Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 2

print Nosūtīt
print Drukāt

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES

 P R O T O K O L S

________________________________________________________________

 

Rīgā

Nr.2

2006.gada 12.janvārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

 


A.Stucka

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja

 


K.Vāgnere

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja vietā - departamenta direktors

 


A.Zabašta

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietā - priekšnieka vietnieks

 


A.Vilks

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
nodaļas vadītāja vietnieks

 


J.Stepiņš

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece politikas plānošanas
un koordinācijas lietās

 


U.Klapkalne

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

 

 

 

 

 


A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9.10

 

 

 Pieteiktie projekti

 

1.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumos
Nr.887 "Valsts noslēpuma objektu saraksts""

VSS-29 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija lūgs Satversmes aizsardzības biroja viedokli par noteikumu projektu.

 

2.§

 Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-27 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Ārlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

3.§

 Likumprojekts "Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā"

VSS-28 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Ārlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

4.§

 Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un
Kanādas valdības līgumu par jauniešu apmaiņu"

VSS-61 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 5.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko
būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"

VSS-35 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, K.Gerhards, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Ekonomikas ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas II un III sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 13.janvārim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.

3. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 6.§

 Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-36 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

7.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumos
Nr.498 "Valsts aģentūras
"Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" nolikums""

VSS-37 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 8.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts būvinspekcijas
maksas pakalpojumu izcenojumiem"

VSS-38 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

9.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

VSS-32 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sniegs atzinumu par likumprojektu.

3. Pieņemt zināšanai, ka Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

10.§

 Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

VSS-46 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

11.§

 Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"

VSS-47_______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 12.§

 Plāna projekts "Rīcības plāns Šengenas acquis likumdošanas prasību īstenošanai"

VSS-48 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

 1. Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrija lūgs Satversmes aizsardzības biroja viedokli par plāna projektu.

 

 13.§

 Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"

VSS-49 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 14.§

Koncepcijas projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas
politikas īstenošanas administratīvo funkciju nodošanu"

VSS-45 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, A.Zabašta, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 15.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos
Nr.498 "Kārtība, kādā valsts finansē pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās
izglītības programmas, kuras īsteno privātās izglītības iestādes""

VSS-62 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, S.Broka, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

16.§

 Informatīvā ziņojuma projekts "Par Laikmetīgās
mākslas muzeja
projekta īstenošanas gaitu"

VSS-50 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Kultūras ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 17.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 10.augusta rīkojumā
Nr.544 "Par Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnēm

2005. - 2015.gadam""

VSS-39 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Labklājības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 18.§

 Likumprojekts "Grozījums Reklāmas likumā"

VSS-40 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 19.§

 Koncepcijas projekts "Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošana"

VSS-41_______________________________________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, B.Paševica, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai sagatavot paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas III sadaļai un līdz š.g. 16.janvārim plkst.17.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.

2. Labklājības ministrijai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 20.§

Noteikumu projekts "Mājokļu monitoringa sistēmas
izveides,
uzturēšanas un attīstības kārtība"

VSS-42 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Informācijas sabiedrības biroju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 21.§

 Rīkojuma projekts "Par zemes gabala Rīgā, Maskavas ielā 232, pirkšanu"

VSS-43 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 22.§

 Noteikumu projekts "Reģionālās attīstības uzraudzībasun novērtēšanas
sistēmas darbībā iesaistīto institūciju
informācijas apmaiņas kārtība"

VSS-44 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 23.§

 Koncepcijas projekts "Par universālā pakalpojuma fondu vai citu finansēšanas mehānismu"

VSS-30 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 24.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestādes
"Autotransporta inspekcija" inspektoru formas tērpu
un dienesta apliecību"

VSS-31 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 25.§

 Noteikumu projekts "Maksātnespējas procesa administratora
atlīdzības un administrācijas izmaksu segšanas kārtība un apmērs"

VSS-51 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 26.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 27.novembra rīkojumā
Nr.733 "Par Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV)
un AIDS izplatības ierobežošanas
programmu
2003. - 2007.gadam""

VSS-34 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Bērnu un ģimenes lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 27.§

 Noteikumu projekts "Par paredzētās darbības akceptēšanu"

VSS-33 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 28.§

 Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju Jūrmalā, Mellužos 0506"

VSS-52 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 29.§

 Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju Jūrmalā, Rožu ielā 4"

VSS-53 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 30.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā reģistrē veterinārās
zāles
un veic klīnisko izpēti un lietošanas novērojumus"

VSS-54 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

31.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos
Nr.663 "Valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" nolikums""

VSS-55 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, A.Zabašta, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Pieņemt zināšanai, ka A.Borovkova juridiskais birojs SIA "AB Grupa" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.

 

 32.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek uzraudzīts un administrēts tiešais
valsts atbalsts minimāli nepieciešamā
biodegvielas daudzuma ražošanai"

VSS-56 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, M.Bičevskis, L.Straujuma, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

33.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts atbalsts,
ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2004.gada 6.oktobra Regulu (EK) Nr.1860/2004 par
EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības

un zivsaimniecības nozarē"

VSS-57 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, L.Straujuma, I.Krūmane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas III sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 13.janvārim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.

3. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

34.§

 Rīkojuma projekts "Par zemesgabala Celtnieku ielā 11a,
Talsos
pirkšanu Latvijas Lauksaimniecības muzeja vajadzībām"

VSS-58 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

35.§

 Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Kartahenas protokolu par bioloģisko
drošību, kas pievienots Konvencijai
par bioloģisko daudzveidību""

VSS-59 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, L.Straujuma, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

36.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos
Nr.142 "Noteikumi par veterinārajām prasībām un kontroles un uzraudzības kārtību
dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecībai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm""

VSS-60 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

37.§

 Instrukcijas projekts "Valsts aģentūru izveidošanas kārtība
un izveidošanas, reorganizācijas un likvidācijas kritēriji"

VSS-26_______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Valsts kancelejai instrukcijas projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi.

 

 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

 

38.§

 Rīkojuma projekts "Par licencēšanas konkursa otrajā kārtā
iekļaujamajiem ogļūdeņražu izpētes un ieguves licenču laukumiem jūrā"

VSS-891_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 30.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.24 3.§).

 

39.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 18.janvāra rīkojumā
Nr.15 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai""

VSS-1409_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 6.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.37 6.§).

 

 40.§

 Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo būvju Rīgas rajona Inčukalna pagasta
"Kārļzemniekos" nodošanu Inčukalna pašvaldības īpašumā"

VSS-881_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 30.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Labklājības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.24 22.§).

 

 41.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumos
Nr.684 "Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām""

VSS-906_______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Neatsaukt 2005.gada 30.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.24 23.§), ņemot vērā, ka noteikumu projekts š.g. 11.janvārī iesniegts Valsts kancelejā (TA-81).

 

 42.§

 Rīkojuma projekts "Par kustamās mantas nodošanu
tiešās pārvaldes iestādei "Autotransporta inspekcija""

VSS-1762_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 1.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.45 32.§).

 

 43.§

 Likumprojekts "Ģeodēzijas un kartogrāfijas likums"

VSS-933_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 30.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.24 43.§).

 

44.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās
nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai"

VSS-883_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 30.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.24 45.§).

 

 

Sanāksmi slēdz plkst.9.25

 

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību