Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 8

print Nosūtīt
print Drukāt

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES

 P R O T O K O L S
________________________________________________________________

 

 

Rīgā

Nr.8

2006.gada 23.februārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās

 

 

 


E.Ektermane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Cinis

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietnieks

 


A.Pīlēģis

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja

 


K.Vāgnere

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja

 


I.Gudele

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs

 


J.Stepiņš

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

 

 

 

 

 


A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9.10

 

 

Pieteiktie projekti

 

1.§

 Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un
Moldovas Republikas Aizsardzības ministrijas vienošanos par sadarbību
aizsardzības jomā"

VSS-248 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 2.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā
civilā aviācija
un militārā aviācija izmanto lidlaukus"

VSS-249 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

3.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.janvāra rīkojumā
Nr.11 "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija
NATO" līdzekļu izlietojumu""

VSS-250 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 4.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Meža prospektā 44,
ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības
"Diplomātiskais serviss" pamatkapitālā"

VSS-275 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Ārlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 5.§

 Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo valsts akciju sabiedrības
"Latvijas Loto" akciju nodošanu privatizācijai (77.saraksts)"

VSS-278 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

6.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu
nodošanu privatizācijai (76.saraksts)"

VSS-279 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 7.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu
nodošanu privatizācijai (78.saraksts)"

VSS-280 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 8.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.septembra rīkojumā
Nr.717 "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošu valsts nekustamo īpašumu
nodošanu
Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā""

VSS-281 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 9.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par inovāciju inkubatoru
izveides, attīstības un darbības atbalsta programmas ieviešanas kārtību"

VSS-282 _______________________________________________________________

(K.Vāgnere, E.Ektermane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

10.§

 Noteikumu projekts "Aizsargjoslas saskaņošanas kārtība elektriskajiem tīkliem,
siltumtīkliem, ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem, gāzes vadiem, gāzapgādes
iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām
un krātuvēm, ja tā aizņem zemi, kas ir
daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopīpašums"

VSS-283 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 11.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami atskaitījumi Privatizācijas aģentūrai
par valsts īpašuma objektu privatizāciju,
valsts kapitāla daļu atsavināšanu un
citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, izveidojams un izlietojams rezerves
fonds un veicami maksājumi valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos un
valsts budžetā"

VSS-284 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

12.§

 Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Rīgā, Blaumaņa ielā 5a"

VSS-285 _______________________________________________________________

(M.Bičevskis, K.Gerhards, E.Ektermane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

13.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par kompetences centru izveides,
attīstības un finansēšanas programmas ieviešanas kārtību"

VSS-286 _______________________________________________________________

(U.Lielpēters, E.Ektermane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

14.§

 Ekonomikas ministrijas darbības stratēģijas 2007. - 2009.gadam projekts

VSS-287 _______________________________________________________________

(I.Gudele, J.Stepiņš, E.Ektermane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 15.§

 Noteikumu projekts "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli"
normu piemērošanas kārtība"

VSS-246 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 16.§

 Noteikumu projekts "Par valsts nodevu atļaujai (licencei)
ārvalstu valūtas pirkšanai un pārdošanai komercdarbības veidā"

VSS-247 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Bankas viedokli par noteikumu projektu.

 

 17.§

 Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Priekulē, Aizputes ielā 5"

VSS-262 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

18.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

VSS-263 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 19.§

 Noteikumu projekts "Robežsargu un policijas darbinieku
dalība starptautiskajās misijās un operācijās"

VSS-264 _______________________________________________________________

(K.Vāgnere, E.Ektermane)

1. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 20.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 28.oktobra noteikumos
Nr.597 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta
pakāpēm formas tērpu
un atšķirības zīmju apraksts un apgādes normas""

VSS-265 _______________________________________________________________

(K.Vāgnere, E.Ektermane)

1. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 21.§

 Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā"

VSS-276 _______________________________________________________________

(M.Bičevskis, U.Lielpēters, E.Ektermane)

1. Kultūras ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirgotāju asociācija sniegs atzinumu par likumprojektu.

3. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 22.§

 Noteikumu projekts "Filmu klasifikācijas noteikumi"

VSS-277 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrija lūgs Nacionālās radio un televīzijas padomes viedokli par noteikumu projektu.

3. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

23.§

 Koncepcijas projekts "Par izdienas pensiju piešķiršanu"

VSS-244 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Labklājības ministrijai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija lūgs Satversmes aizsardzības biroja viedokli par koncepcijas projektu.

 

24.§

 Rīcības plāna invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas
politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005. - 2015.gadam projekts

VSS-245 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Labklājības ministrijai rīkojuma projektu un rīcības plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

25.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo
māju
nodošanu privatizācijai (46.saraksts)"

VSS-271 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

26.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 12.maija rīkojumā
Nr.234 "Par dzīvojamo māju
saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-272 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

27.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 16.decembra rīkojumā
Nr.999 "Par nekustamā
īpašuma saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu
Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā""

VSS-273 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

28.§

 Noteikumu projekts "Dzelzceļa ritošā sastāva
speciālā remonta
un modernizācijas kārtība"

VSS-266 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 29.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 15.decembra noteikumos
Nr.456 "Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami
transportlīdzekļu
satiksmes aizliegumi un ierobežojumi""

VSS-267 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

30.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 30.marta noteikumos
Nr.126 "Kārtība, kādā gar autoceļiem izvietojami servisa objekti""

VSS-268 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

31.§

 Satiksmes ministrijas darbības stratēģijas projekts

VSS-269 _______________________________________________________________

(I.Gudele, J.Stepiņš, E.Ektermane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

32.§

 Pamatnostādņu projekts "Transporta attīstības
pamatnostādnes
2007. - 2013.gadam"

VSS-270 _______________________________________________________________

(I.Zalpētere, J.Stepiņš, E.Ektermane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 33.§

 Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē"

VSS-274 _______________________________________________________________

(J.Stepiņš, E.Ektermane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Valsts kontroli un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 34.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumos
Nr.418 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes
izdevumu
kompensācijas kārtība""

VSS-251 _______________________________________________________________

(M.Bičevskis, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 35.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Vides pārraudzības
valsts biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-252 _______________________________________________________________

(K.Vāgnere, E.Ektermane)

1. Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 36.§

 Likumprojekts "Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā"

VSS-255 _______________________________________________________________

(K.Vāgnere, J.Stepiņš, E.Ektermane)

1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

37.§

 Likumprojekts "Grozījums likumā
"Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""

VSS-256 _______________________________________________________________

(J.Stepiņš, E.Ektermane)

1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija un Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

38.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos
Nr.476 "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli augu valsts izcelsmes produktos""

VSS-257 _______________________________________________________________

(K.Vāgnere, E.Ektermane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

39.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos
Nr.579 "Noteikumi par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem un dzīvnieku un
dzīvnieku izcelsmes
pārtikas produktu apriti, ja dzīvniekiem ievadītas lietošanas
ierobežojumiem pakļautās zāles""

VSS-258 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

40.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu
valsts īpašumā un nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

VSS-259 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

41.§

 Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 11.novembra noteikumu
Nr.638 "Prasības zvejas produktu, pārtikai paredzēto akvakultūras dzīvnieku un
to produktu ievešanai Latvijā, izvešanai no tās un tranzīta pārvadājumiem"

atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-260 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 42.§

 Noteikumu projekts "Obligātās nekaitīguma
prasības
nefasēta jēlcukura pārvadāšanai pa jūru"

VSS-261 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

 

43.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Konsulārais reglaments""

VSS-1103_______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2005.gada 11.augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.30 2.§).

 

44.§

 Likumprojekts "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā"

VSS-1105_______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2005.gada 11.augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.30 9.§).

 

 45.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par to bijušās PSRS
pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības""

VSS-1107_______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2005.gada 11.augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.30 11.§).

 

 46.§

Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādņu projekts

VSS-1115_______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Neatsaukt 2005.gada 11.augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas pamatnostādņu projektu (prot. Nr.30 25.§), ņemot vērā, ka pamatnostādņu projekts līdz š.g. 27.februārim tiks iesniegts Valsts kancelejā.

 

 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

 

47.§

 Likumprojekts "Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas likums"

 TA-195 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Ņemot vērā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja š.g. 22.februāra vēstulē Nr.1/1847 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt līdz š.g. 9.martam.

 

48.§

Likumprojekts "Jaunatnes likums"

TA-477 _______________________________________________________________

(M.Nīlenders, L.Straujuma, I.Zalpētere, U.Luckāns, E.Ektermane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai:

2.1. izvērtēt Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto un attiecīgi precizēt likumprojektu;

2.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Informatīvie jautājumi

 

49.§

 Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-200 _______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas š.g. 22.februāra vēstulē  Nr.1-5/1019 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt līdz š.g. 9.martam.

 

 50.§

 Par Dokumentu aprites un kontroles sistēmu (DAUKS)_______________________________________________________________

(E.Ektermane)

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam uz Valsts sekretāru š.g. 2.marta sanāksmi sagatavot informatīvo ziņojumu par izstrādājamo jauno starpministriju Dokumentu aprites un kontroles sistēmu (DAUKS).

 

 

Sanāksmi slēdz plkst.9.35

 

 

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību