piešķiršanas kārtība"

VSS-1805 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, L.Straujuma, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

35.§

 Likumprojekts "Brīvprātīgo darbības likums"

VSS-1806 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, J.Rekšņa, S.Broka, G.Veismane)

1. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts lūgs biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" viedokli par likumprojektu.

3. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

36.§

 Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Korupcijas novēršanas
un apkarošanas valsts programmā 2004. - 2008.gadam"

VSS-1777 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, I.Kukute, G.Puķītis, I.Freiberga, G.Veismane)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Valsts kontroli un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

 

37.§

 Rīkojuma projekts "Par Limbažu 18.arodvidusskolas
un Ozolu arodvidusskolas reorganizāciju"

VSS-865_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 16.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.23 21.§).

 

38.§

 Noteikumu projekts "Vispārīgās vieglo taksometru vadītāju
kompetences prasības un eksaminācijas kārtība"

VSS-1448_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 13.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.38 15.§).

 

 

Izskatāmais tiesību akta projekts

 

39.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta"

TA-2715 _______________________________________________________________

(I.Jaunzeme, S.Zvidriņa, A.Matīss, K.Lore, I.Kukute, B.Paševica,
A.Ļubļina-Goldmane, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Finanšu ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1.punktā minētajam, kā arī atkārtoti izvērtēt Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2. un 3.punktā minēto;

2.2. ņemot vērā Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļā noteikto, izvērtēt noteikumu projektā ietverto atsauču lietojumu un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt noteikumu projektu;

2.3. atkārtoti izvērtēt Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumu papildināt noteikumu projekta 9.2.apakšpunktu ar nosacījumu, kas paredz, ka valsts vai pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu personai aptur, ja personai, kas ierosina atsavināšanu, ir nodokļu maksājumu parāds valsts vai pašvaldību budžetiem, un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt noteikumu projektu;

2.4. atkārtoti izvērtēt Ekonomikas ministrijas iebildumus attiecībā uz noteikumu projekta 9.4.apakšpunktu un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt noteikumu projektu;

2.5. precizēto noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību;

2.6. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.

 

 

 Informatīvie jautājumi

 

40.§

 Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības
lietu koordinācijas aktualitātēm Latvijā

_______________________________________________________________

(N.Penke, M.Bičevskis, J.Karlsbergs, I.Gudele, L.Straujuma, I.Kukute, I.Zalpētere, U.Klapkalne, G.Veismane)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas valsts sekretāra N.Penkes sniegto informāciju par Eiropas Savienības lietu koordinācijas aktualitātēm Latvijā.

 

41.§

 Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-2838 _______________________________________________________________

(N.Penke, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.

2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Ārlietu ministrijā.

 

42.§

 Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-3047 _______________________________________________________________

(L.Mankovs, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju.

2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Izglītības un zinātnes ministrijā.

 

 43.§

 Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-3075 _______________________________________________________________

(L.Straujuma, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas sniegto informāciju.

2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Zemkopības ministrijā.

 

 

Sanāksmi slēdz plkst.10.30

 

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību