Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 1

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

Rīgā

Nr. 1

2007.gada 4.janvārīSanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Liepa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

B.Bāne

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītāja


K.Gaugere

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs


V.Krievāns

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietā - priekšnieka vietniece


J.Strīķe

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles daļas vadītājs

J.Gustiņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre M.Lāce

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane


Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9.10

 

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos
Nr.1036 "Noteikumi par Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-1____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas par
atgriešanās apliecības izsniegšanu apmēru un maksāšanas kārtību"

VSS-2____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos
Nr.455 "Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā
verificēšana un tirgus uzraudzība""

VSS-10____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (134.saraksts)"

VSS-6____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada
6.augusta rīkojumā Nr.415 "Par valsts nekustamajiem īpašumiem""

VSS-7____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 19.aprīļa rīkojumā
Nr.189 "Par nekustamo īpašumu Liepājā saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-8____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūlija rīkojumā
Nr.493 "Par Kultūras ministrijas un tās padotības iestāžu valdījumā esošu valsts
nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""

VSS-9____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Kultūras ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"

VSS-11____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības Kandavā,
Daigones ielā 16, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-12____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo būvju Alūksnē,
Pils ielā 58, nodošanu Alūksnes pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-13____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zemes reformas un zemes
privatizācijas darbus finansē no valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļiem"

VSS-5____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija un Veselības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
12.§
Koncepcijas projekts "Par jaunas ēkas būvniecību Veselības ministrijas vajadzībām"

VSS-18____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""

VSS-3____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija un Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
14.§
Likumprojekts "Par Līgumu starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Itālijas Republiku, Īriju,
Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Eiropas
Atomenerģijas kopienu (Euratom) un Starptautisko atomenerģijas aģentūru, kas noslēgts,
pildot III panta 1. un 4.punktu Līgumā par kodolieroču neizplatīšanu, un Papildu protokolu
Līgumam starp Austrijas Republiku, Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Somijas Republiku,
Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas
Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Portugāles Republiku, Spānijas Karalisti, Zviedrijas
Karalisti, Eiropas Atomenerģijas kopienu un Starptautisko atomenerģijas aģentūru, īstenojot
III panta 1. un 4.punktu Līgumā par kodolieroču neizplatīšanu"

VSS-4____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
15.§
Zivsaimniecības nozares Nacionālā stratēģiskā plāna projekts 2007.-2013.gadam

VSS-14____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un plāna projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par lauksaimniecībā izmantojamās
zemes transformācijas atļaujas sagatavošanu, izsniegšanu un darbības termiņa pagarināšanu"

VSS-15____________________________________

(E.Ektermane, B.Bāne, V.Krievāns, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju par noteikumu projekta ietekmi uz valsts budžetu un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 5.janvārim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
3. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos
Nr.979 "Lauku atbalsta dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-16____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
19.oktobra noteikumos Nr.876 "Lauku atbalsta dienesta nolikums""

VSS-17____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

19.§

Likumprojekts "Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums"

VSS-847
TA-18 ____________________________________

(G.Veismane)

Neatsaukt 2006.gada 15.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.23 6.§), ņemot vērā, ka likumprojekts š.g. 3.janvārī iesniegts Valsts kancelejā (TA-18).
 
20.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek izsniegti, atteikti
vai anulēti stratēģiskas nozīmes preču kontroles dokumenti"

VSS-848
TA-29 ____________________________________

(G.Veismane)

Neatsaukt 2006.gada 15.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.23 7.§), ņemot vērā, ka noteikumu projekts š.g. 4.janvārī iesniegts Valsts kancelejā (TA-29).
 
21.§
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas Nacionālais stratēģiskas nozīmes preču saraksts"

VSS-849
TA-21 ____________________________________

(G.Veismane)

Neatsaukt 2006.gada 15.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.23 8.§), ņemot vērā, ka noteikumu projekts š.g. 3.janvārī iesniegts Valsts kancelejā (TA-21).
 
22.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-850
TA-22 ____________________________________

(G.Veismane)

Neatsaukt 2006.gada 15.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.23 9.§), ņemot vērā, ka likumprojekts š.g. 3.janvārī iesniegts Valsts kancelejā (TA-22).
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Konvenciju par Ķīmisko ieroču izstrādes,
izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu""

VSS-851
TA-23 ____________________________________

(G.Veismane)

Neatsaukt 2006.gada 15.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.23 10.§), ņemot vērā, ka likumprojekts š.g. 3.janvārī iesniegts Valsts kancelejā (TA-23).
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos
Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu""

VSS-841____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 15.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.23 28.§).
 
25.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
25.novembra rīkojumā Nr.923 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu""

VSS-832____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 15.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.23 33.§).
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par zemesgabala Rīgā, Linezera ielā 5, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-443____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 30.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.13 25.§).
 
27.§
Noteikumu projekts "Radioiekārtu un elektronisko sakaru
tīklu galiekārtu izplatīšanas un lietošanas kārtība"

VSS-579____________________________________

(J.Maršāns, G.Veismane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2006.gada 15.decembra vēstulē Nr.03-07/159 minēto, neatsaukt 2006.gada 27.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.17 17.§).
 
28.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek ieviesta elektronisko sabiedrības
saziņas līdzekļu veidoto televīzijas programmu apraide ciparformātā"

VSS-1659____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 23.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.45 44.§).
 
29.§
Koncepcijas projekts "Par nacionālo normatīvo aktu pieejamības
veicināšanu un elektronisko versiju autentiskuma atzīšanu"

VSS-865
TA-24 ____________________________________

(M.Bičevskis, G.Veismane)

Neatsaukt 2006.gada 15.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas koncepcijas projektu (prot. Nr.23 42.§), ņemot vērā, ka koncepcijas projekts š.g. 4.janvārī iesniegts Valsts kancelejā (TA-24).
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par jaunas Veselības ministrijas ēkas būvniecību"

VSS-839____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 15.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.23 43.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

31.§

Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa pārvadājumu likumā"

VSS-1275
TA-3444 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, G.Veismane)

Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas priekšlikumu, jautājumu skatīt Valsts sekretāru š.g. 11.janvāra sanāksmē.
 
32.§
Likumprojekts "Valsts materiālo rezervju likums"

VSS-990
TA-2724 ____________________________________

(A.Straume, I.Šalders, U.Līkops, M.Bičevskis, G.Veismane)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta anotācijas III sadaļu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam;
2.2. precizēt likumprojekta 3.panta trešās daļas redakciju, paredzot deleģējumu Ministru kabinetam apstiprināt materiālo rezervju nomenklatūru un resursu daudzumu;
2.3. precizēto likumprojektu atkārtoti saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu;
2.4. precizēto un saskaņoto likumprojektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
33.§
Noteikumu projekts "Studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtība"

VSS-962
TA-3418 ____________________________________

(J.Čakste, M.Bičevskis, G.Veismane)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumos
Nr.276 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem
un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu
izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem""

VSS-1195
TA-3304 ____________________________________

(V.Vogoļenoks, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta noteikumos
Nr.585 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība""

VSS-1360
TA-3336 ____________________________________

(I.Gratkovska, I.Alliks, M.Bičevskis, J.Strīķe, A.Straume, U.Līkops, M.Lāce, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

36.§

Informatīvais ziņojums par valsts informācijas sistēmu reģistrācijas gaitu

TA-3588 ____________________________________

(V.Krievāns, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta sniegto informāciju par valsts informācijas sistēmu reģistrācijas gaitu.
2. Ministrijām un to padotībā esošajām iestādēm, kas ir minētas informatīvā ziņojuma pielikumā, līdz 2006.gada 15.janvārim iesniegt Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātā attiecīgo valsts informācijas sistēmu reģistrācijas iesniegumus vai arī informāciju, ka attiecīgās institūcijas pārziņā nav valsts informācijas sistēmas.
 
37.§
Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-3572 ____________________________________

(G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Eiropas Savienības informācijas aģentūras sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Eiropas Savienības informācijas aģentūrā.
 
38.§
Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" sagatavoto līguma projektu
"Par sertifikācijas pakalpojumiem"
____________________________________

(A.Remesovs, M.Bičevskis, V.Krievāns, U.Līkops, J.Strīķe, G.Puķītis, D.Tauriņš, K.Gaugere, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Valsts sekretāru sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" sagatavoto līguma projektu "Par sertifikācijas pakalpojumiem" un atzīmēt, ka līguma projekts sagatavotajā redakcijā nav parakstāms.
2. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam:
2.1. izvērtēt Tieslietu ministrijas atzinumā minētos priekšlikumus, kā arī Valsts sekretāru sanāksmes laikā izteiktos viedokļus un attiecīgi precizēt līguma projektu;
2.2. precizēto līguma projektu nosūtīt saskaņošanai līguma parakstītājiem no pakalpojuma saņēmēja puses un, ja nepieciešams, organizēt atsevišķu saskaņošanas sanāksmi, pieaicinot arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvjus;
2.3. saskaņoto līguma projektu iesniegt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē galīgā lēmuma pieņemšanai (t.sk., par iepriekš parakstīto līgumu spēkā esamību).
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:10

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību