Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 40

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr. 40

2006.gada 19.oktobrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās


E.Ektermane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Puikevica-Puikevska

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs


M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja vietā - juriskonsulte


N.Dubina

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs


V.Krievāns

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nodaļas
vadītāja pienākumu izpildītājs


J.Stepiņš

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9.10

Iebildums par Valsts sekretāru sanāksmes protokolu

1.§

Par Valsts sekretāru sanāksmes 2006.gada 12.oktobra protokollēmumu (prot. Nr.39 41.§)
"Noteikumu projekts "Kārtība, kādā dzīvokļa īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu
sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu""

VSS-707
TA-2625 ____________________________________

(I.Kukute, O.Kokāne, E.Ektermane)

Izdarīt Valsts sekretāru sanāksmes 2006.gada 12.oktobra protokollēmumā (prot. Nr.39 41.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā dzīvokļa īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu"" grozījumu un izteikt protokollēmuma 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sagatavot Ministru prezidenta rīkojuma projektu par darba grupas izveidošanu, pieaicinot Latvijas Pašvaldību savienības, Rīgas Tehniskās universitātes un Valsts kancelejas pārstāvjus, lai divu mēnešu laikā sagatavotu priekšlikumus par tiesību aktos noteikto regulējumu uzlabošanu attiecībā uz ūdens patēriņa aprēķināšanu gadījumos, kad veidojas starpība starp daudzdzīvokļu mājas ievadā uzstādītā mērīšanas līdzekļa rādījumu un dzīvojamā telpā patērēto ūdens apjomu."
 

Pieteiktie projekti

2.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.jūnija rīkojumā
Nr.381 "Par Nacionālo bruņoto spēku vidēja termiņa attīstības plānu 2005.-2008.gadam""

VSS-1445____________________________________

(E.Ektermane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Saldus rajona Zvārdes pagastā
"Lapsas" nodošanu Zvārdes pagasta pašvaldības īpašumā"

VSS-1446____________________________________

(E.Ektermane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

VSS-1467____________________________________

(E.Ektermane)

1. Ārlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
5.§
Noteikumu projekts "Latvijas būvnormatīvs LBN 261-06 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve""

VSS-1450____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības
"Valsts informācijas tīkla aģentūra" nodošanu privatizācijai (102.saraksts)"

VSS-1451____________________________________

(E.Ektermane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (105.saraksts)"

VSS-1452____________________________________

(E.Ektermane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ārzemnieka deklarācijas
veidlapas aizpildīšanas, uzglabāšanas un nodošanas kārtību"

VSS-1453____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-1454____________________________________

(E.Ektermane)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumos
Nr.336 "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums""

VSS-1455____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Eiropas Kopienu finanšu interešu
aizsardzības koordinācijas padomes nolikums"

VSS-1461____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Valsts kontroli un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Bankas viedokli par noteikumu projektu.
 
12.§

Rīkojuma projekts "Azartspēļu un izložu organizācijas
vienotā grāmatvedības uzskaites kārtība"

VSS-1462____________________________________

(E.Ektermane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rēzeknes rajona,
Kaunatas pagastā saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1463____________________________________

(E.Ektermane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos
Nr.538 "Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un
pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas
un izmantošanas noteikumi""

VSS-1464____________________________________

(I.Zalpētere, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par aviāciju""

VSS-1465____________________________________

(E.Ektermane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-1466____________________________________

(E.Ektermane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos
Nr.723 "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Pedagoģiskās korekcijas
programmu attīstība un ieviešana" vadlīnijām""

VSS-1447____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.oktobrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Izglītības inovācijas fonda nolikums"

VSS-1448____________________________________

(E.Ektermane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Izglītības inovācijas fonda padomi"

VSS-1449____________________________________

(I.Kukute, E.Ektermane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu
likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2007.gadā"

VSS-1442____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Labklājības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.jūlija noteikumos
Nr.491 "Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanas
un uzraudzības kārtība""

VSS-1443____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Labklājības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 12.oktobra noteikumos
Nr.853 "Dzelzceļa pārvadājumu drošības sertifikātu izsniegšanas, apturēšanas un
anulēšanas kārtība""

VSS-1468____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumos
Nr.32 "Kārtība, kādā tiek iesniegts un izskatīts iesniegums par bērna atzīšanu
par Latvijas pilsoni""

VSS-1459____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Pilsonības likumā noteikto latviešu valodas
prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas
teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi"

VSS-1460____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada
22.maija noteikumos Nr.210 "Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi""

VSS-1458____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos
Nr.503 "Noteikumi par dabas resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību
par transportlīdzekļiem un par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas
par transportlīdzekļiem""

VSS-1456____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada
22.janvāra noteikumos Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī""

VSS-1457____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma prasībām pārtikas
piedevām, pārtikai, kurā izmantotas pārtikas piedevas, un prasības pārtikas
piedevu marķējumam"

VSS-1469____________________________________

(I.Zalpētere, S.Broka, E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā"

VSS-1444____________________________________

(E.Ektermane)

1. Valsts kancelejai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

30.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada
3.novembra rīkojumā Nr.709 "Par rīcību gripas pandēmijas gadījumā""

VSS-1016____________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2006.gada 20.jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.27 23.§).
 
31.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pieprasāma un atklātībai
nododama traktortehnikas un to vadītāju valsts reģistra informācija"

VSS-863____________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2006.gada 15.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.23 61.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

32.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts reģionālās attīstības
aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu izcenojumiem"

VSS-899
TA-2800 ____________________________________

(A.Vectēva, I.Kukute, M.Bičevskis, L.Straujuma, G.Puķītis, U.Rudziks, E.Ektermane)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu, ņemot vērā, ka Tieslietu ministrija un Valsts kanceleja uztur spēkā savus iebildumus.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 116.punktu noteikumu projekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:
3.1. precizēt noteikumu projekta pielikumā minēto maksas pakalpojuma mērvienību atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajam labas pārvaldības principam;
3.2. atkārtoti izvērtēt Tieslietu ministrijas, Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta un Valsts kancelejas Juridiskā departamenta iebildumus un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt noteikumu projektu un anotāciju;
3.3. precizēto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada
5.marta noteikumos Nr.102 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji""

VSS-1144
TA-2813 ____________________________________

(R.Muciņš, E.Ektermane)

Ņemot vērā Veselības ministrijas izteikto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 

Informatīvie jautājumi

34.§

Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-2808 ____________________________________

(K.Gerhards, E.Ektermane)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Ekonomikas ministrijā.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Satiksmes ministrijas apkopotās līdzatbildīgo ministriju atbildes
uz ES Somijas Prezidentūras sagatavotajiem jautājumiem par Komisijas paziņojumu Padomei,
Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai:
Ceļā uz turpmāko ES jūrniecības politiku: Eiropas redzējums okeāniem un jūrām (Zaļā grāmata)"

TA-2886 ____________________________________

(J.Maršāns, E.Ektermane)
1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas valsts sekretāra J.Maršāna sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka Valsts sekretāru š.g. 5.oktobra sanāksmē dotais uzdevums (prot. Nr.38 50.§ 3.1.apakšpunkts) ir atrisināts. Valsts kancelejai izbeigt Informatīvā ziņojuma par kompetenču sadalījumu Zaļajai grāmatai par jūrniecības politiku (TA-2746) kontroli.
 
36.§
Par Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumu Nr.995 "Noteikumi par tiešās
pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un
Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm,
kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju" piemērošanas kārtību
____________________________________

(I.Ošiņa, M.Bičevskis, L.Straujuma, I.Gaugers, S.Zvidriņa, K.Gerhards, D.Gulbe, E.Ektermane)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju.
2. Finanšu ministrijai nedēļas laikā nosūtīt visām ministrijām grafiku tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju"" izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē un iesniegšanai Ministru kabinetā.
 

Sanāksmi slēdz plkst.10:05

 

Valsts kancelejas direktora vietā-
direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību