Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 43

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

Rīgā

Nr. 43

2006.gada 9.novembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs


M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Ruškule

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja


K.Vāgnere

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja vietā - departamenta direktora vietniece


I.Betaga

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Valsts kancelejas direktora vietniece politikas plānošanas
un koordinācijas lietās


U.Klapkalne

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9.10

 

Pieteiktie projekti

1.§

Civilmilitārās sadarbības sistēmas attīstības pamatnostādņu projekts

VSS-1571____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījums Ārstniecības likumā"

VSS-1610____________________________________

(E.Ektermane, G.Puķītis, K.Vāgnere, S.Broka, G.Veismane)

1. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 21.decembra noteikumos
Nr.1036 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

VSS-1611____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, U.Klapkalne, S.Broka, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos
Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība""

VSS-1612____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Audžuģimenes noteikumi"

VSS-1613____________________________________

(E.Ektermane, G.Puķītis, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 20.oktobra noteikumos
Nr.409 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-98 "Daudzstāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamie nami""

VSS-1583____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības
"Latvijas valsts ceļi" nodošanu privatizācijai (110.saraksts)"

VSS-1584____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības
"Latvijas autoceļu uzturētājs" nodošanu privatizācijai (111.saraksts)"

VSS-1585____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Autotransporta direkcija" nodošanu privatizācijai (112.saraksts)"

VSS-1586____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības
"Elektronisko sakaru direkcija" nodošanu privatizācijai (113.saraksts)"

VSS-1587____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras turējumā esošo akciju sabiedrības "Rīgas starptautiskā autoosta" akciju pārdošanu"

VSS-1588____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (116.saraksts)"

VSS-1589____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada
1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi""

VSS-1590____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka sabiedriskās politikas centrs "Providus" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos
Nr.546 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus""

VSS-1577____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""

VSS-1578____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, I.Krūmane, G.Veismane)
1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos
Nr.178 "Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās
uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi""

VSS-1579____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1A,
ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"

VSS-1580____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projektu "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

VSS-1581____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos
Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un
Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas
sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju""

VSS-1582____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Zilupē, Amatnieku ielā 10a"

VSS-1572____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Iekšlietu ministrijai protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Saldū, Jelgavas ielā 9, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1573____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Blāzmas"
nodošanu Saldus rajona Vadakstes pagasta pašvaldības īpašumā"

VSS-1574____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par personas apliecību un pasu izsniegšanu"

VSS-1575____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Iekšlietu ministrijai protokollēmuma projektu, noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
24.§
Koncepcijas projekts "Par kompetento iestāžu rīcību pēc personas nāves konstatēšanas"

VSS-1576____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un
maksāšanas kārtību par valsts valodas prasmes pārbaudi ārzemniekam"

VSS-1598____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
26.§
Noteikumu projekts "Rīgas Celtniecības koledžas nolikums"

VSS-1599____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Dobeles rajonā,
Īles pagastā "Īles sanatorija", saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1570____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Labklājības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-1591____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamā mājā "Skaļupes 1", Līgatnes pagastā,
Cēsu rajonā, esošo telpu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Veselības ministrijas valdījumā"

VSS-1592____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos
Nr.952 "Noteikumi par valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" sniegto
publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-1593____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos
Nr.789 "Šaursliežu dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi""

VSS-1594____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Aviācijas skates organizēšanas un veikšanas kārtība"

VSS-1595____________________________________

(E.Ektermane, I.Kukute, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iekasē un maksā transportlīdzekļu ikgadējo
nodevu un piemēro atbrīvojumus no nodevas maksāšanas un nodevas atlaides"

VSS-1596____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, J.Maršāns, L.Straujuma, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"

VSS-1597____________________________________

(E.Ektermane, I.Betaga, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai protokollēmuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
35.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 21.septembra rīkojumā
Nr.713 "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Rīgas
Stradiņa universitātes valdījumā""

VSS-1600____________________________________

(E.Ektermane, M.Gruškevics, G.Veismane)
Veselības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par Seksuāli transmisīvo un ādas slimību valsts aģentūras reorganizāciju"

VSS-1601____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Veselības ministrijai protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
37.§
Rīgas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna projekts 2006.-2013.gadam

VSS-1604____________________________________

(E.Ektermane, G.Puķītis, I.Krūmane, G.Veismane)

1. Vides ministrijai precizēt plāna projekta kopsavilkumā atbilstoši anotācijas III sadaļai ietverto informāciju un precizēto plāna projekta kopsavilkumu līdz š.g. 10.novembrim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
2. Vides ministrijai rīkojuma projektu un plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""

VSS-1605____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)
1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
39.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par CITES atļauju un sertifikātu izsniegšanu"

VSS-1606____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
40.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos
Nr.242 "Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst
saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus""

VSS-1607____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

VSS-1608____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos
Nr.404 "Noteikumi par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas
par videi kaitīgām precēm""

VSS-1609____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
43.§
Noteikumu projekts "Cukura tirgus analīzei un bilances
sagatavošanai nepieciešamās informācijas iesniegšanas kārtība un saturs"

VSS-1602____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
44.§
Noteikumu projekts "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"

VSS-1603____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"

VSS-1567____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Valsts kancelejai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kontroli.
 
46.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts kontroles likumā"

VSS-1568____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Valsts kancelejai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kontroli.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
47.§
Informatīvā ziņojuma projekts "Par politikas plānošanas dokumentiem,
kas uzskatāmi par izpildītiem, aktualitāti vai spēku zaudējušiem"

VSS-1569____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Valsts kancelejai protokollēmuma projektu, rīkojuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Latvijas Pašvaldību savienību.
 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

48.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

VSS-1393____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 5.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.38 4.§).
 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par ēku, par kuru īpašniekiem nav fiksēta
informācija Nekustamo īpašumu valsts kadastra reģistrā, apsekošanu"

VSS-594____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 27.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas informatīvā ziņojuma projektu (prot. Nr.17 7.§).
 
50.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 4.novembra rīkojumā
Nr.712 "Par Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu valsts pasūtījuma koncepciju
2007.-2016.gadam""

VSS-581____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 27.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.17 19.§).
 
51.§
Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma objekta noteikšana"

VSS-603____________________________________

(G.Veismane)

Neatsaukt 2006.gada 27.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.17 25.§), ņemot vērā, ka noteikumu projekts līdz š.g. 16.novembrim tiks iesniegts Valsts kancelejā.
 
52.§
Pamatnostādņu projekts "Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana no 2006.gada līdz 2016.gadam"

VSS-596____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 27.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas pamatnostādņu projektu (prot. Nr.17 26.§).
 

Iebildums par Valsts sekretāru sanāksmes protokolu

53.§

Par Valsts sekretāru sanāksmes 2006.gada 2.novembra protokollēmumu (prot. Nr.42 45.§)
"Likumprojekts "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums""

VSS-1162
TA-3002 ____________________________________

(I.Geiba, I.Kukute, G.Veismane)

Izdarīt Valsts sekretāru sanāksmes 2006.gada 2.novembra protokollēmumā (prot. Nr.42 45.§) "Likumprojekts "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums"" grozījumu un izteikt protokollēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
"1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā, ka Vides ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments uztur spēkā savus iebildumus."
 

Izskatāmais tiesību akta projekts

54.§

Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"

VSS-1166
TA-2958 ____________________________________

(A.Masejeva, I.Alliks, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. atkārtoti saskaņot likumprojekta 1.pantā minētās 3.panta 1.1 daļas redakciju ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju un attiecīgi precizēt likumprojektu;
2.2. precizēto un saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

55.§

Par informācijas iesniegšanu par likumprojektu turpmāko virzību Saeimā
____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Atbilstoši Ministru kabineta š.g. 8.novembra sēdē lemtajam (prot. Nr.58 3.§), lai nodrošinātu Saeimas kārtības ruļļa 39.pantā noteikto, ministrijām (sekretariātiem) līdz š.g. 21.novembrim iesniegt Valsts kancelejā informāciju par ministra atbildībā esošo likumprojektu, kas atbalstīti Ministru kabinetā un izskatīti Saeimā pirmajā vai otrajā lasījumā, turpmāko virzību Saeimā.
 
56.§
Par Tulkošanas un terminoloģijas centra iztulkoto dokumentu saskaņošanas kārtību ar ministrijām
____________________________________

(L.Straujuma, M.Baltiņš, M.Bičevskis, M.Gruškevics, U.Lielpēters, I.Betaga, G.Veismane)

Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas valsts sekretāres L.Straujumas un Tulkošanas un terminoloģijas centra direktora M.Baltiņa sniegto informāciju par Tulkošanas un terminoloģijas centra iztulkoto dokumentu saskaņošanas kārtību ar ministrijām.
 

 

Sanāksmi slēdz plkst.10:30

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību