Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 48

print Nosūtīt
print Drukāt

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES

 P R O T O K O L S

________________________________________________________________

 

Rīgā

Nr.48

2005.gada 22.decembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

S.Zvidriņa

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs

 


L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

 


I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja vietā - nodaļas vadītāja

 


D.Grīnberga

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja

 


I.Gudele

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietā - priekšnieka vietnieks

 


A.Vilks

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles daļas vadītājs

J.Gustiņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

G.Kanaviņš

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

 

 

 


A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9.10

 

 

Pieteiktie projekti

 

1.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""

VSS-1872 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, D.Grīnberga, G.Veismane)

1. Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

2.§

 Noteikumu projekts "Par Saprašanās memorandu par kaujas lauka informācijas
apkopošanas un ekspluatācijas sistēmas (BICES) ieviešanu un darbības organizatorisko
struktūru"

VSS-1873 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, E.Rinkēvičs, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 2.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 3.§

 Noteikumu projekts "Par aizsargjoslām ap
valsts aizsardzības
objektiem un to platumu"

VSS-1874 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, E.Rinkēvičs, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 4.§

 Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu
bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs 2006.gadā"

VSS-1875 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

5.§

 Pamatnostādņu projekts "Par Latvijas valsts
zīmolēšanas stratēģijas izstrādi 2006. - 2010.gadam"

VSS-1895 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ārlietu ministrijai rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

6.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Pārvades
sistēmas operatora
ikgadējo ziņojumu"

VSS-1867 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, A.Straume, M.Bičevskis, K.Gerhards, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Ekonomikas ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas V sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 23.decembrim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.

3. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

7.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par vienotu kārtību speciālā pieslēguma
ierīkošanai elektroenerģijas pārvades sistēmai
un pieslēguma maksas noteikšanai"

VSS-1868 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, A.Straume, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

8.§

 Noteikumu projekts "Prasības elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai un
jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai nepieciešamo
atļauju saņemšanai un atļauju
izsniegšanas, anulēšanas
un derīguma termiņa pagarināšanas kārtība"

VSS-1869 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, A.Straume, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

9.§

 Noteikumu projekts "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"

VSS-1870 ______________________________________________________________

(E.Ektermane, A.Straume, M.Bičevskis, K.Gerhards, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Ekonomikas ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas V sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 23.decembrim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.

3. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

10.§

 Noteikumu projekts "Elektroenerģijas ražošanas koģenerācijas procesā noteikumi"

VSS-1871 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, K.Gerhards, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Ekonomikas ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas V sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 23.decembrim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.

3. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

11.§

 Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Rīgā, Katrīnas ielā 5"

VSS-1879 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

12.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-1880 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, S.Zvidriņa, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai papildināt anotācijas V sadaļā ietverto informāciju un precizēto anotāciju līdz š.g. 23.decembrim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā

2. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

13.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 23.marta noteikumos
Nr.118 "Kārtība, kādā izmaksājama izdienas pensija Iekšlietu ministrijas sistēmas
darbiniekiem
ar speciālajām dienesta pakāpēm""

VSS-1864 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

14.§

 Rīkojuma projekts "Par Specializētās airēšanas sporta skolas reorganizāciju
un valsts aģentūras "Specializētā airēšanas
sporta skola" izveidi"

VSS-1855 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

15.§

 Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Specializētā airēšanas sporta skola" nolikums"

VSS-1856 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

16.§

 Rīkojuma projekts "Par Latvijas bērnu un jaunatnes kamaniņu sporta
skolas reorganizāciju un valsts aģentūras
"Latvijas bērnu un jaunatnes
kamaniņu sporta skola" izveidi"

VSS-1857 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 17.§

 Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Latvijas bērnu
un jaunatnes kamaniņu sporta skola" nolikums"

VSS-1858 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

18.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Izglītības satura un
eksaminācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1859 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 19.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos
Nr.372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus""

VSS-1860 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, A.Straume, M.Bičevskis, B.Paševica, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Labklājības ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas V sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 23.decembrim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.

3. Labklājības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

20.§

 Noteikumu projekts "Darba aizsardzības prasības nodarbināto
aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē"

VSS-1861 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, A.Straume, G.Veismane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 21.§

 Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"

VSS-1862 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

22.§

 Noteikumu projekts "Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība"

VSS-1863 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, S.Zvidriņa, B.Paševica, G.Veismane)

Ņemot vērā pieprasījumu Labklājības ministrijai izstrādāt anotāciju, noteikumu projekta izsludināšanu atlikt uz laiku līdz diviem mēnešiem (atbilstoši Ministru kabineta kārtības ruļļa 68.punktā noteiktajam).

 

23.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par civilās
aviācijas
gaisa kuģu reģistrācijas kārtību"

VSS-1890 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

24.§

 Noteikumu projekts "Latvijas Republikas gaisa
telpas struktūra
un tās mainīšanas kārtība"

VSS-1891 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, V.Legzdiņš, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

25.§

 Noteikumu projekts "Aviācijas meteoroloģiskā
minimuma
piemērošanas kārtība"

VSS-1892 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, V.Legzdiņš, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 26.§

 Noteikumu projekts "Riteņu transportlīdzekļu un
to sastāvdaļu
atbilstības novērtēšanas noteikumi"

VSS-1893 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, V.Legzdiņš, A.Straume, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas V sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 23.decembrim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.

3. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 27.§

 Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra"
publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

VSS-1894 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, V.Legzdiņš, D.Grīnberga, G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

28.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību"

VSS-1896 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

29.§

 Noteikumu projekts "Par kuģu apkalpes minimālo sastāvu"

VSS-1897 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, V.Legzdiņš, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

30.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedzami pasažieru un
kravas autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikāti"

VSS-1898 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, A.Straume, G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

31.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par dzelzceļa
speciālista
profesionālo kvalifikāciju"

VSS-1899 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

32.§

 Noteikumu projekts "Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora,
vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista), vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista)
palīga sertifikācijas prasības un kārtība"

VSS-1900 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

33.§

 Noteikumu projekts "Industriālās drošības sertifikāta pieprasīšanas,
izsniegšanas, uzskaites, izmantošanas, kategoriju maiņas un anulēšanas kārtība"

VSS-1877 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, S.Zvidriņa, M.Bičevskis, E.Rinkēvičs, G.Veismane)

 1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Tieslietu ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas III sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 23.decembrim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.

3. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

34.§

 Noteikumu projekts "Valsts farmācijas inspekcijas nolikums"

VSS-1881 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, S.Zvidriņa, U.Līkops, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Veselības ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstā ietverto informāciju par noteikumu projekta ietekmi uz valsts budžetu un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 23.decembrim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.

3. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 35.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumos
Nr.82 "Veselības statistikas
un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras nolikums""

VSS-1882 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, S.Zvidriņa, U.Līkops, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Veselības ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstā ietverto informāciju par noteikumu projekta ietekmi uz valsts budžetu un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 23.decembrim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.

3. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

36.§

 Programmas projekts "Latvāņu izplatības ierobežošanas
nacionālā programma 2006. - 2012.gadam"

VSS-1883 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu un programmas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 37.§

 Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"

VSS-1884 ______________________________________________________________

(E.Ektermane, D.Grīnberga, G.Veismane)

1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 38.§

 Noteikumu projekts "Atlīdzības apmēra par saimnieciskās darbības ierobežojumiem
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
un mikroliegumos novērtēšanas kārtība un
metodika, atlīdzības izmaksas un izmaksu reģistrācijas kārtība"

VSS-1885 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija un Labklājības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 39.§

 Noteikumu projekts "Par Latvijā sastopamo Eiropas
Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu"

VSS-1886 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, D.Grīnberga, G.Veismane)

1. Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

40.§

Noteikumu projekts "Latvijas vides aizsardzības fonda padomes nolikums"

VSS-1887 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 41.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos
Nr.466 "Noteikumi par ķīmisko vielu
un ķīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi""

VSS-1888 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 42.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts vides
dienesta sniegto
maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1889 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija un Labklājības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 43.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 26.februāra noteikumos
Nr.86 "Pārtikas padomes nolikums""

VSS-1876 ______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

44.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos
Nr.629 "Meliorācijas kadastra noteikumi""

VSS-1878 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, I.Kukute, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

45.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.februāra rīkojumā
Nr.105 "Par Koncepciju par vienotu darba samaksas sistēmu valsts sektorā
nodarbinātajiem""

VSS-1865_______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Valsts kancelejai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Kultūras ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi.

 

46.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Koncepcijā par valsts
sektorā
nodarbināto vienoto darba samaksas sistēmu"

VSS-1866_______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Valsts kancelejai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Kultūras ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi.

 

 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

 

47.§

 Rīkojuma projekts "Par zemesgabala Salacgrīvā,
Transporta ielā 5, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-783_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 9.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.22 25.§).

 

 48.§

 Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Grozījums Ministru kabineta
2005.gada 1.marta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.11 19.§) "Par Latvijas
Republikas un Igaunijas Republikas pārrobežu sadarbības stratēģiju""

VSS-1694_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 17.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas protokollēmuma projektu (prot. Nr.43 50.§).

 

49.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 22.septembra rīkojumā
Nr.688 "Par bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma "Rīgas narkomānijas slimnieku
rehabilitācijas centrs" reorganizāciju un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību

"Rīgas narkomānijas slimnieku rehabilitācijas centrs" izveidi""

VSS-1407_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 6.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.37 39.§).

 

 

Izskatāmais tiesību akta projekts

 

50.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek aprēķināti valsts kapitālsabiedrību,
kurās Satiksmes ministrija ir valsts kapitāla
daļu turētāja, publisko maksas
pakalpojumu izcenojumi"

TA-3238 _______________________________________________________________

(V.Legzdiņš, E.Ektermane, M.Bičevskis, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, ņemot vērā, ka Valsts kanceleja un Tieslietu ministrija uztur spēkā savus iebildumus.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu.

 

 

Informatīvais jautājums

 

51.§

 Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-3234 _______________________________________________________________

(E.Rinkēvčs, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas sniegto informāciju.

2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Aizsardzības ministrijā.

 

 

Sanāksmi slēdz plkst.10.45

 

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību