Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 29

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

Rīgā

Nr. 29

2006.gada 3.augustā


Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sektretāra vietā - departamenta direktors N.Popens

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Liepa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

E.Šneps

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Juhansone

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja


K.Vāgnere

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs


V.Krievāns

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

A.Salmiņš

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece politikas plānošanas
un koordinācijas lietās


U.Klapkalne

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane


Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9.10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un
Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas līgumu par sadarbību militārās
ģeogrāfijas jomā"

VSS-1069____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 10.augusta rīkojumā
Nr.525 "Par koeficienta noteikšanu piemaksas aprēķināšanai karavīriem, kuri
piedalās starptautiskajās operācijās""

VSS-1070____________________________________

(E.Ektermane, I.Juhansone, I.Dreģe, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 4.novembra noteikumos
Nr.498 "Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīrs pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu""

VSS-1071____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"

VSS-1068____________________________________

(E.Ektermane, I.Juhansone, I.Liepa, G.Veismane)

1. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (88.saraksts)"

VSS-1081____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (87.saraksts)"

VSS-1082____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumos
Nr.98 "Muitas procedūras - izvešana - piemērošanas kārtība lauksaimniecības
produktiem, kuri pretendē uz eksporta kompensācijām""

VSS-1072____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

VSS-1073____________________________________

(E.Ektermane, I.Juhansone, I.Krūmane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 10.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā"

VSS-1074____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos
Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts
amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""

VSS-1075____________________________________

(E.Ektermane, V.Krievāns, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība"

VSS-1077____________________________________

(E.Ektermane, I.Kukute, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz pārskatus
Eiropas Savienības finanšu instrumentu PHARE programmas un
Pārejas programmas īstenošanas un uzraudzības nodrošināšanai"

VSS-1078____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, I.Freiberga, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Valsts kontroli un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Sabiedrības integrācijas fonda viedokli par noteikumu projektu.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu Saldū, Jelgavas ielā 9a"

VSS-1083____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Madonā, Ozolu ielā 24"

VSS-1084____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Rīcības plānā Šengenas acquis likumdošanas prasību īstenošanai"

VSS-1085____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Likumprojekts "Par cilvēku tirdzniecības upura uzturēšanos Latvijas Republikā"

VSS-1086____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrija lūgs Augstākās tiesas viedokli par likumprojektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"

VSS-1087____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrija lūgs Augstākās tiesas viedokli par likumprojektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"

VSS-1088____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
19.§
Informatīvā ziņojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonu
izņemto priekšmetu glabāšanu sabiedrībās ar ierobežotu atbildību
"Crosstrade Incorporated Latvia Limited" un "Merkurs - Rigante""

VSS-1089____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas
valdības līgumu par sadarbību izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta jomā"

VSS-1093____________________________________

(E.Ektermane, V.Krievāns, Z.Miezaine, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 11.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Platforma attīstības sadarbībai sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada
3.oktobra noteikumos Nr.347 "Noteikumi par prasībām pedagogiem
nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai""

VSS-1094____________________________________

(E.Ektermane, I.Kukute, Z.Miezaine, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par attīrīšanas iekārtu, ūdensapgādes un
kanalizācijas izbūvju nodošanu Laidzes pagasta pašvaldības īpašumā"

VSS-1096____________________________________

(E.Ektermane, I.Kukute, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-1079____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību ar uzturēšanos grupu mājā
(dzīvoklī) saistīto izdevumu finansēšanā"

VSS-1105____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-1101____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa
P87 Bauska - Aizkraukle posma 61,0-68,7 km (Jaunjelgavas apvedceļš)
rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1091____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Par valsts akciju sabiedrības Elektronisko sakaru direkcija"
sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1092____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumos
Nr.567 "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem komercreģistrā""

VSS-1098____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 14.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Apcietināto un notiesāto personu veselības
aprūpe izmeklēšanas cietumos un brīvības atņemšanas iestādēs"

VSS-1099____________________________________

(E.Ektermane, I.Aire, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos
Nr.742 "Noteikumi par Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-1080____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
31.§

Piejūras reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāna projekts 2006.-2013.gadam

VSS-1076____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu un plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Instrukcijas projekts "Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansēto vides
projektu ietvaros noslēgto būvdarbu un apvienoto projektēšanas un būvdarbu
iepirkuma līgumu īstenošanas izmaksu pieauguma aprēķināšanas un novērtēšanas metodika"

VSS-1090____________________________________

(E.Ektermane, I.Kukute, G.Veismane)

Vides ministrijai instrukcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa
"Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide" vadlīnijām un struktūrfonda
projekta iesnieguma veidlapu"

VSS-1106____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumos
Nr.549 "Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu projektu iesniegumu
vērtēšanas kārtību un vērtēšanas kritērijiem""

VSS-1107____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-1095____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada
29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums""

VSS-1097____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada
11.septembra noteikumos Nr.398 "Meža atjaunošanas noteikumi""

VSS-1100____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada
6.marta noteikumos Nr.108 "Meža ieaudzēšanas un plantāciju mežu noteikumi""

VSS-1102____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos
Nr.1002 "Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības
plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.-2006.gadam""

VSS-1104____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos
Nr.37 "Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta nolikums""

VSS-1103____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

41.§

Ieslodzīto veselības aprūpes koncepcijas projekts

VSS-84
TA-2172 ____________________________________

(I.Juhansone, G.Veismane)

Neatsaukt 2006.gada 19.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas koncepcijas projektu (prot. Nr.3 28.§), ņemot vērā, ka koncepcijas projekts līdz š.g. 4.augustam tiks iesniegts Valsts kancelejā.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

42.§

Noteikumu projekts "Priekšapmaksas veikšanas un apliecinājuma
par priekšapmaksu iesniegšanas kārtība, izpērkot pilsētas zemi"

VSS-704
TA-1979 ____________________________________

(K.Lore, K.Gerhards, A.Salmiņš, U.Līkops, I.Juhansone, E.Ektermane, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
43.§
Noteikumu projekts "Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība"

VSS-700
TA-1957 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Līdaka, G.Puķītis, I.Kukute, G.Veismane)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Zemkopības ministrijai noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

44.§

Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-2014 ____________________________________

(I.Aire, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Iekšlietu ministrijā.
 
45.§
Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-2066 ____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Vides ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Vides ministrijā.
 
46.§
Informatīvais ziņojums par Valsts informācijas sistēmu
likuma Pārejas noteikumu 2.punkta izpildes nodrošināšanu

TA-2108 ____________________________________

(V.Krievāns, V.Ķeņģis, G.Puķītis, E.Ektermane, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta sniegto informāciju par valsts informācijas sistēmu reģistrācijas gaitu.
2. Ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam, Eiropas Savienības informācijas aģentūrai un ministriju padotības iestādēm, kuru pārziņā ir valsts informācijas sistēmas, kas nav reģistrētas atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumiem Nr.572 "Valsts informācijas sistēmu reģistrācijas noteikumi", sagatavot un līdz 2006.gada 1.septembrim iesniegt Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātā attiecīgo valsts informācijas sistēmu reģistrācijas iesniegumus. Lūgt Latvijas Banku atbilstoši Valsts informācijas sistēmu likuma Pārejas noteikumu 2.punktam iesniegt sekretariātam attiecīgo valsts informācijas sistēmu reģistrācijas iesniegumus.
3. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam sagatavot un līdz 2006.gada 29.septembrim iesniegt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē informatīvo ziņojumu par valsts informācijas sistēmu reģistrācijas gaitu.
4. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Latvijas Bankai.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9.55

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību