Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 2

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

Rīgā

Nr. 2

2007.gada 11.janvārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks E.Skuja

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Liepa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Ruškule

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

B.Bāne

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta vadītāja


K.Vāgnere

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta vadītāja


O.Magone

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietā – priekšnieka vietniece

J.Strīķe

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles daļas vadītājs

J.Gustiņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre M.Lāce

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


 A.Tomsone

Sanāksmi sāk plkst.9.10

Pieteiktie projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu""

VSS-23____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Valsts kontroli un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada
7.janvāra noteikumos Nr.11 "Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras nolikums""

VSS-24____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 18.maija rīkojumā
Nr.321 "Par Rīcības plānu pārejai uz profesionālo militāro dienestu""

VSS-25____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 7.marta noteikumos
Nr.46 "Kārtība, kādā maksājumus kārto Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku aviācija""

VSS-26____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 18.marta rīkojumā
Nr.129 "Par nekustamā īpašuma nodošanu valsts akciju sabiedrībai "Diplomātiskā servisa aģentūra"
un valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra""

VSS-27____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Ārlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 7.janvāra rīkojumā
Nr.5 "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda garantijas
izdevumu daļas un Kohēzijas fonda atbildīgajām iestādēm""

VSS-28____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Zemkopības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 25.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.maija rīkojumā
Nr.367 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

VSS-29____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

VSS-30____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par zemesgabala Rīgā, Daugavgrīvas ielā 56, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-34____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par Lūznavas pagasta attīrīšanas iekārtu
nodošanu Lūznavas pagasta pašvaldības īpašumā"

VSS-35____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 1995.gada 7.marta noteikumu
Nr.45 "Skolotāju tālākizglītības atbalsta fonda nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-36____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos
Nr.735 "Noteikumi par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu valsts un pašvaldību vispārējās
izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, speciālās izglītības iestādēs un
sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs""

VSS-37____________________________________

(E.Ektermane, I.Pimenovs, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"

VSS-31____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pilsoniskā alianse sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par advokāta eksāmena kārtību un minimālo zināšanu apjomu"

VSS-32____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi"

VSS-33____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)
1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
16.§
Noteikumu projekts "Videi kaitīgu preču atkritumu, iepakojuma un vienreiz lietojamo
galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtība un kārtība,
kādā nosaka personu, kura var veikt apsaimniekošanas sistēmu auditu"

VSS-19____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Kritēriji, kurus izmanto veicot nodarītā kaitējuma ietekmes
būtiskuma novērtēšanu īpaši aizsargājamām sugām vai īpaši aizsargājamiem biotopiem"

VSS-20____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Rāznas nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums"

VSS-21____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""

VSS-38____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)
1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 22.septembra rīkojumā
Nr.673 "Par bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma "Latvijas sertifikācijas centrs"
reorganizāciju un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas sertifikācijas centrs"
izveidi"

VSS-39____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos
Nr.1002 "Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības plāns
Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.-2006.gadam""

VSS-40____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Atšķirīguma, viendabīguma un
stabilitātes pārbaudes metodika ābeļu potcelmiem"

VSS-41____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Meža attīstības fonda nolikums"

VSS-42____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība"

VSS-43____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, B.Bāne, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos
Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un
Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas
sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju""

VSS-22____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Valsts kancelejai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi.

 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

26.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 3.maija noteikumos
Nr.310 "Noteikumi par amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas
kārtību valsts tiešās pārvaldes iestādēs""

VSS-876_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 29.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.24 23.§).

 

27.§

Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada
11.aprīļa sēdē Izglītības un zinātnes ministrijai dotā uzdevuma (prot. Nr.21 44.§ 2.punkts)
izpildi"

VSS-919_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 29.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas protokollēmuma projektu (prot. Nr.24 32.§).

 

28.§

Par Latvijas Republikas pievienošanos EFI konvencijai
"Par Eiropas Meža institūtu"

VSS-880_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Neatsaukt 2006.gada 29.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.24 57.§), ņemot vērā, ka likumprojekts līdz š.g. 15.janvārim tiks iesniegts Valsts kancelejā.

 

29.§

Rīkojuma projekts "Par līdzekļu piešķiršanu Zemkopības ministrijai
(Valsts meža dienestam un Lauku atbalsta dienestam) papildu izdevumiem,
kas saistīti ar kūlas ugunsgrēku dzēšanu"

VSS-882_______________________________________________________________

(G.Veismane)

 Atsaukt 2006.gada 29.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.24 59.§).

 

30.§

Likumprojekts "Grozījums Būvniecības likumā"

VSS-888_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 29.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.24 65.§).

 

 

Iebildums par Valsts sekretāru sanāksmes protokolu

31.§

Par Valsts sekretāru sanāksmes 2007.gada 4.janvāra protokollēmumu (prot. Nr.1 38.§)
"Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" sagatavoto līguma projektu
"Par sertifikācijas pakalpojumiem""

SAN-116_______________________________________________________________

(V.Krievāns, E.Ektermane, G.Veismane)

Izdarīt Valsts sekretāru sanāksmes 2007.gada 4.janvāra protokollēmumā (prot. Nr.1 38.§) "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" sagatavoto līguma projektu "Par sertifikācijas pakalpojumiem"" grozījumu un svītrot 2.2.apakšpunktu.

 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

32.§

Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa pārvadājumu likumā"

TA-3444_______________________________________________________________

(E.Rinkēvičs, J.Maršāns, J.Eiduks, G.Veismane)

Atbalstīt priekšlikumu, ka likumprojektā norādāms konkrēts datums, līdz kuram Ministru kabinets izdod "Dzelzceļa pārvadājumu likuma" 5.1panta pirmajā daļā minētos militārpersonu un militāro kravu dzelzceļa pārvadājumu noteikumus (precizētā redakcija un anotācija iesniegta Valsts kancelejā sanāksmes laikā).
Valsts kancelejai likumprojekta precizēto redakciju sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

33.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības
standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem"

TA-3385_______________________________________________________________

(I.Vasmanis, I.Pimenovs, M.Bičevskis, A.Irbe, I.Liepa, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu, ņemot vērā, ka Latvijas Krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācija uztur spēkā savus iebildumus.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 116.punktu noteikumu projekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai:
3.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam;
3.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 34.§

 Likumprojekts "Pasta likums"

TA-3398_______________________________________________________________

(J.Maršāns, M.Bičevskis, E.Ektermane, I.Liepa, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. organizēt sanāksmi atkārtotai likumprojekta saskaņošanai ar Tieslietu ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā, pievienojot starpinstitūciju saskaņošanas protokolu, likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.

 

35.§

Noteikumu projekts "Ekodizaina prasības enerģiju
patērējošām precēm (produktiem)"

TA-3349_______________________________________________________________

(E.Cilinskis, E.Ektermane, I.Heldorfa, K.Gerhards, G.Puķītis, G.Veismane)

 Ņemot vērā sanāksmes laikā izteiktos atšķirīgos viedokļus, Vides ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu izvērtēt identificēto problēmu iespējamo labāko risinājumu un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.

 

36.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 7.marta noteikumos
Nr.92 "Noteikumi par mājsaimniecības elektrisko ledusskapju un saldētavu
energoefektivitāti un atbilstības novērtēšanu""

TA-3350_______________________________________________________________

(E.Cilinskis, E.Ektermane, I.Heldorfa, K.Gerhards, G.Puķītis, G.Veismane)

Ņemot vērā sanāksmes laikā izteiktos atšķirīgos viedokļus, Vides ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu izvērtēt identificēto problēmu iespējamo labāko risinājumu un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.

 

37.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumos
Nr.453 "Būtiskās prasības un marķēšanas kārtība luminiscējošo spuldžu balastiem""

TA-3351_______________________________________________________________

(E.Cilinskis, E.Ektermane, I.Heldorfa, K.Gerhards, G.Puķītis, G.Veismane)

 Ņemot vērā sanāksmes laikā izteiktos atšķirīgos viedokļus, Vides ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu izvērtēt identificēto problēmu iespējamo labāko risinājumu un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.

 

38.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos
Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to
sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

TA-7_______________________________________________________________

(B.Bāne, M.Bičevskis, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu, ņemot vērā, ka Tieslietu ministrija uztur spēkā savu iebildumu.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 116.punktu noteikumu projekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Zemkopības ministrijai iesniegt noteikumu projektu Valsts kancelejā.

 

Informatīvie jautājumi

 

39.§

Par precizēto valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts"
līguma projektu "Par sertifikācijas pakalpojumiem"

SAN-146_______________________________________________________________

(A.Remesovs, M.Bičevskis, B.Bāne, V.Krievāns, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai, ka ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Pasts" ir saskaņota līguma projekta "Par sertifikācijas pakalpojumiem" galīgā redakcija un līgums pusēm ir parakstāms pēc tā reģistrēšanas Datu valsts inspekcijā.
2. Lūgt valsts akciju sabiedrību "Latvijas Pasts" attiecībā uz iepriekšējā redakcijā noslēgtajiem līgumiem iekļaut saskaņotajā līguma projekta tekstā atrunu, ka ar līguma spēkā stāšanos spēku zaudē iepriekš noslēgtais līgums par sertifikācijas pakalpojumiem.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Pasts".

 

40.§

Par tiesību aktu projektu izstrādes gaitā rīkotajām starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmēm

_______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju par bieži vien neproduktīvo starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmju darbu, kas ietekmē tiesību akta projekta izstrādes termiņus un iesniegšanu Ministru kabinetā, kā rezultātā ir palielinājies Ministru kabinetā izskatāmo steidzamo projektu īpatsvars.
2. Lai optimizētu tiesību aktu projektu izstrādes procesu valsts pārvaldē, ministriju valsts sekretāriem (īpašu uzdevumu ministru sekretariātu vadītājiem) nodrošināt, lai:
2.1. starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmēs piedalīties tiek pilnvarotas ministrijas (sekretariāta) amatpersonas ar lēmuma pieņemšanas tiesībām starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmē izskatāmajos jautājumos;
2.2. visi ministrijas (sekretariāta) iebildumi tiktu izdiskutēti un pausti projekta izstrādātājas ministrijas rīkotajā starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmē, nepieļaujot arvien jaunu iebildumu izteikšanu pēc vienošanās panākšanas minētajā starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmē.

 

41.§

Par likumprojektiem, kuru izskatīšana būtu turpināma 9.Saeimā

_______________________________________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

 Ministrijām, kurām tika adresēta Ministru prezidenta 2006.gada 18., 20. vai 22.decembra rezolūcija Nr.90/SAN-3229/20924 un kuras nav izpildījušas rezolūcijā doto uzdevumu, nekavējoties nodrošināt tā izpildi, lai attiecīgie likumprojekti varētu tikt izskatīti Ministru kabineta š.g. 23.janvāra sēdē.

 

Sanāksmi slēdz plkst.10:30

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību