Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 32

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

Rīgā

Nr. 32

2006.gada 24.augustā


Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Karlsbergs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

V.Elksnis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

A.Cinis

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietnieks


A.Stucka

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja


K.Vāgnere

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja vietā - departamenta vadītājs


A.Zabašta

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

S.Broka

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece politikas plānošanas
un koordinācijas lietās


U.Klapkalne

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane


Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente
A.Tomsone


Sanāksmi sāk plkst.9.10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
20.decembra noteikumos Nr.991 "Attīstības sadarbības padomes nolikums""

VSS-1176____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs biedrības "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" viedokli par noteikumu projektu.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos
Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās""

VSS-1163____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 30.septembra rīkojumā
Nr.478 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, A.Briāna ielā 13 un Brīvības ielā 126a""

VSS-1178____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus"

VSS-1180____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību
kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""

VSS-1182____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
6.§
Likumprojekts "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas"

VSS-1167____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
7.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ziņo par konstatētajām neatbilstībām
PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā"

VSS-1168____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 7.septembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Sabiedrības integrācijas fonda viedokli par noteikumu projektu.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos
Nr.852 "Noteikumi par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta vadības, īstenošanas, uzraudzības, kontroles un novērtēšanas sistēmu""

VSS-1169____________________________________

(E.Ektermane, L.Straujuma, K.Vāgnere, Z.Miezaine, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 7.septembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pilsoniskā alianse sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
9.§
Noteikumu projekts "Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtība"

VSS-1170____________________________________

(E.Ektermane, V.Elksnis, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos
Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības
un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""

VSS-1179____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 2.jūnija rīkojumā
Nr.389 "Par nekustamā īpašuma Kuldīgā, Liepājas ielā 26, saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-1181____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Smiltenē,
Pils ielā 2A, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1183____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Liepājā,
Ganību ielā 63/67, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1184____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā""

VSS-1166____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, I.Alliks, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par tehniskajām prasībām navigācijas līdzekļiem"

VSS-1164____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1999.gada 3.jūnija Protokolu par grozījumiem
1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)""

VSS-1165____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
17.maija noteikumos Nr.332 "Zāļu reklamēšanas kārtība""

VSS-1175____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, U.Līkops, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas V sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 25.augustam plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
3. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Gripas pretepidēmijas pasākumu veikšanas kārtība"

VSS-1177____________________________________

(E.Ektermane, V.Elksnis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Informatīvā ziņojuma projekts par telpu nomu Veselības obligātās apdrošināšanas
valsts aģentūrai Rīgā, Cēsu ielā 31, no 2007.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim

VSS-1185____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Veselības ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 31.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Koncepcijas projekts par lauksaimniecības risku vadības politikas attīstību Latvijā

VSS-1171____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par iesnieguma izskatīšanu
selekcionāra tiesību piešķiršanai, selekcionāra tiesību aizsardzību un licences
līguma reģistrāciju Valsts augu aizsardzības dienestā un maksāšanas kārtību"

VSS-1172____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos
Nr.909 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības
un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmas vistrūcīgākajām personām""

VSS-1173____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa
"Ieguldījumi mežizstrādes, koksnes pirmapstrādes un tirdzniecības uzlabošanā un racionalizācijā"
vadlīnijām un projekta iesnieguma veidlapu"

VSS-1174____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 31.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

24.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par kompetences centru izveides,
attīstības un finansēšanas programmas ieviešanas kārtību"

VSS-286____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 23.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.8 13.§).
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa
"Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem" vadlīnijām"

VSS-825____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 15.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Labklājības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.23 36.§).
 
26.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums""

VSS-191____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 9.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas likumprojektu (prot. Nr.6 15.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

27.§

Likumprojekts "Arhīvu likums"

VSS-1921
TA-1990 ____________________________________

(S.Zvidriņa, G.Veismane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas š.g. 23.augusta vēstulē Nr.2.2.-1/2362 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
28.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic licencēšanu nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanai"

VSS-827
TA-2207 ____________________________________

(M.Bičevskis, G.Kalniņš, S.Šķiltere, E.Ektermane, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. precizēt noteikumu projekta redakciju attiecībā uz pienākumu licencētajiem komersantiem ļaut izmantot Valsts zemes dienestam viņu rīcībā esošos nekustamā īpašuma tirgus informācijas datus un izvērtēt šī nosacījuma atbilstību Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam;
2.3. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
29.§
Likumprojekts "Brīvprātīgo darbības likums"

VSS-1806
TA-1740 ____________________________________

(K.Vāgnere, D.Grīnberga, E.Ektermane, G.Veismane)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam:
2.1. precizēt likumprojektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. atkārtoti saskaņot likumprojektu ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju;
2.3. precizēto un saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
 

Informatīvie jautājumi

30.§

Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-2261 ____________________________________

(I.Alliks, A.Zabašta, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Labklājības ministrijā.
 
31.§
Informatīvais ziņojums par atbildīgo institūciju par Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas projektu par pirotehnisko izstrādājumu laišanu tirgū

TA-2321 ____________________________________

(A.Matīss, M.Bičevskis, G.Puķītis, L.Straujuma, V.Elksnis, I.Alliks, I.Heldorfa, A.Ļubļina-Goldmane, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju.
2. Noteikt Iekšlietu ministriju par atbildīgo institūciju par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu par pirotehnisko izstrādājumu laišanu tirgū.
3. Noteikt Ekonomikas ministriju, Ārlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju par līdzatbildīgajām institūcijām par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu par pirotehnisko izstrādājumu laišanu tirgū.
4. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Vecāko amatpersonu sanāksmei.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:40


Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību