Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 44

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

Rīgā

Nr. 44

2006.gada 16.novembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja


I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs


M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietnieks


A.Pīlēģis

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Ruškule

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja


K.Vāgnere

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja vietā - departamenta direktora vietniece


I.Betaga

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referenteA.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9.10

 

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos
Nr.587 "Noteikumi par kārtību, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Nacionālo
bruņoto spēku aviācijas gaisa kuģi, un kārtību, kādā Latvijas Republikas Nacionālo
bruņoto spēku aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi""

VSS-1615____________________________________

(I.Gailīte)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos
Nr.764 "Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā""

VSS-1624____________________________________

(I.Betaga, I.Gailīte)

1. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Saeimas Eiropas lietu komisijas un Latvijas Bankas viedokli par noteikumu projektu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos
Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un
Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm,
kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju""

VSS-1625____________________________________

(I.Gailīte)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Ārlietu ministrijas darbības stratēģijas projekts 2007.-2009.gadam

VSS-1626____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ārlietu ministrijai rīkojuma projektu un stratēģijas projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Platforma attīstības sadarbībai sniegs atzinumu par stratēģijas projektu.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nepilngadīgas personas, kas ir bez vecāku pavadības,
pārstāvja pienākumiem, iecelšanas kārtību, atlīdzības piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību,
atlīdzības apmēru un izvirzāmajām prasībām"

VSS-1620____________________________________

(I.Gailīte)

1. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
17.augusta rīkojumā Nr.551 "Par Nacionālās akreditācijas padomes sastāvu""

VSS-1617____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos
Nr.703 "Noteikumi par papildus aizpildāmajām ailēm vienotajā administratīvajā
dokumentā un kārtību, kādā muitas iestāde personai atļauj iesniegt vienoto
administratīvo dokumentu pirms preču uzrādīšanas""

VSS-1618____________________________________

(I.Gailīte)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Likumprojekts "Par Protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz K3.pantu Līgumā ar Eiropas Savienību,
par nelegāli iegūtu ieņēmumu legalizēšanas apjomu Konvencijā par informāciju tehnoloģiju izmantošanu
muitas vajadzībām un par transportlīdzekļa reģistrācijas numura iekļaušanu konvencijā un Protokolu, kas
noslēgts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu un kas attiecībā uz muitas lietu identifikācijas
datu bāzes izveidošanu groza Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām"

VSS-1619____________________________________

(I.Gailīte)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas
valdības līgumu par sadarbību cīņā pret organizēto noziedzību, narkotisko vielu, psihotropo
vielu un prekursoru nelegālu apriti, terorismu un citiem noziedzīgiem nodarījumiem"

VSS-1616____________________________________

(I.Gailīte)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai protokollēmuma projektu un noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
25.maija noteikumos Nr.503 "Profesionālās izglītības centra nolikums""

VSS-1634____________________________________

(I.Gailīte)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§

Noteikumu projekts "Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas nolikums"

VSS-1635____________________________________

(I.Gailīte)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība"

VSS-1636____________________________________

(I.Gailīte)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos
Nr.164 "Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksas""

VSS-1614____________________________________

(I.Gailīte)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Labklājības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par Publisko iepirkumu likuma izņēmuma piemērošanu Tehniskās
palīdzības līgumam starp Latvijas Republikas un Amerikas Savienoto Valstu valdībām
par ostu drošības jautājumiem"

VSS-1627____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 22.decembra rīkojumā
Nr.833 "Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objekta statusa maiņu""

VSS-1628____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ceļu lietotājiem nodrošina minimālo
drošības līmeni Eiropas ceļu tīkla tuneļos, kas garāki par 500 metriem"

VSS-1629____________________________________

(I.Gailīte)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Jūras negadījumu izmeklēšanas kārtība"

VSS-1630____________________________________

(I.Gailīte)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa A7
Rīga-Bauska-Lietuvas robeža posma Ķekava-Iecava būvniecības projekta īstenošanai"

VSS-1631____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa A1
Rīga-Ainaži posma Ādaži-Gauja būvniecības projekta īstenošanai"

VSS-1632____________________________________

(E.Rinkēvičs, I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības saglabāšanu valsts īpašumā valsts autoceļa P117
Skrunda-Aizpute posma km 0,00-4,7 rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1633____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Garīgās veselības valsts aģentūras reorganizāciju"

VSS-1621____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras ''Sabiedrības veselības aģentūra'' reorganizāciju"

VSS-1622____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Narkoloģijas valsts aģentūras reorganizāciju"

VSS-1623____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Veterināro zāļu marķēšanas, izplatīšanas un kontroles noteikumi"

VSS-1637____________________________________

(I.Gailīte)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-1638____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"

VSS-1639____________________________________

(I.Gailīte)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada
2.janvāra noteikumos Nr.3 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos""

VSS-1640____________________________________

(L.Straujuma, I.Gailīte)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas III sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 17.novembrim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
3. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos
Nr.41 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""

VSS-1641____________________________________

(I.Gailīte)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Atbilstības kritēriji komersantu uzņēmumiem, kuri nodarbojas
ar mākslīgo apsēklošanu un embriju transplantāciju, kā arī šo komersantu
reģistrēšanas kārtība"

VSS-1642____________________________________

(I.Gailīte)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos
Nr.775 "Kārtība, kādā 2006.gadā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu meža
ilglaicīgo funkciju stabilizācijai privātos mežos""

VSS-1643____________________________________

(M.Bičevskis, I.Gailīte)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 23.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

31.§

Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"

VSS-612____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt 2006.gada 11.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.18 4.§).
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos
Nr.289 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas
izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem""

VSS-1037____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt 2006.gada 20.jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.27 24.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

33.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izstrādājama (adaptējama), ieviešama
un lietojama vienotā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēma"

VSS-1028
TA-2975 ____________________________________

(A.Liepiņš, I.Gailīte)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
Ekonomikas ministrijai nedēļas laikā iesniegt priekšlikumus par tiesību akta projekta turpmāko virzību.
 
34.§
Likumprojekts "Brīvprātīgo darbības likums"

VSS-1806
TA-1740 ____________________________________

(K.Vāgnere, I.Gailīte)

Ņemot vērā Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam nedēļas laikā iesniegt priekšlikumus par tiesību akta projekta turpmāko virzību.
 

 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:20

 

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte


 

Skatīt darba kārtību