Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 23

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

Rīgā

Nr. 23

2006.gada 15.jūnijāSanāksmi vada

Valsts kancelejas direktoreG.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts seketārs N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietā - departamenta direktors


A.Stucka

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

E.Cilinskis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Ozols

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja vietā - nodaļas vadītāja


D.Grīnberga

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs


V.Krievāns

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietā - priekšnieka vietniece


J.Strīķe

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles daļas vadītājs

J.Gustiņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vecākā eksperte

D.Baranova

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane


Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

A.Tomsone

Sanāksmi sāk plkst.9.10

 

Pieteiktie projekti

1.§

Grozījumi Rīcības plānā pārejai uz profesionālo militāro dienestu

VSS-842____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Informatīvā ziņojuma projekts "Par tiesisko regulējumu
ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomās"

VSS-843____________________________________

(E.Ektermane, A.Ozols, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 21.decembra rīkojumā
Nr.821 "Par valsts aģentūras "Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra" izveidi""

VSS-844____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.februāra rīkojumā
Nr.63 "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO"
līdzekļu izlietojumu sporta veidu atbalstam""

VSS-845____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 26.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Attīstības sadarbības politikas plāna projekts 2007.gadam

VSS-846____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Ārlietu ministrijai rīkojuma projektu un plāna projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Latvijas Platformas attīstības sadarbībai viedokli par plāna projektu.
 
6.§
Likumprojekts "Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums"

VSS-847____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Ārlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Satversmes aizsardzības biroja viedokli par likumprojektu.
 
7.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek izsniegti, atteikti
vai anulēti stratēģiskas nozīmes preču kontroles dokumenti"

VSS-848____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Satversmes aizsardzības biroja viedokli par noteikumu projektu.
 
8.§
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas Nacionālais stratēģiskas nozīmes preču saraksts"

VSS-849____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Satversmes aizsardzības biroja viedokli par noteikumu projektu.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-850____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Ārlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Valsts kontroli un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Satversmes aizsardzības biroja viedokli par likumprojektu.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Konvenciju par Ķīmisko ieroču izstrādes,
izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu""

VSS-851____________________________________

(E.Ektermane, D.Grīnberga, G.Veismane)

1. Ārlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Satversmes aizsardzības biroja viedokli par likumprojektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par
stratēģiskas nozīmes preču kontroles dokumentu izsniegšanu"

VSS-852____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Satversmes aizsardzības biroja viedokli par noteikumu projektu.
 
12.§
Noteikumu projekts "Ar ieguldīšanas metodi veicamās
valsts vai pašvaldību īpašuma privatizācijas kārtība"

VSS-807____________________________________

(E.Ektermane, A.Stucka, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Latvijas Valsts mērnieks" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai (85.saraksts)"

VSS-808____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (86.saraksts)"

VSS-809____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras
"Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" izveidi"

VSS-810____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Nacionālo mērvienību etalonu saraksts"

VSS-811____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras
"Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" nolikums"

VSS-812____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
18.§
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras
"Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

VSS-813____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts metroloģiskās inspekcijas reorganizāciju"

VSS-814____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums"

VSS-815____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 22.maija noteikumos
Nr.201 "Noteikumi par etroloģiskajām prasībām fasētajām precēm un to metroloģiskās
kontroles kārtība""

VSS-816____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 22.maija noteikumos
Nr.203 "Noteikumi par etroloģiskajām prasībām pudelēm, ko izmanto par mērtraukiem,
un to metroloģiskās kontroles kārtība""

VSS-817____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada
29.aprīļa noteikumos Nr.238 "Ekonomikas ministrijas nolikums""

VSS-818____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos
Nr.452 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem
un verificēšanas atzīmēm""

VSS-819____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos
Nr.455 "Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā
verificēšana un tirgus uzraudzība""

VSS-820____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
25.janvāra noteikumos Nr.57 "Nacionālās metroloģijas padomes nolikums""

VSS-821____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 7.marta noteikumos
Nr.180 "Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi""

VSS-822____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos
Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu""

VSS-841____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās būves Grobiņā nodošanu
Liepājas rajona Grobiņas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-804____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Koncepcijas par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā projekts

VSS-805____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā
līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10 000 latu"

VSS-806____________________________________

(E.Ektermane, S.Broka, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Valsts kontroli un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības Ogrē, Brīvības ielā 6a, pirkšanu"

VSS-831____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
25.novembra rīkojumā Nr.923 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu""

VSS-832____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 5.jūlija noteikumos
Nr.491 "Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanas un uzraudzības kārtība""

VSS-823____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Labklājības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 26.aprīļa noteikumos
Nr.278 "Noteikumi par personu iekārtošanu darbā uz kuģiem""

VSS-824____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Labklājības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa
"Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem" vadlīnijām"

VSS-825____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, I.Alliks, I.Zalpētere, O.Kokāne, S.Broka, G.Veismane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 28.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma
nodošanu Rīgas rajona Allažu pagasta pašvaldības īpašumā"

VSS-828____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
38.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošināma Automātiskās
identifikācijas sistēmas (AIS) krasta sakaru tīkla darbība"

VSS-829____________________________________

(E.Ektermane, D.Grīnberga, G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
39.§
Likumprojekts "Par Starptautiskās hidrogrāfijas organizācijas konvencijas grozījumu protokolu"

VSS-830____________________________________

(E.Ektermane, D.Grīnberga, G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai protokollēmuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
40.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūgumu formām"

VSS-826____________________________________

(E.Ektermane, S.Broka, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
41.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic licencēšanu nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanai"

VSS-827____________________________________

(E.Ektermane, S.Broka, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
42.§
Koncepcijas projekts "Par nacionālo normatīvo aktu pieejamības
veicināšanu un elektronisko versiju autentiskuma atzīšanu"

VSS-865____________________________________

(E.Ektermane, S.Broka, G.Veismane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par jaunas Veselības ministrijas ēkas būvniecību"

VSS-839____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
44.§
Noteikumu projekts "Par Starptautiskajiem veselības aizsardzības noteikumiem"

VSS-840____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
45.§
Programmas projekts "Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006.-2015.gadam"

VSS-866____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un programmas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos
Nr.448 "Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm un to izmantošanas
kārtību, valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas kārtību, kā arī zemes dzīļu
izmantošanas atļauju vai licenču izsniegšanas konkursa vai izsoles kārtību""

VSS-833____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos
Nr.449 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves
atļauju izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība""

VSS-834____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
48.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par maiņas zemesgabalu piešķiršanas priekšrocības tiesībām"

VSS-835____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas nacionālā tūrisma mītņu
ekosertifikāta "Zaļais sertifikāts" novērtējuma komisiju"

VSS-836____________________________________

(E.Ektermane, S.Broka, G.Veismane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
50.§
Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādņu projekts 2006.-2010.gadam

VSS-837____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
51.§
Par emisijas kvotu sadales plānu 2008.-2012.gadam

VSS-838____________________________________

(E.Ektermane, S.Broka, G.Veismane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu un plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
52.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa
"Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana" ieviešanas nosacījumiem"

VSS-853____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, S.Broka, G.Veismane)
1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 28.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
53.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa
"Piekrastes zvejas attīstība" ieviešanas nosacījumiem"

VSS-855____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, S.Broka, G.Veismane)
Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 28.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
54.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos
Nr.405 "Piena un piena produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas
un uzraudzības kārtība""

VSS-856____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
55.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa
"Zvejas ostu aprīkojums" ieviešanas nosacījumiem"

VSS-857____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, A.Ļubļina-Goldmane, E.Cilinskis, S.Broka, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 28.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
56.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa
"Sociāli ekonomiskie pasākumi" ieviešanas nosacījumiem"

VSS-858____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, S.Broka, G.Veismane)

 

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 28.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
57.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumos
Nr.433 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību""

VSS-859____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
58.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu valsts aģentūras
"Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts" valdījumā"

VSS-860____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
59.§
Noteikumu projekts "Iesnieguma izskatīšanas un
reģistrēšanas kārtība selekcionāra tiesību piešķiršanai"

VSS-861____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
60.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos
Nr.165 "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli dzīvnieku izcelsmes produktos""

VSS-862____________________________________

(E.Ektermane, S.Broka, J.Gustiņš, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības apdomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
61.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pieprasāma un atklātībai
nododama traktortehnikas un to vadītāju valsts reģistra informācija"

VSS-863____________________________________

(E.Ektermane, E.Rinkēvičs, V.Krievāns, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Satiksmes ministriju un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
62.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumos
Nr.21 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006.gadā un tā piešķiršanas kārtību""

VSS-864____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
63.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministra kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumos
Nr.842 "Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos nolikums""

VSS-854____________________________________

(E.Ektermane, S.Broka, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Eiropas Savienības informācijas aģentūrai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

64.§

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 1997.gada 9.decembra rīkojuma
Nr.613 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Aizkraukles ielā 12a" atzīšanu par
spēku zaudējušu"

VSS-1754____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 1.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.45 14.§).
 

 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

65.§

Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"

VSS-401
TA-1593 ____________________________________

(I.Jaunzeme, M.Bičevskis, K.Gerhards, G.Veismane)
Jautājumu skatīt Valsts sekretāru š.g. 29.jūnija sanāksmē.
 
66.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par vienkāršoto muitošanu"

VSS-1540
TA-305 ____________________________________

(A.Šneiders, M.Ankalniņš, M.Bičevskis, E.Ektermane, G.Veismane)
1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. noteikumu projektu atkārtoti saskaņot ar Tieslietu ministriju un Satiksmes ministriju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
67.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība""

VSS-1018
TA-3379 ____________________________________

(A.Šteinerts, A.Ļubļina-Goldmane, G.Veismane)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
68.§
Noteikumu projekts "Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju
izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs"

VSS-297
TA-1291 ____________________________________

(D.Trušinska, M.Bičevskis, G.Veismane)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Labklājības ministrijai noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
69.§
Noteikumu projekts "Par aizsargjoslu noteikšanu ap astronomiskajām observatorijām"

VSS-1592
TA-1357 ____________________________________

(R.Bergmanis, M.Bičevskis, E.Ektermane, A.Ļubļina-Goldmane, U.Līkops, A.Koligina, V.Krievāns, E.Rinkēvičs, E.Cilinskis, A.Ozols, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto, un atkārtoti izvērtēt Ventspils Augstskolas Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra saskaņojuma radioiekārtu uzstādīšanai un lietošanai juridisko statusu;
2.2. izzināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais telefons" viedokli par noteikumu projektu un sagatavot attiecīgu informāciju;
2.3. precizēto noteikumu projektu un šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minēto informāciju iesniegt Valsts kancelejā pēc likumprojekta "Grozījumi Aizsargjoslu likumā" (TA-1398) spēkā stāšanās.
 
70.§
Noteikumu projekts "Datu par izsaucēja atrašanās vietu
noteikšanas, apstrādes, uzturēšanas un nodošanas kārtība"

VSS-1210
TA-1209 ____________________________________

(R.Bergmanis, R.Bluķis, A.Ļubļina-Goldmane, M.Bičevskis, V.Krievāns, S.Broka, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. noteikumu projektu atkārtoti saskaņot ar Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
71.§
Noteikumu projekts "Mājokļu monitoringa sistēmas izveides, uzturēšanas un attīstības kārtība"

VSS-42
TA-1419 ____________________________________

(A.Stucka, G.Veismane)

Jautājumu skatīt Valsts sekretāru š.g. 29.jūnija sanāksmē.
 

 

Informatīvie jautājumi

72.§

Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-1590 ____________________________________

(G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Iekšlietu ministrijā.
 
73.§
Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-1612 ____________________________________

(A.Brolišs, G.Veismane)
1. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Kultūras ministrijā.
 

Sanāksmi slēdz plkst.10:10


Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību