Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 27

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

Rīgā

Nr. 27

2006.gada 20.jūlijā

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Liepa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Cinis

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietā - departamenta direktors


Z.Kalniņa-Lukaševica

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lakševics

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece 

I.Nikuļceva

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta vadītāja vietā – sekretariāta vadītāja vietniece


E.Kirilova

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs


V.Krievāns

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietā – priekšnieka vietnieks

A.Vilks

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

G.Kanaviņš

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


 

A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9.10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku vienību izvietojumu miera laikam"

VSS-1020____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par zemesgabala Rīgas rajona Sējas pagastā "Jūrnieki" pirkšanu"

VSS-1021____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.maija rīkojumā
Nr.392 "Par Latvijas Republikas pārstāvja kandidatūru Apvienoto Nāciju Organizācijas
Statistikas komisijā""

VSS-1027____________________________________

(E.Ektermane, I.Nikuļceva, A.Liepiņš, G.Veismane)
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 28.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu"

VSS-1028____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.jūlija rīkojumā Nr.456
"Par darba grupas izveidi saistībā ar valstij piederošajām kapitāla daļām sabiedrībā ar
ierobežotu atbildību "Lattelekom" un sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons"""

VSS-1029____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Biodegvielas attīstības konsultatīvās padomes nolikums"

VSS-1039____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par Biodegvielas attīstības konsultatīvo padomi"

VSS-1040____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Informatīvā ziņojuma projekts par iespējām uzlabot un
vienkāršot pavadzīmju numuru piešķiršanas procedūru

VSS-1023____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Finanšu ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 12.jūnija noteikumos
Nr.242 "Divpusējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu reģistrācijas kārtība""

VSS-1024____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa tiešo nodokļu
jomā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un valstīm, ar kurām ir noslēgti starptautiskie
līgumi par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu"

VSS-1025____________________________________

(E.Ektermane, I.Nikuļceva, I.Krūmane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā starpniekinstitūcija pārbauda ieviešanas iestādes
iesniegtos Kohēzijas fonda projekta maksājuma dokumentus un iesniedz tos
maksājumu iestādei"

VSS-1026____________________________________

(E.Ektermane, Z.Kalniņa-Lukaševica, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos
Nr.660 "Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas izveidošanas, izmantošanas un
finansēšanas kārtība""

VSS-1022____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 12.novembra rīkojumā
Nr.538 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

VSS-1017____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā vietējās pašvaldības
izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības"

VSS-1018____________________________________

(E.Ektermane, R.Bluķis, L.Straujuma, A.Vilks, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iestāde veic informācijas uzskaiti,
kā arī kārtība un apjoms, kādā vispārpieejamās informācijas uzskaiti
publicē mājas lapā internetā"

VSS-1030____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi koncepcijā "Par Eiropas Savienības
tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles sistēmu""

VSS-1031____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.novemba rīkojumā
Nr.893 "Par koncepciju "Par Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un
ieviešanas kontroles sistēmu"""

VSS-1032____________________________________

(E.Ektermane, I.Krūmane, I.Nikuļceva, S.Zvidriņa, G.Veismane)
1. Tieslietu ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas III sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 21.jūlijam plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
2. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada
1.novembra noteikumos Nr.827 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums""

VSS-1033____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ieslodzīto personu uztura
un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām"

VSS-1034____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
20.§
Noteikumu projekts "Zemes privatizācijas darbu finansēšanas kārtība no valsts budžeta līdzekļiem"

VSS-1035____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija un Labklājības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
21.§
Koncepcijas projekts par starptautisko privāttiesību nacionālo regulējumu

VSS-1036____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījums Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā"

VSS-1015____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Veselības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada
3.novembra rīkojumā Nr.709 "Par rīcību gripas pandēmijas gadījumā""

VSS-1016____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Veselības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos
Nr.289 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas
izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem""

VSS-1037____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu
Talsu rajona Kolkas pagasta pašvaldības īpašumā"

VSS-1038____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Vides ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos
Nr.59 "Noteikumi par valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra"
sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-1014____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izglītības kvalitātei
(IKTIK) programmas projekts 2007.-2013.gadam

VSS-1019____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam rīkojuma projektu un programmas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

28.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 26.aprīļa noteikumos
Nr.280 "Kārtība, kādā aizsargājama informācija dienesta vajadzībām""

VSS-611____________________________________

(G.Veismane)
Atsaukt 2006.gada 11.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.18 3.§).
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.jūnija noteikumos
Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības
un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""

VSS-610____________________________________

(G.Veismane)
Atsaukt 2006.gada 11.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.18 2.§).
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu""

VSS-609____________________________________

(G.Veismane)
Atsaukt 2006.gada 11.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.18 1.§).
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo būvju Rīgas rajona
Inčukalna pagasta "Kārļzemniekos" nodošanu Inčukalna pašvaldības īpašumā"

VSS-3____________________________________

(G.Veismane)
Atsaukt 2006.gada 5.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Labklājības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.1 18.§).
 
32.§
Noteikumu projekts "Kuģu aģentu darbības noteikumi"

VSS-425____________________________________

(G.Veismane)
Atsaukt 2006.gada 23.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.12 27.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

33.§

Noteikumu projekts "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"

VSS-1870
TA-1844 ____________________________________

(A.Liepiņš, G.Veismane)
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. noteikumu projektu atkārtoti saskaņot ar Tieslietu ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos
Nr.776 "Noteikumi par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem""

VSS-123
TA-1892 ____________________________________

(A.Malējs, I.Nikuļceva, N.Kalns, G.Veismane)
1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 2.punktā minēto 6.punktu, paredzot, ka pārskata periods sākas 2007.gadā;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
35.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā elektronisko sakaru komersanti nodrošina
elektronisko sakaru tīklu nepārtrauktu darbību un publisko elektronisko sakaru
pakalpojumu sniegšanu nepārvaramas varas izraisītās situācijās vai gadījumos,
kad radušies būtiski elektronisko sakaru tīklu bojājumi"

VSS-143
TA-1611 ____________________________________

(V.Vogoļenoks, I.Nikuļceva, R.Bluķis, G.Veismane)
1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam;
2.2. svītrot noteikumu projekta 2. un 3.punktu un sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Satiksmes ministrijai sagatavot attiecīgus grozījumus Elektronisko sakaru likumā;
2.3. precizēt noteikumu projekta 5.punktu, paredzot, ka elektronisko sakaru komersants minētajos gadījumos nekavējoties informē arī Satiksmes ministriju;
2.4. noteikumu projektu atkārtoti saskaņot ar Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi;
2.5. sagatavoto protokollēmuma projektu un precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sanāksmi slēdz plkst.9.30

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību