Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 31

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

Rīgā

Nr. 31

2006.gada 17.augustā


Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Karlsbergs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Liepa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

A.Cinis

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietnieks


A.Stucka

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Ruškule

Vides ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

A.Stašāne

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja


K.Vāgnere

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs


V.Krievāns

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece politikas plānošanas
un koordinācijas lietās


U.Klapkalne

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane


Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

A.Tomsone


Sanāksmi sāk plkst.9.10

 

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 1.jūnija noteikumos
Nr.508 "Kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos""

VSS-1141____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par aizbildņa apliecības paraugu un izsniegšanas kārtību"

VSS-1139____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
3.§
Noteikumu projekts "Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programmas saturs un apmācības kārtība"

VSS-1154____________________________________

(E.Ektermane, I.Liepa, I.Gaugers, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju par noteikumu projekta ietekmi uz valsts budžetu un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 18.augustam plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
3. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-1156____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Valsts kontroli un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
5.§
Noteikumu projekts "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi"

VSS-1157____________________________________

(E.Ektermane, K.Gerhards, M.Bičevskis, I.Freiberga, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 28.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (89.saraksts)"

VSS-1158____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Likumprojekts "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums"

VSS-1162____________________________________

(E.Ektermane, I.Gaugers, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.septembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka sabiedriskās politikas centrs "Providus" sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par virsstundu darba apmaksas kārtību
un apmēru Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu
pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi"

VSS-1159____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)
1. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par algas pabalsta par dienestu ārvalstī un
kompensācijas ceļa izdevumu segšanai apmēru un kārtību, kādā sedz ar uzturēšanos
ārvalstī saistītos izdevumus Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonai ar speciālo
dienesta pakāpi, kura ārvalstī apsargā Latvijas Republikas vēstniecību vai pārstāvniecību"

VSS-1160____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)
1. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
10.§
Noteikumu projekts "Kārtība un apmērs, kādā atlīdzināmi zaudējumi, kas
nodarīti personas mantai vai veselībai sakarā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu
un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dienesta darbību"

VSS-1161____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)
1. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Vispārējās izglītības kvalitātes
novērtēšanas valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1150____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par izglītības statistikas veidlapu paraugiem"

VSS-1151____________________________________

(E.Ektermane, U.Lielpēters, V.Krievāns, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Mūžizglītības politikas pamatnostādņu projekts 2007.-2013.gadam

VSS-1152____________________________________

(E.Ektermane, Z.Miezaine, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka sabiedriskās politikas centrs "Providus" un Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par pamatnostādņu projektu.
 
14.§
Nacionālais ziņojums par sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas stratēģiju 2006.-2008.gadam

VSS-1140____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, I.Alliks, G.Veismane)

Labklājības ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 25.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 20.augusta noteikumos
Nr.336 "Noteikumi par īpaša režīma zonu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā""

VSS-1142____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 5.marta noteikumos
Nr.102 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji""

VSS-1144____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu vides aizsardzības prasību nodrošināšanai"

VSS-1143____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
18.§
Likumprojekts "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā"

VSS-1145____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, L.Straujuma, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 25.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
19.§
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība"

VSS-1146____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos
Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par
zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības
vai epizootijas uzliesmojuma laikā""

VSS-1147____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju"


VSS-1148____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa
"Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos" vadlīnijām"

VSS-1149____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 28.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa
"Lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības veicināšana" aktivitātes "Zemes uzlabošana"
apakšaktivitāšu "Valsts un koplietošanas meliorācijas sistēmu jaunbūve, rekonstrukcija
un renovācija", "Skābo augšņu kaļķošana" vadlīnijām"

VSS-1153____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 28.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka sabiedriskās politikas centrs "Providus" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa
"Lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības veicināšana" aktivitātes "Lauku tūrisms
un amatniecības veicināšana" apakšaktivitātes "Amatniecības attīstība" vadlīnijām"

VSS-1155____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 28.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka sabiedriskās politikas centrs "Providus" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

25.§

Informatīvā ziņojuma projekts par tiesisko regulējumu ģeodēzijas,
kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomās

VSS-843____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 15.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas informatīvā ziņojuma projektu (prot. Nr.23 2.§).
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas nacionālā tūrisma mītņu
eko-sertifikāta "Zaļais sertifikāts" novērtējuma komisiju"

VSS-836____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 15.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.23 49.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

27.§

Likumprojekts "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā"

VSS-576
TA-2052 ____________________________________

(I.Liepa, S.Rāgs, M.Bičevskis, I.Gaugers, L.Ruškule, J.Karlsbergs, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ministrijām, kurām ir specializētie atašeji, divu nedēļu laikā iesniegt Bērnu un ģimenes lietu ministrijā informāciju par nepieciešamajiem papildu līdzekļiem specializētā atašeja ģimenes locekļu veselības apdrošināšanai.
3. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai:
3.1. ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā minēto informāciju, attiecīgi precizēt anotācijas trešo sadaļu;
3.2. izzināt Latvijas Bankas viedokli par likumprojektu;
3.3. precizēto anotāciju un informāciju par Latvijas Bankas viedokli iesniegt Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas un Latvijas Bankas viedokļa saņemšanas sagatavot likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""

VSS-457
TA-2143 ____________________________________

(J.Bunkšs, E.Ektermane, I.Heldorfa, A.Ļubļina-Goldmane, K.Gerhards, P.Barons, A.Koligina, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt likumprojektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1., 3., 5. un 7.punktā minēto;
2.2. sasaukt starpinstitūciju sanāksmi atkārtotai likumprojekta saskaņošanai ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējo sadarbības padomi;
2.3. precizēto likumprojektu un starpinstitūciju sanāksmes protokolu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-458
TA-2141 ____________________________________

(K.Gerhards, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. sasaukt starpinstitūciju sanāksmi atkārtotai likumprojekta saskaņošanai ar Tieslietu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību;
2.2. likumprojektu un starpinstitūciju sanāksmes protokolu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
 

Informatīvie jautājumi

30.§

Par Tieslietu ministrijas un Bērnu un ģimenes lietu ministrijas atbildības jomas sadalījumu
attiecībā uz Komisijas iesniegto priekšlikumu Padomes Regulai par piekritību, piemērojamo
likumu, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību jomā un Hāgas
konvencijas projektu par pārrobežu uzturlīdzekļu un cita veida ģimenes uztura piedziņu

TA-2232 ____________________________________

(D.Palčevska, I.Liepa, E.Ektermane, M.Bičevskis, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas un Bērnu un ģimenes lietu ministrijas sniegto informāciju.
2. Tieslietu ministrijai sagatavot iesniegto jautājumu kā informatīvo ziņojumu, pievienojot tam Ministru kabineta sēdes protokollēmumu projektu, un iesniegt noteiktā kārtībā to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
31.§
Par plānošanas reģioniem
____________________________________

(A.Stucka, M.Bičevskis, L.Straujuma, K.Gerhards, L.Ruškule, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāra vietnieka A.Stuckas sniegto informāciju par plānošanas reģioniem.
2. Atzīmēt, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija š.g. 7.septembrī Jelgavā rīko semināru "Reģioni - partnerība un attīstība jaunā kvalitātē".
 
32.§
Par politikas plānošanas dokumenta projekta, tiesību akta projekta vai informatīvā ziņojuma,
kas satur informāciju dienesta vajadzībām, iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā
____________________________________
(E.Ektermane, G.Veismane)
Ministrijām (sekretariātiem), iesniedzot Ministru kabinetā izskatīšanai projektus, kas satur informāciju dienesta vajadzībām, nodrošināt Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija instrukcijas Nr.6 "Kārtība, kādā politikas plānošanas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums, kas satur informāciju dienesta vajadzībām, saskaņojams ar ministrijām un citām institūcijām, kā arī iesniedzams un izskatāms Ministru kabinetā" ievērošanu, pamatojot katrā atsevišķā gadījumā statusa piešķiršanu un iekļaujot to pavadvēstules tekstā atbilstoši instrukcijas 8.punktam.
 
33.§
Par likumprojektu "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums"
____________________________________

(I.Gaugers, G.Veismane)

Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieka I.Gaugera sniegto informāciju, ka likumprojekta "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums" (VSS-1162) saskaņošanas ietvaros š.g. 6.septembrī Rīgas Kongresu namā Finanšu ministrija organizē konferenci, kurā tiks apspriesti jautājumi par Eiropas Savienības fondu ieviešanas institucionālajiem, administratīvajiem un tiesiskajiem nosacījumiem. Ministriju un aģentūru pārstāvji (īpaši tie, kas iesaistīti atzinumu sagatavošanā par likumprojektu) tiek lūgti plānot līdzdalību konferencē, lai izdiskutētu neskaidros jautājumus.
 


Sanāksmi slēdz plkst.10:20

 


Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību