Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 24

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

Rīgā

Nr. 24

2006.gada 29.jūnijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās


E.Ektermane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Cinis

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja vietā - nodaļas vadītāja


D.Grīnberga

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja vietā - nodaļas vadītājs


V.Ķeņģis

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

 

 Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

 

1.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos
Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""

VSS-879____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā,
Ojāra Vācieša ielā 43, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-936____________________________________

(E.Ektermane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek izsniegtas, atteiktas vai anulētas eksporta
un importa atļaujas precēm, kuras varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai
vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai"

VSS-901____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas
metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem"

VSS-904____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumos
Nr.272 "Noteikumi par tekstilšķiedru sastāva norādīšanu tekstilizstrādājumu marķējumā""

VSS-905____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"

VSS-906____________________________________

(E.Ektermane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāzi"

VSS-910____________________________________

(V.Ķeņģis, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un
realizācijas kārtību, lientam sniedzamo informāciju un kompleksā tūrisma pakalpojuma
sniedzēja un klienta tiesībām un pienākumiem"

VSS-912____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Eksporta kredītu garantiju izsniegšanas noteikumi"

VSS-918____________________________________

(E.Ektermane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 10.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
10.§
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas eksporta kredītu garantētāja
paziņošanas procedūras Eiropas Komisijai un citiem Eiropas Savienības
dalībvalstu eksporta kredītu garantētājiem"

VSS-920____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 10.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Kazino apmeklētāju reģistrācijas un kazino
apmeklētāju reģistrā iekļaujamās informācijas apstrādes kārtība"

VSS-926____________________________________

(R.Bluķis, V.Ķeņģis, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Biedrību, arodbiedrību un reliģisko
organizāciju rīkoto izložu organizēšanas noteikumi"

VSS-927____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 31.augusta noteikumos
Nr.751 "Kārtība, kādā politisko 0rganizāciju (partiju) pretlikumīgi iegūtā manta
nododama valsts īpašumā""

VSS-928____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā"

VSS-929____________________________________

(E.Ektermane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu izslēgšanu no
valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitāla"

VSS-930____________________________________

(E.Ektermane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos
Nr.651 "Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams preču importam, preču
piegādēm, preču iegādēm Eiropas Savienības teritorijā un pakalpojumiem, par kuriem
samaksāts no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem""

VSS-931____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Informatīvā ziņojuma projekts par lombardu darbības tiesiskā regulējuma izstrādi

VSS-932____________________________________

(E.Ektermane)

Finanšu ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem"

VSS-933____________________________________

(D.Grīnberga, E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem"

VSS-934____________________________________

(D.Grīnberga, E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanas līgumu""

VSS-935____________________________________

(E.Ektermane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Cēsīs,
Ata Kronvalda ielā 52, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-874____________________________________

(E.Ektermane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada
29.aprīļa noteikumos Nr.240 "Iekšlietu ministrijas nolikums""

VSS-875____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 3.maija noteikumos
Nr.310 "Noteikumi par amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas
kārtību valsts tiešās pārvaldes iestādēs""

VSS-876____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas
vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai
nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"

VSS-877____________________________________

(E.Ektermane)

1. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
25.§
Noteikumu projekts "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums"

VSS-878____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Informatīvā ziņojuma projekts par Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa protokolā
Nr.19 36.§ "Par sporta finansējuma piešķiršanas kritērijiem, kārtību un asākumiem,
kuri tiks veikti, lai nodrošinātu valsts budžeta 2004.gada finanšu izmantošanas
pastiprinātu kontroli un uzraudzību" noteikto uzdevumu izpildi

VSS-907____________________________________

(E.Ektermane)

Izglītības un zinātnes ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Informatīvā ziņojuma projekts par juristu lingvistu un tiesību aktu tulkotāju studiju programmu izveidi

VSS-908____________________________________

(E.Ektermane)

Izglītības un zinātnes ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par SIA "Biznesa augstskola Turība" Satversmes grozījumu apstiprināšanu"

VSS-909____________________________________

(E.Ektermane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējas sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa
"Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana" vadlīnijām"

VSS-911____________________________________

(M.Bičevskis, A.Cinis, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju, (atzinumus iesniegt līdz š.g. 11.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa
"Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā" vadlīnijām"

VSS-913____________________________________

(M.Bičevskis, A.Cinis, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 11.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par konsultatīvo padomi "Izglītība visiem""

VSS-917____________________________________

(L.Straujuma, E.Ektermane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada
11.aprīļa sēdē Izglītības un zinātnes ministrijai dotā uzdevuma (prot. Nr.21 44.§ 2.punkts) izpildi"

VSS-919____________________________________

(E.Ektermane)

Izglītības un zinātnes ministrijai protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras
"Tautas mākslas centrs" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-922____________________________________

(E.Ektermane)

1. Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par publiska nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi"

VSS-925____________________________________

(E.Ektermane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumos
Nr.309 "Aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtība un
aktīvo nodarbinātības pasākumu realizētāju izvēles principi""

VSS-870____________________________________

(E.Ektermane)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
36.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas
saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un prasības sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniedzējiem"

VSS-871____________________________________

(E.Ektermane)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos
Nr.274 "Kārtība, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus,
un prasības profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem""

VSS-872____________________________________

(B.Paševica, I.Krūmane, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Labklājības ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstā ietverto informāciju attiecībā uz noteikumu projekta īstenošanu piešķirto valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļu ietvaros un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 30.jūnijam plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
3. Labklājības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos
Nr.285 "Kārtība, kādā personas saņem tehniskos palīglīdzekļus""

VSS-873____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Labklājības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai"

VSS-891____________________________________

(E.Ektermane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamai mājai "Mežstrauti", Vilces pagastā,
Jelgavas rajonā, piekrītošā zemesgabala nodošanu privatizācijai"

VSS-895____________________________________

(E.Ektermane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
41.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras
"Valsts reģionālās attīstības aģentūra" sniegto maksas pakalpojumu izcenojumiem"

VSS-899____________________________________

(E.Ektermane)

1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija un Labklājības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
42.§
Likumprojekts "Par 1996. gada starptautisko konvenciju par atbildību un
kaitējuma kompensāciju sakarā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru"

VSS-867____________________________________

(R.Bluķis, E.Ektermane)

1. Satiksmes ministrijai protokollēmuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Ekonomikas ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
43.§
Noteikumu projekts "Par Eiropas civilās aviācijas konferences kodeksu par
sadarbības koordināciju civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas jomā"

VSS-868____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumos
Nr.485 "Dzelzceļa kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehniskie noteikumi""

VSS-869____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
45.§
Likumprojekts "Likums par Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikcijas atzīšanu
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 35.panta nosacījumiem"

VSS-921____________________________________

(E.Ektermane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
46.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu""

VSS-923____________________________________

(E.Ektermane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
47.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāmi turpmākie zemes īpašumu
apmēru ierobežojumi, un publicējamie zemes īpašumu rādītāji"

VSS-924____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 19.decembra noteikumos
Nr.439 "Higiēnas prasības publiskas lietošanas pirtīm""

VSS-900____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos
Nr.596 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas""

VSS-902____________________________________

(R.Muciņš, I.Kukute, N.Penke, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos
Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un
profesionālās izglītības iestādēm""

VSS-903____________________________________

(R.Muciņš, I.Kukute, N.Penke, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos
Nr.301 "Speciālo atļauju (licenču) un atļauju darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem
izsniegšanas kārtība un kārtība, kādā publiski apspriežama valsts nozīmes jonizējošā
starojuma objektu izveidošana vai būtisku pārmaiņu veikšana tajos""

VSS-892____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos
Nr.288 "Noteikumi par darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, kurām nav
nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja""

VSS-893____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
53.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos
Nr.391 "Noteikumi par valsts īpaši aizsargājamo dabas objektu (īpaši aizsargājamo dabas teritoriju)
Siguldā - Latvijas Republikas pilsētā, kur nav atjaunojamas bijušo zemes īpašnieku vai viņu
mantinieku zemes īpašuma tiesības un zeme nav privatizējama vai atsavināma""

VSS-894____________________________________

(M.Bičevskis, G.Puķītis, E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 7.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Klimata pārmaiņu samazināšanas programmā 2005.-2010.gadam"

VSS-896____________________________________

(E.Ektermane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Koncepcijā par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā"

VSS-897____________________________________

(E.Ektermane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
56.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.aprīļa rīkojumā
Nr.249 "Par koncepciju par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā""

VSS-898____________________________________

(E.Ektermane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
57.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas pievienošanos EFI konvencijai "Par Eiropas Meža institūtu""

VSS-880____________________________________

(E.Ektermane)

1. Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
58.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos
Nr.476 "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli augu valsts izcelsmes produktos""

VSS-881____________________________________

(D.Grīnberga, E.Ektermane)
1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
59.§
Rīkojuma projekts "Par līdzekļu piešķiršanu Zemkopības ministrijai
(Valsts meža dienestam un Lauku atbalsta dienestam) papildu izdevumiem,
kas saistīti ar kūlas ugunsgrēku dzēšanu"

VSS-882____________________________________

(E.Ektermane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
60.§
Noteikumu projekts "Kvalitātes prasības svaigpienam, kas paredzēts
tāda siera ražošanai, kura nogatavināšanas laiks ir vismaz 60 dienas"

VSS-883____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
61.§
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"

VSS-884____________________________________

(E.Ektermane)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
62.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību
atbilstības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību statusa piešķiršanas kārtību"

VSS-885____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
63.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem"

VSS-886____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
64.§
Likumprojekts "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"

VSS-887____________________________________

(E.Ektermane)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
65.§
Likumprojekts "Grozījums Būvniecības likumā"

VSS-888____________________________________

(E.Ektermane)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
66.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu
Talsu rajona Lībagu pagasta pašvaldības īpašumā"

VSS-889____________________________________

(E.Ektermane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
67.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Valsts mežzinātnes institūta
"Silava"" nodošanu Zemkopības ministrijas padotībā"

VSS-890____________________________________

(E.Ektermane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

68.§

Noteikumu projekts "Juridiskās koledžas nolikums"

VSS-1786____________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2005.gada 8.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.46 10.§).
 
69.§
Noteikumu projekts "Sarkanā Krusta medicīnas koledžas nolikums"

VSS-1810____________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2005.gada 15.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.47 15.§).
 
70.§
Noteikumu projekts "P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžas nolikums"

VSS-1811____________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2005.gada 15.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.47 16.§).
 
71.§
Noteikumu projekts "Daugavpils medicīnas koledžas nolikums"

VSS-1812____________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2005.gada 15.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.47 17.§).
 
72.§
Noteikumu projekts "Liepājas medicīnas koledžas nolikums"

VSS-1813____________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2005.gada 15.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.47 18.§).
 
73.§
Noteikumu projekts "Rīgas Medicīnas koledžas nolikums"

VSS-1814____________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2005.gada 15.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.47 19.§).
 
74.§
Noteikumu projekts "Rīgas 1.medicīnas koledžas nolikums"

VSS-1815____________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2005.gada 15.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.47 20.§).
 
75.§
Koncepcijas projekts par piedziņas sistēmu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas labā

VSS-1832____________________________________

(M.Bičevskis, E.Ektermane)

Neatsaukt 2005.gada 15.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas koncepcijas projektu (prot. Nr.47 41.§), ņemot vērā, ka koncepcijas projekts līdz š.g. 5.jūlijam tiks iesniegts Valsts kancelejā.
 
76.§
Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Rīgā, Peldu ielā 26/28"

VSS-1774____________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2005.gada 8.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.46 28.§).
 

 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

77.§

Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"

VSS-401
TA-1593 ____________________________________

(A.Liepiņš, M.Bičevskis, L.Straujuma, E.Ektermane)

1. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz trim nedēļām atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. iestrādāt likumprojektā Konkurences padomes papildus iesniegtos priekšlikumus;
2.2. precizēto likumprojektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Zemkopības ministriju un citām ieinteresētajām ministrijām, institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kas sniegušas atzinumu par likumprojektu;
2.3. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
 
78.§
Noteikumu projekts "Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība"

VSS-1863
TA-1514 ____________________________________

(E.Ektermane)

Ņemot vērā Labklājības ministrijas š.g. 27.jūnija vēstulē Nr.S-01-08.17/2121 minēto, jautājumu skatīt Valsts sekretāru š.g. 6.jūlija sanāksmē.
 
79.§
Noteikumu projekts "Mājokļu monitoringa sistēmas izveides, uzturēšanas un attīstības kārtība"

VSS-42
TA-1419 ____________________________________

(I.Kukute, O.Kokāne, V.Ķeņģis, E.Ektermane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:
2.1. atkārtoti saskaņot noteikumu projektu ar Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
80.§
Noteikumu projekts "Atlīdzības aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtība par
zemes dzīļu īpašuma tiesību aprobežojumu valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalos"

VSS-1821
TA-1670 ____________________________________

(R.Vesere, M.Bičevskis, G.Puķītis, A.Dāvis, E.Ektermane)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Vides ministrijai:
2.1. izvērtēt akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" priekšlikumus par noteikumu projektu un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt noteikumu projektu;
2.2. atkārtoti saskaņot noteikumu projektu ar Tieslietu ministriju;
2.3. noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
 

 

Informatīvais jautājums

81.§

Par Valsts sekretāru 2006.gada 30.marta sanāksmes protokollēmumu
"Par struktūrfondu ieviešanu regulējošiem normatīvajiem aktiem" (prot. Nr.13 59.§)
____________________________________
(E.Ektermane, I.Baltiņa, M.Bičevskis, L.Straujuma, I.Kukute)
Ņemot vērā sanāksmes laikā izteiktos viedokļus, protokollēmumu negrozīt.
 

 

Sanāksmi slēdz plkst. 9.45

 

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību