Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 41

print Nosūtīt
print Drukāt

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 
P R O T O K O L S

 
 

 2006.gada 26.oktobrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās

 


E.Ektermane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs


S.Rāgs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs


M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietnieks


A.Stucka

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Ozols

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja vietā - juriskonsulte


N.Dubina

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs


V.Krievāns

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietā - priekšnieka vietnieks


A.Vilks

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nodaļas
vadītāja pienākumu izpildītājs


J.Stepiņš

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

 

 Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9.10

 

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos
Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo
aizsargjoslu platumu""

VSS-1493____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par 1980.gada 10.oktobra Konvencijas par tādu konkrētu
parasto ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem,
kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība, 2.protokolu""

VSS-1506____________________________________

(E.Ektermane)

1. Ārlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos
Nr.48 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu
atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem""

VSS-1507____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 16.jūnija rīkojumā
Nr.433 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju""

VSS-1508____________________________________

(E.Ektermane)

1. Ārlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Satversmes aizsardzības biroja viedokli par rīkojuma projektu.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos
Nr.673 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem""

VSS-1509____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā,
Mucenieku ielā 3, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-1510____________________________________

(E.Ektermane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Namzinis" nodošanu privatizācijai (103.saraksts)"

VSS-1511____________________________________

(E.Ektermane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Valodu mācību centrs" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai (104.saraksts)"

VSS-1512____________________________________

(E.Ektermane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" nodošanu privatizācijai (107.saraksts)"

VSS-1513____________________________________

(E.Ektermane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (108.saraksts)"

VSS-1514____________________________________

(E.Ektermane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (109.saraksts)"

VSS-1515____________________________________

(E.Ektermane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūlija rīkojumā
Nr.493 "Par Kultūras ministrijas un tās padotības iestāžu valdījumā esošu valsts
nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""

VSS-1516____________________________________

(E.Ektermane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Tirgus uzraudzības pamatnostādņu projekts

VSS-1517____________________________________

(E.Ektermane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos
Nr.247 "Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājams akcīzes
nodoklis par dīzeļdegvielu (gāzeļļu)""

VSS-1495____________________________________

(A.Ozols, Z.Miezaine, E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Vides konsultatīvā padome sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 13.jūlija rīkojumā
Nr.522 "Par koncepciju "Par Valsts ieņēmumu dienesta centrālā aparāta
struktūrvienību izvietošanu vienotās darba telpās""

VSS-1497____________________________________

(E.Ektermane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos
Nr.212 "Ārzemnieku piespiedu izraidīšanas kārtība, izceļošanas dokumenta forma
un tā izsniegšanas kārtība""

VSS-1492____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-1494____________________________________

(E.Ektermane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"

VSS-1496____________________________________

(E.Ektermane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 12.jūlija rīkojumā
Nr.516 "Par nekustamā īpašuma Jēkabpilī, Liliju ielā 20B, saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-1498____________________________________

(E.Ektermane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.augusta rīkojumā
Nr.601 "Par nekustamā īpašuma Jēkabpilī, Brīvības ielā 122, saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-1499____________________________________

(E.Ektermane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos
Nr.613 "Kārtība, kādā akreditē profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes
un eksaminācijas centrus un atestē profesionālās izglītības iestāžu vadītājus""

VSS-1479____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par tiešās pārvaldes iestādes "Valsts speciālās izglītības centrs" izveidi"

VSS-1480____________________________________

(E.Ektermane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Valsts speciālās izglītības centra nolikums"

VSS-1481____________________________________

(E.Ektermane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
24.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 11.oktobra rīkojumā
Nr.580 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Pāvu ielā 14""

VSS-1482____________________________________

(E.Ektermane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"

VSS-1483____________________________________

(M.Bičevskis, M.Gruškevics, E.Ektermane)
1. Izglītības un zinātnes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 3.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
26.§
Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada
19.septembra sēdē izglītības un zinātnes ministram dotā uzdevuma (prot. Nr.48, 32.§) izpildi"

VSS-1490____________________________________

(M.Bičevskis, M.Gruškevics, E.Ektermane)
Izglītības un zinātnes ministrijai protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 3.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV deju svētku rīkošanu"

VSS-1491____________________________________

(M.Gruškevics, E.Ektermane)
Kultūras ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§

Noteikumu projekts "Par valsts statistikas pārskatu veidlapu
apstiprināšanu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā"

VSS-1484____________________________________

(A.Stucka, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Labklājības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Informatīvā ziņojuma projekts par iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnotajiem
izdevumiem par mājokļa iegādei samaksātajiem kredīta procentiem

VSS-1518____________________________________

(E.Ektermane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Informatīvā ziņojuma projekts par Mājokļu attīstības kreditēšanas programmas
(II posms) īstenošanu un valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka"
darbību, izsniedzot galvojumus mājokļu kredītiem

VSS-1519____________________________________

(E.Ektermane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos
Nr.425 "Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta""

VSS-1520____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļu nodošanu privatizācijai"

VSS-1521____________________________________

(E.Ektermane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai"

VSS-1522____________________________________

(E.Ektermane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 27.marta rīkojumā
Nr.145 "Par dzīvojamo māju saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-1523____________________________________

(E.Ektermane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 3.maija rīkojumā
Nr.308 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

VSS-1524____________________________________

(E.Ektermane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 2.jūnija rīkojumā
Nr.271 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

VSS-1525____________________________________

(E.Ektermane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi""

VSS-1500____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P117
Skrunda - Aizpute posma km 0,00 - 4,7 rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1501____________________________________

(E.Ektermane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 12.jūlija noteikumos
Nr.520 "Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas
un uzskaites noteikumi""

VSS-1502____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
20.septembra noteikumos Nr.715 "Autopārvadājumu kontroles kārtība""

VSS-1503____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos
Nr.759 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumiem""

VSS-1504____________________________________

(E.Ektermane)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
20.septembra noteikumos Nr.716 "Autotransporta inspekcijas nolikums""

VSS-1505____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
43.§
Noteikumu projekts "Valsts kompensācijas reģistra noteikumi"

VSS-1485____________________________________

(E.Ektermane)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
44.§
Noteikumu projekts "Par saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas Satversmes
aizsardzības biroju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju un Lietuvas Republikas
Nacionālās aizsardzības ministriju par kopējo klasificēto sakaru un informācijas sistēmu
projektu drošības akreditāciju un drošības vadību"

VSS-1486____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai protokollēmuma projektu un noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts valodas likumā"

VSS-1487____________________________________

(M.Bičevskis, E.Ektermane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 3.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
46.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem""

VSS-1488____________________________________

(M.Bičevskis, E.Ektermane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 3.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
47.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju
par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
un mikroliegumos""

VSS-1489____________________________________

(M.Bičevskis, E.Ektermane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 3.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
48.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumu
Nr.328 "Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas un AIDS izplatības ierobežošanas noteikumi"
atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-1478____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
49.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju
par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
un mikroliegumos""

VSS-1474____________________________________

(E.Ektermane)

1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada
15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem""

VSS-1475____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Gardenes bīstamo atkritumu novietne"
Dobeles rajona Auru pagastā pirkšanu"

VSS-1476____________________________________

(G.Puķītis, I.Krūmane, E.Ektermane)

1. Vides ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstā ietverto informāciju par izdevumu, kas saistīti ar īpašuma iegādi, segšanu un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 27.oktobrim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
2. Vides ministrijai protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Saulkrastos, Ķīšupes ielā 14,
nodošanu Saulkrastu pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1477____________________________________

(E.Ektermane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts
īpašumā un nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

VSS-1470____________________________________

(E.Ektermane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Augstkalni"
Annas pagastā Alūksnes rajonā pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-1471____________________________________

(E.Ektermane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
55.§
Noteikumu projekts "Veterināro zāļu reklamēšanas kārtība"

VSS-1472____________________________________

(V.Krievāns, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
56.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumos
Nr.415 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1473____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

57.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri""

VSS-459____________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2006.gada 30.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas likumprojektu (prot. Nr.13 10.§).
 
58.§
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"

VSS-460____________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2006.gada 30.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas likumprojektu (prot. Nr.13 11.§).
 
59.§
Noteikumu projekts "Rīgas Tehniskās koledžas nolikums"

VSS-151____________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2006.gada 2.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.5 20.§).
 
60.§
Noteikumu projekts "Liepājas Jūrniecības koledžas nolikums"

VSS-152____________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2006.gada 2.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.5 21.§).
 
61.§
Noteikumu projekts "Rīgas Celtniecības koledžas nolikums"

VSS-153____________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2006.gada 2.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.5 22.§).
 
62.§
Noteikumu projekts "Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas nolikums"

VSS-154____________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2006.gada 2.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.5 23.§).
 
63.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos
Nr.612 "Kārtība, kādā akreditē vispārējās izglītības programmas un izglītības iestādes,
kā arī atestē valsts un pašvaldību dibināto vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu vadītājus""

VSS-544____________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2006.gada 13.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.15 21.§).
 
64.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos
Nr.219 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem
saistītie izdevumi""

VSS-546____________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2006.gada 13.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.15 23.§).
 
65.§
Likumprojekts "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums"

VSS-550____________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2006.gada 13.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.15 31.§).
 
66.§
Noteikumu projekts "Sējas kaņepju audzēšanas kārtība"

VSS-512____________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2006.gada 6.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.14 26.§).
 
67.§
Likumprojekts "Interešu konflikta novēršanas likums"

VSS-551
TA-2955 ____________________________________

(E.Ektermane)

Neatsaukt 2006.gada 13.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumprojektu (prot. Nr.15 36.§), ņemot vērā, ka likumprojekts š.g. 24.oktobrī iesniegts Valsts kancelejā (TA-2955).
 
68.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pieņemamas, reģistrējamas, novērtējamas,
izmantojamas un izpērkamas dāvanas, kuras valsts amatpersonai ir atļauts pieņemt"

VSS-552____________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2006.gada 13.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja noteikumu projektu (prot. Nr.15 37.§).
 

Izskatāmais tiesību akta projekts

69.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 5.marta noteikumos
Nr.102 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji""

VSS-1144
TA-2813 ____________________________________

(J.Bundulis, U.Līkops, M.Bičevskis, E.Ektermane)
1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu, ņemot vērā, ka Tieslietu ministrija un Valsts kancelejas Juridiskais departaments uztur spēkā savu iebildumu.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 116.punktu noteikumu projekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Veselības ministrijai noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Informatīvie jautājumi

70.§

Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-2884 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, E.Ektermane)
1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Aizsardzības ministrijā.
 
71.§
Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-2826 ____________________________________

(R.Bluķis, E.Ektermane)
1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Iekšlietu ministrijā.
 
72.§
Informatīvais ziņojums par Valsts informācijas sistēmu reģistrācijas gaitu

TA-2893 ____________________________________

(V.Krievāns, V.Ķeņģis, M.Bičevskis, E.Ektermane)

1. Pieņemt zināšanai Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta sniegto informāciju par valsts informācijas sistēmu reģistrācijas gaitu.
2. Atzīmēt, ka informatīvā ziņojuma pielikuma 1., 3., 25. un 48.punktā ietvertā informācija nav aktuāla, jo minētās institūcijas doto uzdevumu ir izpildījušas un iesniegušas Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātā attiecīgu informāciju.
3. Ministrijām un to padotībā esošajām iestādēm, kas ir minētas informatīvā ziņojuma pielikumā, līdz 2006.gada 15.novembrim iesniegt Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātā attiecīgo valsts informācijas sistēmu reģistrācijas iesniegumus vai arī informāciju, ka attiecīgās institūcijas pārziņā nav valsts informācijas sistēmas.
4. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam sagatavot un līdz 2006.gada 15.decembrim iesniegt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē informatīvo ziņojumu par valsts informācijas sistēmu reģistrācijas gaitu.
 

 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:30

 

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību