Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 33

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

Rīgā

Nr. 33

2006.gada 31.augustāSanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors N.Popens

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

V.Elksnis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietā -
departamenta direktors

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietnieks


A.Stucka

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece

B.Bāne

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja vietā - sekretariāta vadītāja vietniece


E.Kirilova

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs


V.Krievāns

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nodaļas
vadītāja pienākumu izpildītājs

J.Stepiņš

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane


Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9.10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par Militārā dienesta iesaukšanas centra likvidāciju"

VSS-1218____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.septembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas tehnisko apstiprinājumu"

VSS-1186____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (91.saraksts)"

VSS-1187____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija rīkojumā
Nr.403 "Par nekustamo īpašumu nodošanu Veselības ministrijas valdījumā""

VSS-1188____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-1189____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos
Nr.102 "Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums""

VSS-1190____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi"

VSS-1191____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Bērnu un ģimenes lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos
par grozījumu izdarīšanu 1995.gada 9.jūnija Nolīgumā starp Latvijas Republikas
valdību un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām

VSS-1215____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai protokollēmuma projektu, rīkojuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta
2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.217 "Vīzu noteikumi""

VSS-1216____________________________________

(E.Ektermane, N.Popens, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos
Nr.450 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti augstāko izglītību un zinātnisko
grādu apliecinoši izglītības dokumenti""

VSS-1205____________________________________

(E.Ektermane, Z.Miezaine, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
11.§
Noteikumu projekts "Studiju līgumā obligāti ietveramie noteikumi"

VSS-1206____________________________________

(E.Ektermane, Z.Miezaine, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
12.§
Likumprojekts "Augstākās izglītības likums"

VSS-1208____________________________________

(E.Ektermane, Z.Miezaine, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
13.§
Informatīvā ziņojuma projekts par nepieciešamo finansējumu Latvijas Olimpiādes sarīkošanai 2008.gadā

VSS-1209____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Jelgavas rajona Valgundes novada izveidošanu"

VSS-1219____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumos
Nr.276 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem
un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu
izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem""

VSS-1195____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģu satiksmes vadības (VTS)
operatoru apmācību, sertifikāciju un kvalifikācijas pārbaudēm"

VSS-1203____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju. Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Kuģa žurnāla un mašīnas žurnāla uzglabāšanas kārtība"

VSS-1204____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Kultūras ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P87 Bauska - Aizkraukle
posma km 61,0-68,7 (Jaunjelgavas apvedceļš) rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1207____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.janvāra rīkojumā
Nr.24 "Par Latvijas Republikas pasta nozares pamatnostādņu 2006.-2009.gadam
īstenošanas programmu""

VSS-1211____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""

VSS-1213____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija un Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos
Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām""

VSS-1214____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumos
Nr.428 "Transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas kārtība, un vadītāja
apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība""

VSS-1217____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība"

VSS-1210____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija un Labklājības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
24.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta Statūtiem""

VSS-1212____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.septembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 25.aprīļa noteikumos
Nr.158 "Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu lietošanas
un tirdzniecības ierobežojumiem un aizliegumiem""

VSS-1200____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumos
Nr.21 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006.gadā un tā piešķiršanas kārtību""

VSS-1201____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
27.§
Noteikumu projekts "Cilvēka audu un orgānu uzkrāšanas, uzglabāšanas un izmantošanas kārtība"

VSS-1202____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa
samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem"

VSS-1192____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumos
Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai""

VSS-1193____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos
Nr.833 "Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisiju ierobežošanu no
noteiktiem produktiem""

VSS-1194____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.septembra noteikumos
Nr.712 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā
biodegvielas daudzuma ražošanai un nosaka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielai""

VSS-1196____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un Eiropas Kopienu komisijas līgumu
(līguma numurs Nr.07030101/2006/431287/FF/B1) par programmu Forest Focus 2005
saskaņā ar Komisijas lēmumu C(2006) 874

VSS-1197____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai protokollēmuma projektu un noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Vides ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 11.septembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Talsu pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1198____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"

VSS-1199____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-1220____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

36.§

Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"

VSS-211____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 16.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.7 2.§).
 
37.§
Likumprojekts "Grozījums Militārā dienesta likumā"

VSS-295____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 2.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.9 1.§).
 
38.§
Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbības un attīstības
stratēģijas projekts 2006.-2010.gadā

VSS-184____________________________________

(A.Liepiņš, G.Veismane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas š.g. 30.augusta vēstulē Nr.6100-01-8426 minēto, neatsaukt 2006.gada 9.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas stratēģijas projektu (prot. Nr.6 5.§).
 
39.§
Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziegumu programmas projekts 2006.-2008.gadam

VSS-223____________________________________

(V.Elksnis, G.Veismane)

Neatsaukt 2006.gada 16.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas programmas projektu (prot. Nr.7 12.§), ņemot vērā, ka programmas projekts līdz š.g. 7.septembrim tiks iesniegts Valsts kancelejā.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos
Nr.914 "Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo un uzturas Eiropas Savienības dalībvalstu
un Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi un viņu ģimenes locekļi""

VSS-225____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 16.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.7 14.§).
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par zemesgabalu saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-213____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 16.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.7 17.§).
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par zemes gabalu Rīgā, Dumbrāja ielā,
un Rīgā, Jūrkalnes ielā, pirkšanu"

VSS-220____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 16.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.7 22.§).
 

Izskatāmais tiesību akta projekts

43.§

Likumprojekts "Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums"

VSS-657
TA-1922 ____________________________________

(M.Rāzna, M.Bičevskis, V.Elksnis, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā, ka Tieslietu ministrija uztur spēkā savu iebildumu.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 116.punktu likumprojekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Iekšlietu ministrijai likumprojektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Informatīvais jautājums

44.§

Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-2319 ____________________________________

(S.Birne, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Finanšu ministrijā.
 

 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:30

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību