Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 13

print Nosūtīt
print Drukāt

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

 

 

Rīgā

Nr.13

2006.gada 30.martā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā - direktora vietniece
politikas plānošanas un koordinācijas lietās

 


-

 


U.Klapkalne

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

K.Jarinovska

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


-


I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Nikuļceva

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāta vadītāja


-


K.Vāgnere

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja


-


I.Gudele

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

-

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldnieka
pienākumu izpildītājs


-


J.Gustiņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

-

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

-

S.Broka

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

-

J.Bunkšs

Nevalstisko organizāciju pārstāve

-

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietnieka
tiesību aktu lietās vietā -  Juridiskā departamenta vadītāja


-


I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

 

 


-

 

 


A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9.10

 

 

Pieteiktie projekti

 

1.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Krāslavā,
Rēzeknes ielā 33a,
saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-434 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

2.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos
Nr.131 ''Noteikumi par karavīru dienesta atalgojumu''"

VSS-435 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

3.§

 Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-452 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 4.§

 Likumprojekts "Grozījumi "Krimināllikumā""

VSS-453 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

5.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 6.aprīļa rīkojumā
Nr.213 "Par Eksporta veicināšanas padomi""

VSS-454 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

6.§

 Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā veidā sagatavojama
valsts budžeta deficīta un valsts parāda notifikācija"

VSS-455 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, I.Nikuļceva, K.Gerhards, U.Klapkalne)

Ekonomikas ministrijai instrukcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

7.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic tekstilizstrādājumu sastāva
pārbaudes, lai noteiktu tekstilizstrādājumu sastāva
atbilstību
marķējumā norādītajai informācijai"

VSS-456 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 8.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""

VSS-457 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

9.§

 Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-458 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

10.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri""

VSS-459 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 11.§

 Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"

VSS-460 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, K.Vāgnere, U.Klapkalne)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 12.§

 Noteikumu projekts "Papildus aizpildāmās
ailes
vienotajā administratīvajā dokumentā"

VSS-448 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

13.§

 Noteikumu projekts "Dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtība"

VSS-449 ______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

14.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā
iesaistītās institūcijas nodrošina
struktūrfondu finanšu kontroli un auditu"

VSS-450 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, K.Vāgnere, U.Klapkalne)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

15.§

 Informatīvā ziņojuma par pieminekļa
"Brīvības cīņās kritušajiem varoņiem" atjaunošanu projekts

VSS-444 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, R.Bluķis, U.Klapkalne)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas priekšlikumu, informatīvā ziņojuma projektu neizsludināt.

 

16.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos
Nr.674 "Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem
objektiem,
kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti""

VSS-445 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

17.§

 Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas
valdības līgumu par sadarbību
organizētās noziedzības un citu noziedzīgu
nodarījumu apkarošanā
un kopīgām darbībām pierobežas apgabalos"

VSS-446 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 13.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 18.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par mācību gada
un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

VSS-436 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 19.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada
11.marta noteikumos Nr.112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami
no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem""

VSS-437 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

20.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 24.jūlija noteikumos
Nr.334 "Kārtība, kādā augstskolas
tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""

VSS-438 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, D.Pavļuts, U.Klapkalne)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Universitāte un Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.

3. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 21.§

Noteikumu projekts "Latvijas Zinātnes padomes nolikums"

VSS-439 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, D.Pavļuts, U.Klapkalne)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

22.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par zinātnisko institūciju
reģistrā reģistrētā zinātniskā institūta gada publisko pārskatu"

VSS-440 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, D.Pavļuts, U.Klapkalne)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

23.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Preiļu rajona Aglonas pagasta
Jaunaglonā, Rušonas ielā 11, nodošanu
Preiļu rajona pašvaldības īpašumā"

VSS-441 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 24.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos
Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un
studējošā kredīts
no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""

VSS-442 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, R.Bluķis, U.Klapkalne)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Universitāte un Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.

3. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 25.§

 Rīkojuma projekts "Par zemesgabala Rīgā,
Linezera ielā 5,
saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-443 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 26.§

 Noteikumu projekts "Valsts aģentūras
"Organiskās sintēzes institūts" nolikums"

VSS-477 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

27.§

 Rīkojuma projekts "Par bezpeļņas organizācijas valsts zinātniskās iestādes
"Latvijas Zinātņu akadēmijas
Fizikālās enerģētikas institūts" reorganizāciju
un valsts aģentūras "Fizikālās enerģētikas institūts" izveidi"

VSS-478 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 28.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumos
Nr.562 "Noteikumi par ģimenes
valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts
pabalsta
par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un
piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību""

VSS-447 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 29.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 31.maija rīkojumā
Nr.354 "Par valsts dzīvojamo māju
nodošanu privatizācijai""

VSS-451 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 30.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā"

VSS-479 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

31.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos
Nr.327 "Kārtība, kādā veicami
pasažieru un kravas pašpārvadājumi""

VSS-480 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

32.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumos
Nr.339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar
citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem""

VSS-481 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

33.§

 Likumprojekts "Grozījums Autopārvadājumu likumā"

VSS-482 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, K.Vāgnere, U.Klapkalne)

1. Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 34.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos
Nr.120 "Kārtība, kādā izsniedz, anulē
vai uz laiku aptur speciālās atļaujas (licences)
un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu""

VSS-483_______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

35.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 27.aprīļa noteikumos
Nr.148 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi""

VSS-484 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 36.§

 Noteikumu projekts "Šaursliežu dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi"

VSS-485 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

37.§

 Noteikumu projekts "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas
noteikumi
par dzelzceļa signalizāciju"

VSS-486 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 38.§

 Noteikumu projekts "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas
noteikumi
par vilcienu kustības un manevru darbu"

VSS-487 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

39.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumos
Nr.33 "Noteikumi par latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes
pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi
personām, kuras vēlas iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā""

VSS-471 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, R.Bluķis, K.Vāgnere, U.Klapkalne)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

40.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumos
Nr.34 "Naturalizācijas iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas kārtība""

VSS-472 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, R.Bluķis, K.Vāgnere, U.Klapkalne)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

41.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir finansējumu zvērināta notāra prakses uzturēšanai"

VSS-473 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 42.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Daugavpils cietums"
Daugavpilī, 18.Novembra ielā 66a, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-474 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 43.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 25.aprīļa noteikumos
Nr.158 "Noteikumi par bīstamo
ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu
lietošanas
un tirdzniecības ierobežojumiem un aizliegumiem""

VSS-461 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 44.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada
4.aprīļa noteikumos Nr.128 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""

VSS-462_______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 45.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.jūnija noteikumos
Nr.528 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas infektoloģijas centrs" publisko
pakalpojumu cenrādi""

VSS-463 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

46.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā 2006.gadā piešķir, administrē un
uzrauga valsts atbalstu meža ilglaicīgo funkciju
stabilizācijai privātos mežos"

VSS-464 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 47.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērtējama jaunās
pārtikas atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām"

VSS-465 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 48.§

 Likumprojekts "Par Nolīgumu par 1982.gada 10.decembra Apvienoto Nāciju Jūras
tiesību konvencijas īstenošanu
attiecībā uz transzonālo zivju krājumu un tālu
migrējošo
zivju krājumu saglabāšanu un pārvaldību"

VSS-466 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

49.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa
vadlīnijām plānošanas dokumenta pasākumam
 "Zvejas intensitātes sabalansēšana""

VSS-467 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, L.Straujuma, U.Klapkalne)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 10.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija, Veselības ministrija, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

50.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa
vadlīnijām plānošanas dokumenta pasākumam
"Zvejas un akvakultūras produktu
apstrādes un mārketinga uzlabošana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra""

VSS-468 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, L.Straujuma, U.Klapkalne)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 10.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija, Veselības ministrija, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 51.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa
vadlīnijām plānošanas dokumenta pasākumam "Piekrastes zvejas attīstība,
sociāli ekonomiskie pasākumi,
atbalsts zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšanai
un citas
finansiālas kompensācijas, jaunu noieta tirgu apgūšanas veicināšana
un atbalsts ražotāju organizācijām""

VSS-469 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, L.Straujuma, U.Klapkalne)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 10.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija, Veselības ministrija, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 52.§

 Likumprojekts "Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā"

VSS-470 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija un Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 53.§

 Likumprojekts "Par Eiropas konvenciju par kaujamo dzīvnieku aizsardzību"

VSS-475 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 54.§

 Likumprojekts "Par Eiropas konvenciju par
lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību un tās protokolu"

VSS-476_______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

55.§

 Latvijas lauku attīstības stratēģijas 2007. - 2013.gadam projekts

VSS-488 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, S.Broka, O.Kokāne, U.Klapkalne)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un stratēģijas projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

 

56.§

 Rīkojuma projekts "Par projekta "Māja" nodošanu Kultūras ministrijai"

TA-707 _______________________________________________________________

(K.Gerhards, I.Krūmane, K.Ketners, I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Neatbalstīt iesniegto rīkojuma projektu, ņemot vērā, ka Finanšu ministrija uztur spēkā savu iebildumu.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 116.punktu rīkojuma projekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.

3. Ekonomikas ministrijai:

3.1. precizēt rīkojuma projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1.punktā minētajam;

3.2. precizēto rīkojuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 57.§

Noteikumu projekts "Dzelzceļa speciālistu profesiju saraksts, dzelzceļa
speciālistiem izvirzāmās kvalifikācijas prasības un kritēriji, zināšanu vai prasmju
pārbaudes kārtība, dzelzceļa speciālista
apliecības izsniegšanas, pagarināšanas
un anulēšanas kārtība,
prasības personām, kuras veic speciālistu sagatavošanu,
kā arī apmācības programmas un tehnisko līdzekļu saraksts"

TA-481 _______________________________________________________________

(V.Legzdiņš, A.Dunskis, J.Eiduks, K.Gerhards, I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1.punktā minētajam;

2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 58.§

 Likumprojekts "Grozījums Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā"

TA-750 _______________________________________________________________

(R.Vesere, K.Gerhards, G.Puķītis, M.Dzelme, I.Gailīte, U.Klapkalne)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Vides ministrijai:

2.1. atkārtoti saskaņot likumprojektu ar Ekonomikas ministriju;

2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.

3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (TA-749).

 

 

Informatīvais jautājums

 

59.§

 Par struktūrfondu ieviešanu regulējošiem normatīvajiem aktiem
_______________________________________________________________

(A.Ūbelis, L.Straujuma, I.Gailīte, I.Kukute, U.Klapkalne)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju.

2. Atbalstīt priekšlikumu izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pieteiktajiem Ministru kabineta noteikumu projektiem, kas apstiprina atklāta konkursa vadlīnijas vai grantu shēmu, noteikt atzinumu sniegšanas termiņu vienu nedēļu un, neprasot saskaņojumu ar citām ministrijām, saskaņot tos ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju.

 

 

Sanāksmi slēdz plkst.9.45

 

 

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece politikas plānošanas
un koordinācijas lietās
U.Klapkalne

Skatīt darba kārtību