Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 35

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

Rīgā

Nr. 35

2006.gada 14.septembrīSanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās


E.Ektermane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Puikevica-Puikevska

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

A.Cinis

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietnieks


A.Stucka

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Juhansone

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja vietā - juriskonsulte


N.Dubina

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja vietā - departamenta direktora vietniece


I.Betaga

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītāja

S.Kerno

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs


Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

A.Tomsone

Sanāksmi sāk plkst.9.10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.janvāra rīkojumā
Nr.11 "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO"
līdzekļu izlietojumu""

VSS-1269____________________________________

(E.Ektermane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Kultūras ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu pašvaldību sporta un publiskajām būvēm"

VSS-1270____________________________________

(E.Ektermane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Liepājas rajona Grobiņā,
Priežu ielā 13, pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-1271____________________________________

(E.Ektermane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Liepājas rajona Grobiņā, Lielajā ielā 72
un Lielajā ielā 72a, nodošanu Grobiņas pilsētas pašvaldības īpašumā"


VSS-1272____________________________________

(E.Ektermane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīriem izmaksā
kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai,
un tās apmērs"

VSS-1273____________________________________

(I.Juhansone, I.Puikevica-Puikevska, E.Ektermane)

1. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 25.septembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
6.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā organizējami un koordinējami ārvalstu bruņoto spēku
vai Nacionālo bruņoto spēku atbalstam paredzēto dzelzceļa pārvadājumu valsts pasūtījumi"

VSS-1274____________________________________

(A.Cinis, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa pārvadājumu likumā"

VSS-1275____________________________________

(A.Cinis, E.Ektermane)

1 Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (93.saraksts)"

VSS-1287____________________________________

(E.Ektermane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 21.oktobra rīkojumā
Nr.531 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

VSS-1288____________________________________

(E.Ektermane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Aizsargjoslu noteikšanas metodika ap aizsprostiem"

VSS-1289____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos
Nr.704 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu
skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja
pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību""

VSS-1294____________________________________

(N.Dubina, E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada
29.aprīļa noteikumos Nr.238 "Ekonomikas ministrijas nolikums""

VSS-1295____________________________________

(I.Juhansone, E.Ektermane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.septembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
13.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piemērojams pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem"

VSS-1280____________________________________

(I.Juhansone, D.Tauriņš, E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 23.janvāra noteikumos
Nr.28 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību
un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""

VSS-1281____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos
Nr.595 "Dārgmetālu izstrādājumu zīmogošanas kārtība un pieļaujamais remedijs""

VSS-1282____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Liepājā,
Republikas ielā 11, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1284____________________________________

(E.Ektermane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Kultūras ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība"

VSS-1285____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Likumprojekts "Likums par patvērumu Latvijas Republikā"

VSS-1290____________________________________

(E.Ektermane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
19.§
Noteikumu projekts "Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi"

VSS-1291____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"

VSS-1292____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu
pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātu
veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību prasības un veselības stāvokļa un psiholoģisko
īpašību pārbaudes kārtība"

VSS-1293____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Likumprojekts "Augstākās izglītības likums"

VSS-1286____________________________________

(E.Ektermane)

Izglītības un zinātnes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības
līgumu par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu

VSS-1265____________________________________

(E.Ektermane)

1. Labklājības ministrijai protokollēmuma projektu, rīkojuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos
Nr.660 "Noteikumi par aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu""

VSS-1266____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 5.augusta noteikumos
Nr.436 "Personu apliecinošu un tiesības apliecinošu dokumentu paraugu informācijas
sistēmas veidošanas un izmantošanas noteikumi""

VSS-1283____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Informatīvā ziņojuma projekts par pārejošas darbnespējas ekspertīzes uzlabošanu valstī

VSS-1279____________________________________

(E.Ektermane)

Veselības ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Biogāzes ražošanas un attīstības programmas projekts 2006.-2011.gadam

VSS-1276____________________________________

(E.Ektermane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu un programmas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Dienvidlatgales reģionālo
atkritumu apsaimniekošanas plānu 2006.-2013.gadam"

VSS-1277____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada
6.janvāra noteikumos Nr.4 "Vides pārraudzības valsts biroja nolikums""

VSS-1278____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa
"Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabošana"
vadlīnijām un projekta iesnieguma veidlapu"

VSS-1267____________________________________

(I.Juhansone, L.Straujuma, E.Ektermane)

Atbilstoši Valsts sekretāru š.g. 30.marta sanāksmes protokollēmumam "Par struktūrfondu ieviešanu regulējošiem normatīvajiem aktiem" (prot. Nr.13 59.§) Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 25.septembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 28.jūlija rīkojumā
Nr.569 "Par Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmu
2007.-2013.gadam""

VSS-1268____________________________________

(L.Straujuma, E.Ektermane)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas izteikto priekšlikumu, rīkojuma projektu neizsludināt.
 
32.§

Informatīvā ziņojuma projekts "Par Rīcības plāna izpildi, lai nodrošinātu
Veselības ministrijas un Zemkopības ministrijas savstarpēji saistīto funkciju optimizāciju"

VSS-1296____________________________________

(I.Juhansone, L.Straujuma, E.Ektermane)
Zemkopības ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 25.septembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

33.§

Rīkojuma projekts "Par Baltkrievijas studentu studijām Latvijā"

VSS-1048____________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2006.gada 27.jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.28 4.§).
 
34.§
Noteikumu projekts "Filmu klasifikācijas noteikumi"

VSS-277____________________________________

(E.Ektermane)

Pieņemt zināšanai, ka noteikumu projekts atsaukts Valsts sekretāru š.g. 7.septembra sanāksmē (prot. Nr.34 46.§).
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu
Talsu rajona Kolkas pagasta pašvaldības īpašumā"

VSS-1038____________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2006.gada 20.jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.27 25.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

36.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 8.aprīļa noteikumos
Nr.138 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem,
politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem""

VSS-681
TA-2311 ____________________________________

(D.Tauriņš, D.Robežniece, E.Ektermane)
1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu, ņemot vērā, ka Latvijas Pašvaldību savienība uztur spēkā savu iebildumu.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 116.punktu noteikumu projekts izskatāms Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
37.§
Noteikumu projekts "Latvijas Kultūras koledžas nolikums"

TA-2224 ____________________________________

(U.Lielpēters, I.Juhansone, A.Cinis, S.Zvidriņa, E.Ektermane)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Kultūras ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu atkārtoti izvērtēt noteikumu projekta atbilstību Augstskolu likuma 10.1 pantam un iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumu par projekta turpmāko virzību.
 
38.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Vides pārraudzības
valsts biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-252
TA-2343 ____________________________________

(G.Puķītis, J.Avotiņš, I.Juhansone, U.Rudziks, E.Ektermane)
1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu, ņemot vērā, ka Tieslietu ministrija un Valsts kancelejas Juridiskais departaments uztur spēkā savus iebildumus.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 116.punktu noteikumu projekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Vides ministrijai:
3.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2.punktā minētajam;
3.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

VSS-644
TA-2499 ____________________________________

(I.Puikevica-Puikevska, E.Ektermane)

Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas izteikto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 


Sanāksmi slēdz plkst. 9:55


 

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību