Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 46

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

Rīgā

Nr. 46

2006.gada 7.decembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks I.Kļava

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Preimate

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietnieks


A.Pīlēģis

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja vietā - juriskonsulte


N.Dubina

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs


V.Krievāns

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

G.Kanaviņš

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nodaļas
vadītāja pienākumu izpildītājs

J.Stepiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


 

 

A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

 

Pieteiktie projekti

1.§

Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcijas projekts

VSS-1707____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija lūgs Latvijas Mērnieku biedrības, Ģeodēzistu un kartogrāfu asociācijas un Inženierkomunikāciju turētāju koordinācijas padomes viedokli par koncepcijas projektu.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījums pamatnostādnēs "Bērniem piemērota Latvija""

VSS-1703____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 31.marta rīkojumā
Nr.185 "Par pamatnostādnēm "Bērniem piemērota Latvija"""

VSS-1704____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi programmā "Bērniem piemērota Latvija 2004.-2007.gadam""

VSS-1705____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 22.septembra rīkojumā
Nr.646 "Par programmu "Bērniem piemērota Latvija" 2004.-2007.gadam""

VSS-1706____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicama privatizācija ar parādu kapitalizācijas metodi"

VSS-1724____________________________________

(E.Ektermane, O.Kokāne, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.septembra rīkojumā
Nr.717 "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošu valsts nekustamo īpašumu nodošanu
Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā""

VSS-1725____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Paula Stradiņa
klīniskā universitātes slimnīca" nodošanu privatizācijai (121.saraksts)"

VSS-1726____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Agroķīmisko pētījumu centrs" nodošanu privatizācijai (123.saraksts)"

VSS-1727____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs" nodošanu privatizācijai (124.saraksts)"

VSS-1728____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Meliorprojekts" nodošanu privatizācijai (125.saraksts)"

VSS-1729____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (126.saraksts)

VSS-1730____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Kultūras ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 28.februāra rīkojumā
Nr.133 "Par valsts īpašuma objektu saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-1731____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 23.jūlija rīkojumā
Nr.461 "Par likvidējamās Rīgas Aviācijas universitātes nekustamā īpašuma objektu
saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-1732____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 27.septembra rīkojumā
Nr.482 "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Sporta ielā 13/15, saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-1733____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersantam piešķir atzītā svaigu
banānu svērēja statusu un izsniedz atļauju svaigu banānu svēršanai"

VSS-1734____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos
Nr.809 "Muitas nodokļa atcelšanas un kvotu konsultatīvās padomes nolikums""

VSS-1735____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""

VSS-1736____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, I.Krūmane, R.Bluķis, O.Kokāne, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§

Noteikumu projekts "Valsts kases pārvaldīšanā esošā fondētās pensijas kapitāla nodošanas
konkursa noteikumi, kapitāla nodošanas kārtība un termiņi, kā arī kārtība, kādā fondēto
pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāji atlīdzina ar kapitāla nodošanu saistītos izdevumus"

VSS-1737____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos
Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību""

VSS-1738____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams preču piegādēm
un pakalpojumiem, kas sniegti Latvijas Republikā vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs
reģistrētajām diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām un starptautisko organizāciju
pārstāvniecībām, un ar šīm pārstāvniecībām saistītajām personām, Eiropas Kopienas institūcijām,
Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), tās dalībvalstu bruņotajiem spēkiem un to sastāvā
ietilpstošajām personām, un kārtība, kādā atmaksājams akcīzes nodoklis par Latvijas Republikā
iegādātajām akcīzes precēm"

VSS-1739____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, I.Krūmane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju un Bērnu un ģimenes lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Viļānos, Rēzeknes ielā 6"

VSS-1720____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Daugavpils rajona
Ilūkstē, Raiņa ielā 8B, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1721____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības
obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā"

VSS-1722____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Par Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas
inženiertīklu nodošanu Olaines pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1742____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada
25.jūnija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par sezonas rakstura darbiem""

VSS-1700____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Labklājības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumos
Nr.353 "Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku""

VSS-1701____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Labklājības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts darba inspekcijas likumā"

VSS-1702____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu - valsts 1.šķiras un valsts
2.šķiras autoceļu posmu - nodošanu Balvu pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1740____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Par ikgadējo valsts nodevu par radiofrekvenču spektra
un numerācijas resursu lietošanas tiesībām, tās maksāšanas kārtību un atvieglojumiem"

VSS-1741____________________________________

(E.Ektermane, J.Maršāns, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstā ietverto informāciju par noteikumu projekta ietekmi uz valsts budžetu un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 8.decembrim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
3. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Ceļu lietotāju maksājumu elektronisko
iekasēšanas sistēmu savstarpējās izmantojamības kārtība"

VSS-1743____________________________________

(E.Ektermane, V.Krievāns, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Speciālo aviācijas darbu gaisa kuģu ekspluatanta apliecības izsniegšanas kārtība"

VSS-1744____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos
Nr.790 "Noteikumi par dzelzceļa signalizācijas sistēmām""

VSS-1745____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā,
Kronvalda bulvārī 6, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-1746____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru regulāro
komercpārvadājumu ar autobusiem statistikas apkopošanu"

VSS-1747____________________________________

(E.Ektermane, J.Maršāns, M.Bičevskis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

36.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Slokas ielā 37a,
nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"

VSS-1748_______________________________________________________________

(E.Ektermane, E.Rinkēvičs, G.Veismane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju un Aizsardzības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

37.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par bāriņtiesu izdarīto apliecinājumu
un citu darbību reģistrā ierakstāmām ziņām un reģistra vešanas kārtību"

VSS-1749_______________________________________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, V.Krievāns, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

38.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 13.augusta noteikumos
Nr.327 ''Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu tranzīta noteikumi""

VSS-1714_______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

39.§

 Noteikumu projekts "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība"

VSS-1715_______________________________________________________________

(E.Ektermane, U.Līkops, I.Krūmane, R.Bluķis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas III sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 8.decembrim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
3. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

40.§

 Noteikumu projekts "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība"

VSS-1716_______________________________________________________________

(E.Ektermane, U.Līkops, I.Krūmane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas III sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 8.decembrim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
3. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

41.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedzamas, apturamas, pārreģistrējamas un
anulējamasspeciālas atļaujas (licences) farmaceitiskajai un veterinārfarmaceitiskajai
darbībai, maksājama valsts nodeva par to izsniegšanu un pārreģistrāciju, novērtējama
aptieku, zāļu lieltirgotavu, zāļu ražošanas uzņēmumu atbilstība un labas izplatīšanas
prakses atbilstība"

VSS-1717_______________________________________________________________

(E.Ektermane, L.Straujuma, G.Veismane)

 1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

42.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Limbažu rajonā,
Limbažos, Klostera ielā 4a, nodošanu Limbažu rajona pašvaldības īpašumā"

VSS-1718_______________________________________________________________

(E.Ektermane, U.Līkops, I.Krūmane, G.Veismane)

1. Veselības ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas III sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 8.decembrim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
2. Veselības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

43.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra rīkojumā
Nr.646 "Par valsts aģentūru "Sabiedrības veselības aģentūra""

VSS-1719_______________________________________________________________

(E.Ektermane, U.Līkops, I.Krūmane, G.Veismane)

1. Veselības ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas III sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 8.decembrim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
2. Veselības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

44.§

 Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā"

VSS-1713_______________________________________________________________

(E.Ektermane, O.Kokāne, G.Veismane)

 1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 45.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos
Nr.361 "Labības tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzīšanas kārtība""

VSS-1708_______________________________________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, L.Straujuma, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

46.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumos
Nr.409 "Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības""

VSS-1709_______________________________________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, L.Straujuma, M.Gruškevics, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

47.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos
Nr.445 "Valsts aģentūras "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" nolikums""

VSS-1710_______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 48.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas likmēm un to maksāšanas kārtību
par augu aizsardzības līdzekļu reģistra, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu
produktu apritē iesaistīto personu reģistra un koka iepakojuma marķētāju reģistra kārtošanu"

VSS-1711_______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

 1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

49.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos
Nr.215 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu
cenrādi""

VSS-1712_______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

50.§

 Rīcības programma Pamatnostādnēm komunikācijai
ar sabiedrību Eiropas Savienības jautājumos 2007.2011.gadam

VSS-1723_______________________________________________________________

(E.Ektermane, U.Lielpēters, L.Straujuma, G.Veismane)

1. Eiropas Savienības informācijas aģentūrai rīkojuma projektu, programmas projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par programmas projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

 51.§

 Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma
spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""

VSS-726_______________________________________________________________

(G.Veismane)

 Atsaukt 2006.gada 25.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.20 19.§).

 

 52.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības
standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem"

VSS-636_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Neatsaukt 2006.gada 11.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.18 19.§), ņemot vērā, ka noteikumu projekts š.g. 5.decembrī iesniegts Valsts kancelejā (TA-3385).

 

53.§

 Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā notiek Eiropas Savienības dokumentu
tulkojumu izvērtēšana, saskaņošana un kļūdu labošana"

VSS-688_______________________________________________________________

(G.Veismane)

 Neatsaukt 2006.gada 18.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas instrukcijas projektu (prot. Nr.19 38.§), ņemot vērā, ka instrukcijas projekts līdz š.g. 8.decembrim tiks iesniegts Valsts kancelejā.

 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

 54.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā interaktīvo azartspēļu
un izložu organizētājs iesniedz paziņojumu par pārskata ceturksni"

TA-3061_______________________________________________________________

(S.Birne, M.Bičevskis, I.Gratkovska, E.Ektermane, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam;
2.2. precizēto noteikumu projektu atkārtoti saskaņot ar Tieslietu ministriju.
3. Precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 55.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iesniedzams
ziņojums par azartspēļu un izložu organizēšanu"

TA-3062_______________________________________________________________

(S.Birne, M.Bičevskis, I.Gratkovska, E.Ektermane, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam;
2.2. precizēto noteikumu projektu atkārtoti saskaņot ar Tieslietu ministriju.
3. Precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

Informatīvie jautājumi

 56.§

 Informatīvais ziņojums par kompetentās institūcijas noteikšanu Eiropas Padomes
1980.gada 20.oktobra Direktīvas 80/987/EEK par dalībvalstu normatīvo aktu
tuvināšanu attiecībā uz darbinieku aizsardzību to darba devēja maksātnespējas
gadījumā 8.panta ieviešanai

TA-3269_______________________________________________________________

(L.Sniega-Svilāne, I.Krūmane, M.Bičevskis, B.Paševica, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas un Labklājības ministrijas paustos viedokļus par atbildīgās institūcijas noteikšanu Direktīvas 80/987/EEK 8.panta ieviešanai.
2. Atzīmēt, ka Valsts sekretāru sanāksmes balsstiesīgie dalībnieki, izņemot Finanšu ministriju, atbalsta informatīvajā ziņojumā piedāvāto 1.risinājuma variantu.
3. Ņemot vērā, ka Finanšu ministrija neatbalsta 1.variantu, jautājumu par atbildīgās institūcijas noteikšanu Direktīvas 80/987/EEK 8.panta ieviešanai izskatīt Ministru kabineta komitejas š.g. 11.decembra sēdē.

 

 57.§

 Par plānotajiem pasākumiem rīcības programmas Pamatnostādnēm komunikācijai
ar sabiedrību Eiropas Savienības jautājumos 2007.2011.gadam ietvaros

_______________________________________________________________

(L.Jākobsone, G.Veismane)

Pieņemt zināšanai Eiropas Savienības informācijas aģentūras direktores L.Jākobsones sniegto informāciju par plānotajiem pasākumiem rīcības programmas Pamatnostādnēm komunikācijai ar sabiedrību Eiropas Savienības jautājumos 2007.2011.gadam ietvaros.

 

 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:50

 

 Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību