Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 17

print Nosūtīt
print Drukāt

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

 

 

Rīgā

Nr.17

2006.gada 27.aprīlī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Palma-Jansone

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

 


I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāta vadītāja

 


K.Vāgnere

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs

 


V.Krievāns

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
priekšnieka vietā -  priekšnieka vietniece

 


J.Strīķe

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

 

J.Bunkšs

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece politikas plānošanas
un koordinācijas lietās

 


U.Klapkalne

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās vietā
-  Juridiskā departamenta vadītāja

 


I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

 

 

 

 


A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9.10

 

 

Pieteiktie projekti

 

1.§

 Noteikumu projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku, Igaunijas Aizsardzības
spēku un Lietuvas Bruņoto spēku
tehnisko vienošanos par CIMIC funkcionālo
speciālistu kursu
un uzņemošās valsts atbalstu kursa laikā"

VSS-578 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

2.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālo ekspertu un administrēšanai
nepieciešamo maksimālo atlīdzības apmēru
no valsts budžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem finansētajos starptautiskajos palīdzības projektos"

VSS-597______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 3.§

 Likumprojekts "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā"

VSS-576 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi  un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

4.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.janvāra rīkojumā
Nr.12 "Par ogļūdeņražu izpētes
un ieguves licencēšanas komisiju""

VSS-585 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 5.§

 Likumprojekts "Par konsolidētajiem gada pārskatiem"

VSS-592 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, B.Paševica, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 6.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.februāra noteikumos
Nr.62 "Noteikumi par vienoto
darba samaksas uzskaites sistēmu no budžeta
finansējamās institūcijās""

VSS-593 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

7.§

 Informatīvā ziņojuma projekts "Par ēku, par kuru īpašniekiem nav fiksēta
informācija Nekustamo īpašumu valsts kadastra reģistrā, apsekošanu"

VSS-594 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Finanšu ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 8.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta iestāžu
un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtību"

VSS-595 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, I.Freiberga, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Valsts kontroli un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Banka sniegs atzinumu par noteikumu projektu.

 

 9.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 7.janvāra noteikumos
Nr.7 "Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes nolikums""

VSS-584 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 10.§

 Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada
22.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.10 17.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi
par koledžas darbības uzsākšanas kritērijiem" izpildi""

VSS-590 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai prtokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 11.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.janvāra rīkojumā
Nr.41 "Par Latvijas Nacionālās
sporta padomes sastāvu""

VSS-591 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

12.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumos
Nr.563 "Noteikumi par pabalsta apmēru transporta izdevumu kompensēšanai
invalīdiem,
kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, tā pārskatīšanas kārtību un
pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību""

VSS-577 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

13.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-586 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

14.§

 Rīkojuma projekts "Par neapdzīvojamo telpu saglabāšanu
valsts īpašumā un nodošanu Vides ministrijas valdījumā"

VSS-587 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

15.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 30.novembra rīkojumā
Nr.766 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu pašvaldību īpašumā""

VSS-588 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

16.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 10.augusta rīkojumā
Nr.537 "Par neapdzīvojamās telpas Rīgā, Elizabetes ielā 57a, saglabāšanu
valsts īpašumā""

VSS-589 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

17.§

 Noteikumu projekts "Radioiekārtu un elektronisko sakaru
tīklu
galiekārtu izplatīšanas un lietošanas kārtība"

VSS-579 ______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 18.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta
2004.gada 7.janvāra rīkojumā Nr.11 "Par zemesgabalu pārdošanu""

VSS-580 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 10.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 19.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 4.novembra rīkojumā
Nr.712 "Par Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu valsts pasūtījuma koncepciju
2007. - 2016.gadam""

VSS-581_______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

20.§

 Noteikumu projekts "Aviācijas meteoroloģiskās
informācijas
sniegšanas kārtība"

VSS-582 ______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 21.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""

VSS-583 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

22.§

 Noteikumu projekts "Kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai
nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtība un apjoms"

VSS-600 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, V.Krievāns, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 23.§

 Noteikumu projekts "Tiesu administrācijas
sniegto
maksas pakalpojumu cenrādis"

VSS-601 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, K.Gerhards, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

24.§

 Noteikumu projekts "Tiesu sniegto maksas
pakalpojumu veidi,
samaksas apmērs un kārtība"

VSS-602 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Augstākās tiesas viedokli par noteikumu projektu.

3. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 25.§

 Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma objekta noteikšana"

VSS-603 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Lielpēters, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Pieņemt zināšanai, ka Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

26.§

Pamatnostādņu projekts "Iedzīvotāju garīgās
veselības uzlabošana
no 2006.gada līdz 2016.gadam"

VSS-596 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, K.Vāgnere, Z.Miezaine, G.Veismane)

1. Veselības ministrijai rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Psihologu apvienība" sniegs atzinumu par pamatnostādņu projektu.

 

 27.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par zvejas produktu
marķējumā lietojamiem sugu nosaukumiem"

VSS-598_______________________________________________________________

(I.Gailīte, Z.Miezaine, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirgotāju asociācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.

 

28.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu
valsts īpašumā un nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

VSS-599 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

Projekts, kurš tiek atsaukts un netiek virzīts izskatīšanai
Ministru kabinetā

 

29.§

 Rīkojuma projekts "Par lauksaimniecībā izmantojamās
zemes transformāciju Upeņu ielā 5, Babītes pagastā, Rīgas rajonā"

VSS-1451_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 13.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.38 11.§).

 

 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

 

30.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Saeimas, nozares ministrijas vai Latvijas Bankas
specializētie atašeji uzsāk, pilda un izbeidz
dienesta pienākumus diplomātiskajā
un konsulārajā dienestā"

TA-878 _______________________________________________________________

(N.Penke, E.Dumpe, K.Gerhards, E.Palma-Jansone, M.Bičevskis, A.Straume, I.Krūmane, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Ārlietu ministrijai:

2.1. izvērtēt Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieka atzinumu un attiecīgi precizēt noteikumu projektu;

2.2. papildināt noteikumu projektu ar noslēguma jautājumu, kas paredz, ka noteikumu projekta 3.1.apakšpunktā minētais nosacījums par atbilstību Valsts civildienesta likumam uz Ekonomikas ministriju attiecināms pēc likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam" spēkā stāšanās, un precizēto noteikumu projektu atkārtoti saskaņot ar Ekonomikas ministriju;

2.3. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.

 

31.§

 Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju
līdzdalībai Starptautiskās darba konferences 95.sesijā Ženēvā"

TA-1059 _______________________________________________________________

(R.Moris, I.Krūmane, S.Broka, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Nacionālajai trīspusējās sadarbības padomei iesniegt Finanšu ministrijā Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes š.g. 12.aprīļa sēdes protokolu.

3. Labklājības ministrijai:

3.1. rīkojuma projektu atkārtoti saskaņot ar Finanšu ministriju;

3.2. saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 32.§

Likumprojekts "Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums"

TA-1058 _______________________________________________________________

(I.Oša, K.Gerhards, O.Braža, M.Bičevskis, I.Kukute, U.Līkops, A.Salmiņš, I.Zalpētere, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:

2.1. precizēt likumprojektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam;

2.2. divu nedēļu laikā atkārtoti saskaņot likumprojektu ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību;

2.3. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.

 

33.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos
Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības
kārtību""

TA-1004 _______________________________________________________________

(U.Līkops, L.Straujuma, G.Puķītis, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Veselības ministrijai:

2.1. saskaņot ar Zemkopības ministriju un Vides ministriju jautājumu par noteikumu projekta 10.punkta 505.punktā minēto standartu tulkojumu valsts valodā nodrošināšanu un sagatavot attiecīgu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu;

2.2. precizēt noteikumu projekta 13.punkta 721.punktā minētās ķīmiskās vielas nosaukumu;

2.3. precizēto noteikumu projektu un sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 34.§

 Noteikumu projekts "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu
sniedzēju licencēšanas un par licenci maksājamās
valsts nodevas maksāšanas
kārtība un atvieglojumi"

TA-1041 _______________________________________________________________

(U.Līkops, K.Gerhards, G.Veismane)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

Veselības ministrijai iesniegt noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

35.§

 Noteikumu projekts "Ministru kabineta pamatbudžeta programmā 14.00.00
"Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana" paredzētās apropriācijas
piešķiršanas, izlietojuma un tās uzraudzības kārtība"

TA-1052 _______________________________________________________________

(I.Draveniece, M.Bičevskis, J.Strīķe, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam:

2.1. atkārtoti saskaņot ar Tieslietu ministriju noteikumu projekta 7.punkta redakciju;

2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

36.§

 Instrukcijas projekts "Valsts aģentūru izveidošanas kārtība
un izveidošanas, reorganizācijas un likvidācijas kritēriji"

TA-1117 _______________________________________________________________

(S.Gulbe, L.Straujuma, V.Legzdiņš, M.Bičevskis, U.Līkops, U.Klapkalne, B.Paševica, I.Zalpētere, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto instrukcijas projektu.

2. Valsts kancelejai:

2.1. precizēt instrukcijas projektu atbilstoši Valsts sekretāru sanāksmē lemtajam un atkārtoti saskaņot ar visām ministrijām (sekretariātiem) un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi;

2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Valsts kancelejai izveidot darba grupu ar valsts aģentūru reorganizāciju un likvidāciju saistīto problēmjautājumu apzināšanai un attiecīgu priekšlikumu par nepieciešamajiem grozījumiem Publisko aģentūru likumā sagatavošanai;

2.3. saskaņoto instrukcijas projektu un sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā instrukcijas projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

 

 

Sanāksmi slēdz plkst.10.45

 

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību