Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 7

print Nosūtīt
print Drukāt

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

 

Rīgā

Nr.7

2006.gada 16.februārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

K.Jarinovska

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

D.Pavļuts

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietnieks

 


A.Pīlēģis

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Juhansone

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja

 


K.Vāgnere

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja vietā - departamenta direktors

 


V.Krievāns

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

 

J.Bunkšs

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece politikas plānošanas
un koordinācijas lietās

 


U.Klapkalne

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

 

 

 

 

 


A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9.10

 

 

Pieteiktie projekti

 

1.§

 Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējumu Saldus sporta kompleksa būvniecībai"

VSS-210 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 2.§

 Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"

VSS-211 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

3.§

 Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

VSS-243 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

4.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma privatizācijas
fonda līdzekļu izlietošanas programmu 2006.gadam"

VSS-217 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

5.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos
Nr.874 "Kārtība, kādā iepērkami
un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi
un lūžņi""

VSS-218 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 6.§

 Valsts energoinspekcijas darbības
stratēģijas
2006. - 2008.gadam projekts

VSS-219 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

7.§

 Noteikumu projekts "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība"

VSS-205 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

8.§

 Noteikumu projekts "Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padomes nolikums"

VSS-206 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirgotāju asociācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.

 

9.§

 Noteikumu projekts "Muitas procedūras tranzīts piemērošanas kārtība"

VSS-207 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, I.Juhansone, I.Gaugers, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 10.§

 Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā"

VSS-208 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, I.Juhansone, I.Gaugers, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 24.februārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 11.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos
Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts
amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""

VSS-209 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

12.§

 Programmas projekts "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu
aizsardzības pret noziegumu programma
2006. - 2008.gadam"

VSS-223 ______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un programmas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

13.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada
15.aprīļa noteikumos Nr.183 "Ielūgumu apstiprināšanas kārtība""

VSS-224 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, I.Juhansone, A.Straume, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Satiksmes ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 28.februārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrija lūgs Satversmes aizsardzības biroja viedokli par noteikumu projektu.

 

 14.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos
Nr.914 "Kārtība, kādā
Latvijas Republikā ieceļo un uzturas Eiropas Savienības
dalībvalstu
un Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi un viņu ģimenes locekļi""

VSS-225 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, I.Juhansone, A.Straume, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 28.februārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 15.§

 Noteikumu projekts "Uzturēšanās atļauju noteikumi"

VSS-226 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, I.Juhansone, A.Straume, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 28.februārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

16.§

 Likumprojekts "Par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmi"

VSS-212 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Kultūras ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 17.§

 Rīkojuma projekts "Par zemesgabalu saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-213 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

18.§

 Rīkojuma projekts "Par ēku Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 166a
un Maskavas ielā 22, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-214 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

19.§

 Rīkojuma projekts "Par bezpeļņas organizācijas valsts zinātniskās iestādes
"Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts" reorganizāciju un valsts aģentūras
"Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" izveidošanu"

VSS-215 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 20.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts bezpeļņas zinātniskā uzņēmuma
"Latvijas Universitātes Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un
virusoloģijas institūts" reorganizāciju"

VSS-216 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 21.§

 Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā"

VSS-227 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, D.Pavļuts, G.Veismane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas priekšlikumu, likumprojektu neizsludināt.

 

 22.§

 Rīkojuma projekts "Par zemes gabalu Rīgā,
Dumbrāja ielā,
un Rīgā, Jūrkalnes ielā, pirkšanu"

VSS-220 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

23.§

 Likumprojekts "Grozījums Informācijas atklātības likumā"

VSS-228 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, I.Gaugers, I.Juhansone, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju,  Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 24.februārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

24.§

 Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

VSS-229 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 25.§

Likumprojekts "Grozījumi Dizainparaugu likumā"

VSS-230 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 26.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par preču
zīmēm
un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm""

VSS-231 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 27.§

 Likumprojekts "Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā"

VSS-232 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

28.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada
30.novembra noteikumos Nr.974 "Dopinga kontroles noteikumi""

VSS-221_______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

29.§

 Noteikumu projekts "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība"

VSS-222 ______________________________________________________________

(E.Ektermane, I.Gaugers, U.Līkops, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Veselības ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstā ietverto informāciju par noteikumu projekta ietekmi uz valsts budžetu un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 17.februārim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.

3. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

30.§

 Likumprojekts "Grozījums likumā "Par vides aizsardzību""

VSS-233 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, I.Juhansone, L.Straujuma, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.februārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 31.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumos
Nr.628 "Noteikumi par izmaksu
segšanas kārtību un izmaksu apjomu par atļauju
izsniegšanu
jaunās pārtikas izplatīšanai tirgū""

VSS-234 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 32.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumos
Nr.21 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006.gadā un tā piešķiršanas
kārtību""

VSS-235 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 33.§

 Rīkojuma projekts "Par Rīgas rajona Ādažu pagastā esošā valsts nekustamā
īpašuma nodošanu Rīgas rajona Ādažu pagasta pašvaldības īpašumā"

VSS-236 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

34.§

 Rīkojuma projekts "Par Rīgas rajona Babītes pagastā esošā valsts nekustamā
īpašuma nodošanu Rīgas rajona Babītes pagasta pašvaldības īpašumā"

VSS-237 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

35.§

 Rīkojuma projekts "Par Rīgas rajona Carnikavas pagastā esošā valsts nekustamā
īpašuma nodošanu Rīgas rajona Carnikavas pagasta pašvaldības īpašumā"

VSS-238 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

36.§

 Noteikumu projekts "Kvalitātes, klasifikācijas un
marķējuma prasības ābolu un bumbieru sidram"

VSS-239 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirgotāju asociācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.

 

 37.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts
īpašumā un nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

VSS-240 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

38.§

 Noteikumu projekts "Traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu
mazumtirdzniecības atļauju (licenču) izsniegšanas kārtība,
prasības
traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu mazumtirdzniecībai,
kā arī tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanai, valsts
nodevas apmērs par atļaujas saņemšanu traktortehnikas, tās piekabju un
numurēto agregātu mazumtirdzniecībai un maksāšanas kārtība"

VSS-241 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, I.Juhansone, L.Straujuma, O.Kokāne, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 39.§

 Likumprojekts "Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā"

VSS-242 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, I.Juhansone, L.Straujuma, O.Kokāne, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 28.februārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

40.§

Likumprojekts "Grozījums Korupcijas
novēršanas
un apkarošanas biroja likumā"

VSS-204 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 41.§

 Pamatnostādņu projekts "Pamatnostādnes komunikācijai ar
sabiedrību
Eiropas Savienības jautājumos 2006. - 2011.gadam"

VSS-202_______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Valsts kancelejai rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Eiropas Savienības informācijas aģentūru.

2. Pieņemt zināšanai, ka sabiedriskā organizācija "Eiropas kustība Latvijā" sniegs atzinumu par pamatnostādņu projektu.

 

 42.§

 Valsts kancelejas darbības stratēģijas 2007. - 2009.gadam projekts

VSS-203_______________________________________________________________

(E.Ektermane, E.Rinkēvičs, N.Penke, K.Jarinovska, D.Pavļuts, A.Pīlēģis, V.Krievāns, G.Veismane)

1. Valsts kancelejai rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi.

2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sniegs atzinumu par darbības stratēģijas projektu.

 

 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

 

43.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 7.oktobra noteikumos
Nr.560 "Valsts investīciju programmas sagatavošanas, finansēšanas un īstenošanas
kārtība""

VSS-144_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 2.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto  Ekonomikas ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.5 2.§).

 

44.§

 Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"

VSS-1085_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 4.augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.29 24.§).

 

 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

 

45.§

 Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un
augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtība"

TA-169 _______________________________________________________________

(V.Vikmane, K.Gerhards, O.Braža, U.Līkops, K.Jarinovska, I.Zalpētere, A.Pīlēģis, Z.Miezaine, A.Loskutovs, V.Legzdiņš, L.Straujuma, E.Ektermane, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1., 2. un 3.punktā minētajam;

2.2. ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 4.punktā minēto, noteikumu projektu saskaņot ar Rektoru padomi un Koledžu direktoru padomi, kā arī pievienot minēto institūciju un Augstākās izglītības padomes un Latvijas Zinātnes padomes rakstiskas piekrišanas to dalībai akreditācijas komisijā;

2.3. precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka lēmums par augstskolas, koledžas vai augstākās izglītības programmas akreditāciju tiek pieņemts atklāti;

2.4. precizēt noteikumu projekta 11.1.apakšpunktu, paredzot, ka akreditācijas komisijas sastāvā tiek iekļauts Privāto augstskolu asociācijas un valsts augstskolu pārstāvis;

2.5. precizēt noteikumu projekta 11.3.apakšpunktu, paredzot, ka studējošos akreditācijas komisijā pārstāv tāda studējošo pašpārvalžu apvienība, kurā iestājusies vairāk nekā puse no visām augstskolu un koledžu studējošo pašpārvaldēm;

2.6. svītrot noteikumu projekta 11.4.apakšpunkta pirmo teikumu;

2.7. izvērtēt Latvijas Studentu apvienības priekšlikumu attiecībā uz noteikumu projekta 44.5.apakšpunktā norādīto izmaiņu apjomu augstākās izglītības programmas saturā un, ja nepieciešams, precizēt noteikumu projektu;

2.8. precizēto noteikumu projektu atkārtoti saskaņot ar Latvijas Studentu apvienību;

2.9. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

3. Lūgt Latvijas Studentu apvienību, Rektoru padomi un Latvijas Darba devēju konfederāciju piedalīties noteikumu projekta "Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtība" atkārtotā izskatīšanā Valsts sekretāru sanāksmē.

 

 

Sanāksmi slēdz plkst.10.15

 

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību