Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 22

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

Rīgā

Nr.22

2006.gada 8.jūnijā

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktoreG.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Karlsbergs

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks I.Kļava

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

G.Mačs

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece

B.Bāne

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja vietniece


E.Kirilova

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs


V.Krievāns

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles daļas vadītājs

J.Gustiņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane


Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

R.Zīle

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

 

 Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumos
Nr.96 "Kārtība, kādā veidojamas, sagatavojamas un finansējamas Latvijas Nacionālo
bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās""

VSS-799____________________________________

(E.Ektermane, E.Kirilova, G.Veismane)

1. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (84.saraksts)"

VSS-788____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Par paziņošanu par nodomu atteikties no līdzdalības
nolīgumā par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas
Republikas energosistēmu paralēlu darbu"

VSS-789____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Ar privātā kapitāla piesaistīšanas metodi veicamās
valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības privatizācijas kārtība"

VSS-790____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai"

VSS-791____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Papildus aizpildāmās ailes vienotajā administratīvajā dokumentā"

VSS-784____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Daugavpilī
nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-785____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada
31.maija rīkojumā Nr.352 "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu""

VSS-786____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamā
nekustamā īpašuma pazīmju klasifikācijas noteikumi"

VSS-787____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā"

VSS-800____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Muita" Valmieras rajona
Ipiķu pagastā "Ipiķu robežkontroles punkts" saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-801____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas un deklarācijas
iesnieguma veidlapām un tajās sniegto ziņu pārbaudes kārtību"

VSS-802____________________________________

(E.Ektermane, I.Kukute, E.Kirilova, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma objektu
nodošanu Rundāles pagasta pašvaldības īpašumā"

VSS-792____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Likumprojekts "Par Banku augstskolas Satversmi"

VSS-793____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos
Nr.211"Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts
arodizglītības standartu""

VSS-794____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Kultūras ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu
valsts īpašumā un nodošanu Latvijas Universitātes valdījumā"

VSS-795____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos
Nr.306 "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem
un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""

VSS-778____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Labklājības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Valsts kontroli un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldības izvēlas piedāvājumus
un slēdz līgumus par dzīvojamās mājas vai dzīvojamās telpas nomu"

VSS-779____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Ogres novada domei slēgt pakalpojumu līgumu par
Ogres Mākslas skolas apsaimniekošanu Ogrē, Brīvības ielā 11, ar iepirkumu procedūras
uzvarētāju uz 15 gadiem"

VSS-780____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada
11.oktobra noteikumos Nr.770 "Rajona pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi""

VSS-781____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 17.februāra rīkojumā
Nr.73 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

VSS-782____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
27.aprīļa noteikumos Nr.446 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""

VSS-771____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par zemesgabala pirkšanu valsts autoceļa "E67 Via Baltica
posma Ķekava - Iecava (2003/LV/16/P/PT/009)" rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-772____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Valsts zemes dienesta maksas
pakalpojumu maksas aprēķināšanas un apmaksas kārtība"

VSS-796____________________________________

(E.Ektermane, E.Kirilova, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
25.§
Nepilngadīgo brīvības atņemšanas un apcietinājuma izpildes
politikas pamatnostādnes projekts 2006.-2010.gadam

VSS-797____________________________________

(E.Ektermane, L.Mankovs, I.Kukute, E.Kirilova, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai pamatnostādņu projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs sabiedriskās politikas centra "Providus", Valsts cilvēktiesību biroja un Cilvēktiesību un etnisko studiju centra viedokli par pamatnostādņu projektu.
 
26.§
Noteikumu projekts "Par Pielikumu Latvijas Republikas valdības un
Zviedrijas Karalistes valdības līgumam par klasificētās informācijas aizsardzību"

VSS-798____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu
valsts aģentūras "Latvijas Valsts augļkopības institūts" valdījumā"

VSS-773____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu
valsts aģentūras "Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts" valdījumā"

VSS-774____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Parka izveidošanas kārtība un apsaimniekošanas pamatprincipi"

VSS-775____________________________________

(E.Ektermane, Z.Miezaine, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Vides konsultatīvā padome un Vides aizsardzības klubs sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos
Nr.845 "Noteikumi par transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodevu (transportlīdzekļu reģistra nodevu)""

VSS-776____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu"

VSS-777____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Valsts programma "Čigāni (romi) Latvijā 2007.-2009."

VSS-783____________________________________

(E.Ektermane, I.Kļava, G.Veismane)

1. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam rīkojuma projektu un programmas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts lūgs biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" viedokli par programmas projektu.
 

 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

33.§

Rīkojuma projekts "Par telpu un zemes nomu Valmierā, Rīgas ielā 40"

VSS-631____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 11.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.18 31.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

34.§

Noteikumu projekts "Kārtība un apjoms, kādā iesniedzamas ziņas
Sodu reģistram un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas"

VSS-97
TA-1222 ____________________________________

(R.Bluķis, J.Melderis, M.Bičevskis, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. saskaņot noteikumu projektu ar Tieslietu ministriju;
2.3. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
35.§
Noteikumu projekts "Mājokļu monitoringa sistēmas izveides, uzturēšanas un attīstības kārtība"

VSS-42
TA-1419 ____________________________________

(I.Krauze, I.Kukute, G.Veismane)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. saskaņot noteikumu projektu ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.3. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru š.g. 15.jūnija sanāksmē.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-142
TA-1375 ____________________________________

(R.Bergmanis, G.Mačs, G.Veismane)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt likumprojektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1.punktā minēto;
2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Satiksmes ministrijai sniegt Ministru kabinetam informāciju par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" darbību;
2.3. precizēto noteikumu projektu un sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
37.§
Noteikumu projekts "Datu par izsaucēja atrašanās vietu
noteikšanas, apstrādes, uzturēšanas un nodošanas kārtība"

VSS-1210
TA-1209 ____________________________________

(R.Bergmanis, M.Dzelme, R.Bluķis, E.Ektermane, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši tam, kāda vienošanās panākta ar Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un saskaņot precizēto noteikumu projektu;
2.2. precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.3. saskaņot noteikumu projektu ar Iekšlietu ministriju;
2.4. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru š.g. 15.jūnija sanāksmē.
 
38.§
Noteikumu projekts "Bioeļļas kvalitātes prasības,
izmantošanas un kontroles kārtība meža tehnikā"

VSS-1506
TA-1262 ____________________________________

(A.Eglājs, G.Veismane)
1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Vides ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projektu ar Zemkopības ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

 

Informatīvais jautājums

39.§

Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-1531 ____________________________________

(V.Krievāns, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātā.
 

Papildus iekļautais jautājums

40.§

Par kompetentās institūcijas noteikšanu Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada
15.februāra Direktīvas 2006/7/EK par peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību un
Direktīvas 76/160/EEK atcelšanu pārņemšanai
____________________________________

(E.Šķibele, R.Bebris, R.Muciņš, I.Kukute, A.Eglājs, I.Ņikuļceva, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto informāciju.
2. Jautājumu par atbildīgo ministriju Direktīvas 2006/7/EK pārņemšanā lemt Ministru kabineta komitejas š.g. 12.jūnija sēdē.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:50

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību