Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 15

print Nosūtīt
print Drukāt

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

 

 

Rīgā

Nr.15

2006.gada 13.aprīlī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

K.Jarinovska

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietnieks

 


A.Pīlēģis

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Juhansone

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja vietā - sekretariāta vadītāja padomnieks

 


J.Imaks

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs

 


V.Krievāns

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

 

J.Bunkšs

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

 

 

 

 

 


A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9.10

 

 

Pieteiktie projekti

 

1.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts kustamo mantu nodod
bez atlīdzības ārvalstu valdību un starpvalstu organizāciju īpašumā"

VSS-530 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, Z.Miezaine, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Pieņemt zināšanai, ka Rīgas Samariešu apvienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.

 

 2.§

 Rīkojuma projekts "Par brīvdienu noteikšanu"

VSS-557 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

3.§

 Likumprojekts "Par 1949.gada 12.augusta Ženēvas konvenciju
Papildprotokolu par papildu atšķirības emblēmas apstiprināšanu"

VSS-556 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Ārlietu ministrijai rīkojuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

4.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 17.augusta rīkojumā
Nr.550 "Par Nacionālās standartizācijas padomes sastāvu""

VSS-526 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 5.§

 Informatīvā ziņojuma projekts par Eiropas tiesībām atbilstošiem risinājumiem saistībā
ar Eiropas Savienības tiesību aktos iekļautu spēku zaudējušu standartu pārņemšanu un
ASTM,
kā arī citu standartizācijas organizāciju izstrādātu standartu pārņemšanu, kurus
šobrīd nav iespējams tulkot latviešu valodā"

VSS-527 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

6.§

 Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu
zemesgabalu
nodošanu privatizācijai"

VSS-528 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

7.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Būvniecības nacionālajā programmā"

VSS-529 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Sabiedriskās politikas centrs "Providus"" sniegs atzinumu par rīkojuma projektu.

 

 8.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos
Nr.331 "Kārtība, kādā
Valsts ieņēmumu dienests uz aprēķinu pamata nosaka fizisko
personu apliekamo ienākumu""

VSS-531 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 9.§

 Noteikumu projekts "Muitošanas režīma preču atpakaļizvešana pieteikšanas kārtība"

VSS-532 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, S.Broka, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 10.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā elektroniski Eiropas Komisijai iesniedz
atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu pieteikumus un kādā piešķir
un anulē atbalsta pieteikumu elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības"

VSS-533 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, V.Krievāns, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

11.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Kohēzijas fonda vadošā
iestāde
izvērtē Kohēzijas fonda projektu iesniegumus"

VSS-534 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 12.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūlija rīkojumā
Nr.493 "Par Kultūras ministrijas
un tās padotības iestāžu valdījumā esošu valsts
nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""

VSS-535 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Kultūras ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

13.§

 Rīkojuma projekts "Par Veselības ministrijas valdījumā esošu
valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-536 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

14.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās
institūcijas nodrošina struktūrfondu uzraudzību un izvērtēšanu"

VSS-537 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

15.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos
Nr.446 "Valsts budžeta iestāžu
un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtība""

VSS-538 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, I.Juhansone, D.Tauriņš, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 21.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 16.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jēkabpilī,
Brīvības ielā 122,
saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-539 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 17.§

 Rīkojuma projekts "Par būves Jēkabpilī,
Brīvības ielā 122C,
saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-540_______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 18.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jēkabpilī,
Liliju ielā 20B,
saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-541 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

19.§

 Rīkojuma projekts "Par pārstāvju pilnvarošanu Kopīgajā komisijā saskaņā ar
Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības līgumu par sadarbību
cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko,
psihotropo vielu un prekursoru apriti un
organizēto noziedzību"

VSS-542 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

20.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumos
Nr.826 "Valsts aģentūras
"Tulkošanas un terminoloģijas centrs" nolikums""

VSS-543 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, K.Jarinovska, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas III sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 13.aprīlim plkst.16.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.

3. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

21.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos
Nr.612 "Kārtība, kādā akreditē vispārējās izglītības programmas un izglītības
iestādes, kā arī atestē
valsts un pašvaldību dibināto vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītājus""

VSS-544 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 22.§

 Rīkojuma projekts "Par Bebrenes pagasta attīrīšanas iekārtu
un izbūvju nodošanu Ilūkstes novada pašvaldības īpašumā"

VSS-545 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 23.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos
Nr.219 "Kārtība, kādā atlīdzināmi
ar komandējumiem un darbinieku darba
braucieniem saistītie izdevumi""

VSS-546 ______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Valsts kontroli un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

24.§

 Rīkojuma projekts "Par bezpeļņas organizācijas valsts zinātniskās iestādes
"Latvijas Universitātes Elektronikas
un datorzinātņu institūts" reorganizāciju
un valsts aģentūras
"Elektronikas un datorzinātņu institūts" izveidi"

VSS-547 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 25.§

 Rīkojuma projekts "Par bezpeļņas organizācijas valsts zinātniskās iestādes
"Latvijas Zinātņu akadēmijas
un Latvijas Universitātes Matemātikas institūts"
reorganizāciju"

VSS-548 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 26.§

 Noteikumu projekts "Valsts aģentūras
"Mežzinātnes institūts "Silava"" nolikums"

VSS-549 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 27.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 20.janvāra noteikumos
Nr.25 "Kārtība, kādā piešķirama stipendija un īres un transporta izdevumu
kompensācija
bezdarbnieka profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un
kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un nosakāms stipendijas
un kompensācijas apmērs""

VSS-522 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Labklājības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Satiksmes ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 28.§

 Rīkojuma projekts "Par zemesgabalu pirkšanu autoceļa "E67 Via Baltica
posma Ķekava
Iecava (2003/LV/16/P/PT/009)" rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-523 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

29.§

 Noteikumu projekts "Dzelzceļa staciju, izmaiņas punktu un pieturas punktu, kuri
ir publiskās lietošanas
dzelzceļa infrastruktūras objekti, atklāšanas, slēgšanas un
nosaukuma piešķiršanas kārtība"

VSS-524 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 30.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pieņem ekspluatācijā jaunbūvētu ritošo
sastāvu vai ritošo sastāvu, kuram ir veikts
speciālais remonts vai modernizācija"

VSS-525 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

31.§

 Likumprojekts "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums"

VSS-550 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, A.Straume, V.Krievāns, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija un Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

32.§

 Rīkojuma projekts "Par zemesgabala Rīgā,
Maskavas ielā 165, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-521 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

33.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 14.aprīļa noteikumos
Nr.131 "Noteikumi par aromatizētāju lietošanu pārtikā""

VSS-553 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, S.Broka, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

34.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 15.aprīļa noteikumos
Nr.315 "Kārtība, kādā tiek veikti darījumi ar piena kvotām, šo kvotu administrēšanas
un kontroles kārtība,
kā arī soda naudas aprēķināšanas un iekasēšanas kārtība""

VSS-554 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, S.Broka, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 35.§

 Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas
darbības stratēģijas 2007. - 2010.gadam projekts

VSS-555 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, K.Jarinovska, V.Krievāns, Z.Miezaine, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un stratēģijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirgotāju asociācija sniegs atzinumu par stratēģijas projektu.

 

 36.§

 Likumprojekts "Interešu konflikta novēršanas likums"

VSS-551 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam likumprojektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Valsts kontroli un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Sabiedriskās politikas centrs "Providus"" sniegs atzinumu par likumprojektu.

 

 37.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pieņemamas, reģistrējamas, novērtējamas,
izmantojamas un izpērkamas dāvanas,
kuras valsts amatpersonai ir atļauts pieņemt"

VSS-552 _______________________________________________________________

(E.Ektermane, E.Rinkēvičs, K.Jarinovska, U.Lielpēters, V.Krievāns, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

 

38.§

 Pamatnostādņu projekts "Par Latvijas valsts
zīmolēšanas stratēģijas izstrādi 2006. - 2010.gadam"

VSS-1895_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 22.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas pamatnostādņu projektu (prot. Nr.48 5.§).

 

 39.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un
pašvaldību
īpašumu objekta privatizāciju""

VSS-1353_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 29.septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas likumprojektu (prot. Nr.36 7.§).

 

 40.§

 Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā"

VSS-1364_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 29.septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.36 10.§).

 

41.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu
pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju"

VSS-1340_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 29.septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.36 17.§).

 

 

 Izskatāmie tiesību aktu projekti

 

42.§

 Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku
un darba meklētāju
atbalsta likumā"

TA-841 _______________________________________________________________

(G.Veismane)

 Ņemot vērā Labklājības ministrijas š.g. 11.aprīļa vēstulē Nr.S-01-12/1331 minēto, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 

 43.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pieprasāma un iegūstama
transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra informācija"

TA-717 _______________________________________________________________

(J.Golubevs, I.Juhansone, A.Kusārova, V.Legzdiņš, I.Zalpētere, G.Puķītis, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju attiecībā uz vispārējās pieejamības informāciju, ņemot vērā Tieslietu ministrijas izteikto iebildumu;

2.2. papildināt noteikumu projekta 5.4.apakšpunktu, paredzot, ka iesniegumā norāda transportlīdzekļa, par kura īpašnieku tiek lūgta informācija, valsts reģistrācijas numuru;

2.3. precizēto noteikumu projektu atkārtoti saskaņot ar Tieslietu ministriju un Vides ministriju;

2.4. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Informatīvie jautājumi

 

44.§

 Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-915 _______________________________________________________________

(A.Brolišs, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas sniegto informāciju.

2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Kultūras ministrijā.

 

 45.§

 Informācija par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

SAN-1062 _______________________________________________________________

(S.Liepiņa, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Eiropas Savienības informācijas aģentūras sniegto informāciju.

2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, nedēļas laikā var pieteikties Eiropas Savienības informācijas aģentūrā.

 

 

Sanāksmi slēdz plkst.9.35

 

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību